Vahva työkulttuuri tukee pitkiä työuria

26.3.2014

Atria käynnisti vuonna 2009 kattavan Varhaisen välittämisen -hankkeen.  Sen tuloksena keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä yrityksessä on noussut lähes kolmella vuodella yli 63 vuoteen. Työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet huomattavasti.

Vuonna 2009 atrialaiset siirtyivät eläkkeelle keskimäärin 60,5-vuotiaana, viime vuoden puolivälissä 63,2 vuotiaana. Myönteisen kehityksen taustalla on määrätietoinen työ työhyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä henkilöstön kanssa.

Tuotannossa hanke on otettu hyvin vastaan. Tuotantopäällikkö Vesa Mahlamäki Atrian Seinäjoen tehtaalta on sitä mieltä, että elämänlaatu paranee kokonaisvaltaisesti, kun työssä jaksamisen ongelmiin puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Yli 58-vuotiaille työntekijöille suunnatun vapaaehtoisen senioriohjelman tavoitteena on edistää henkilökunnan jaksamista niin fyysisesti kuin henkisestikin.

– Varhaisen välittämisen eli ongelmien esille ottamisen ja ratkaisujen hakemisen lisäksi henkilöstölle on järjestetty kuntotestit toimenpidesuosituksineen, hän kertoo.

Liikuntaa ja urakiertoa tuetaan

Atrialla tuetaan liikunnan harrastamista sekä kulttuuripalveluiden käyttöä monipuolisesti. Terveisiin elämäntapoihin liittyen on perustettu tupakasta irti –ryhmiä. Lisäksi on niska-hartiaryhmiä, joissa annetaan tietoa ja apua ongelmien selättämiseksi.

Ergonomiaan on kiinnitetty paljon huomiota ja säännölliset työpaikkakatselmukset on tehty tämän tiimoilta. Työnkierto ja työtehtävien vaihto tai mahdollisesti uuden uran suunnittelu ovat myös keinovalikoimissa.

– Henkinen puoli on työhyvinvoinnissa yhtä tärkeä kuin fyysinenkin, henkilöstökyselyitä on tehty ja meneillään on myös hankkeita yhteisille pelisäännöille, Mahlamäki kertoo.

Tavoitteena on lisätä me-henkeä ja myönteistä asennetta. Työpaikkakiusaamiseen suhtaudutaan erittäin vakavasti, jos sellaista ilmenee. Eläkkeellesiirtymisiän nousu on Mahlamäen mielestä yksiselitteisesti hyvä asia.

– Sillä on merkitystä sekä henkilön että yrityksen ja koko yhteiskunnan taloudelle, hän sanoo.

Teksti: Ilona Mäenpää, Insinööriliitto

 

Tuoreimmat artikkelit Näytä kaikki

Artikkelit 19.1.2018

Teknologiayritykset tarjoavat 15 000 kesätyöpaikkaa. Kiireisin hakuaika kestää helmikuun puoleenväliin.

Artikkelit 16.1.2018

Työmatkat ja komennukset ulkomaille lisääntyvät. Samalla tiedon tarve kohdemaan turvallisuudesta ja kulttuurista kasvaa.

Artikkelit 12.1.2018

Toissavuonna vuorotteluvapaalla oli liki 14 300 palkansaajaa, mutta viime vuonna ennakkoarvion mukaan enää vajaa puolet tästä.

Insinööri–näköislehti Arkisto