Uutiset

Akava vaatii työllisyyden tukemista budjetissa

10.8.2017
Akava vaatii, että valtion ensi vuoden talousarviossa painotetaan työllisyyden parantumista. Suomen talouskasvu nopeutuu, ja kasvu näyttää jatkuvan myös seuraavina vuosina. Vuonna 2016 tehty kilpailukykysopimus on vaikuttanut Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin mukaan tämän hetken taloudelliseen kehitykseen. – Onkin hyvä, että kilpailukykysopimuksen päätökset ovat nyt esillä budjettiriihessä palkansaajien kannalta. Hallituksen on täytettävä ohjelmansa linjaukset, että kenenkään palkkaverotus ei saa kiristyä, Fjäder sanoo.

VR:stä eriytetään kolme yhtiötä

9.8.2017
Talouspoliittinen ministerivaliokunta on avaamassa rautateiden henkilöliikenteen kilpailulle. Nykyisestä VR:stä irrotetaan kalusto-, kiinteistö- ja kunnossapitoyhtiö. – Tämä ei tarkoita, että pilkkoisimme VR:n, vaan eri toimintoja eriytetään eri yhtiöiksi, sanoo liikenneministeri Anne Berner (kesk). Uudet yhtiöt pysyvät valtion omistuksessa. Kaikista yhtiöistä on tarkoitus tulla kannattavia.

Teknologiateollisuus kasvaa voimakkaasti

9.8.2017
Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvaa talouskasvun myötä, mutta t&k-investointien väheneminen nakertaa kasvua tulevaisuudessa. Teknologiateollisuus on lähtenyt kovaan kasvuun. Alan yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi tammi-huhtikuussa 11 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 18 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kilpailukieltosopimusta kannattaa harkita tarkkaan

8.8.2017
Yhä useampi työntekijä sopii kilpailukiellosta ottaessaan työpaikan vastaan. Kiellon ehdot kannattaa lukea tarkkaan, sillä aina ne eivät ole perusteltuja. – Kannattaa toimittaa kieltoteksti liittoon luettavaksi ennen allekirjoittamista, koska siinä voi olla pykäliä, jotka ovat voimakkaampia kuin ensi lukemalta tulee ajatelleeksi, kehottaa Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo. Joka kolmannella akavalaisella on kilpailukielto, ja se on yleistynyt vuosi vuodelta. Vuoden 2014 jälkeen solmituissa työsuhteissa kilpailua on rajoitettu jo 45 prosentilla.

Muutto töiden perässä takkuaa

3.8.2017
Nuoret työttömät eivät halua muuttaa toiselle paikkakunnalle, vaikka saisivat siten töitä. Ongelma olisi helppo ratkaista, sanoo Insinööriliiton neuvottelujohtaja Petteri Oksa. Suomalaisista 15–34-vuotiaista työttömistä liki puolet ei olisi Tilastokeskuksen mukaan valmiita muuttamaan työn takia. – Aika erikoista olisi, jos koko perhe olisi valmis muuttamaan toiselle paikkakunnalle siksi, että toinen vanhemmista saisi töitä, Oksa sanoo.

Korotusosan maksaminen päättyi

2.8.2017
Korotetun ansio-osan maksaminen 20 vuoden työhistorian perusteella on päättynyt vuoden alusta voimaan tulleen työttömyysturvalain muutoksen takia. Henkilöille, joiden työsuhde päättyi ennen tämän vuoden alkua, korotusosaa voitiin kuitenkin maksaa kesäkuun loppuun asti. Maksaminen päättyi heinäkuun alusta, vaikka maksupäiviä olisi ollut jäljellä enimmäisajasta. Ansiopäivärahan maksaminen jatkuu normaalisuuruisena. Korotettua päivärahaa voi edelleen saada työllistymistä edistävien palveluiden ajalta. Asiasta tiedotti IAET-kassa.

Tihennetyt haastattelut siivosivat työttömyyslukuja

31.7.2017
Työttömiä on Suomessa vähemmän kuin on tilastoitu. Te-toimistojen tilastoissa on näkynyt työttömiä työnhakijoita, jotka ovat jo saaneet töitä. Vuoden alusta lähtien te-toimistot ovat tehneet tihennettyjä haastatteluja työttömille työnhakijoille. Samalla on käynyt ilmi, että monet jo töitä saaneet eivät ole ilmoittaneet työllistymisestään te-toimistolle. Siksi työllisyystilanne on hieman parempi kuin miltä se te-toimistojen tilastoissa on näyttänyt.

Luottamus talouteen pysyi vahvana

28.7.2017
Kuluttajien luottamusindikaattori heikkeni heinäkuussa hieman, mutta kahden edellisen kuukauden lukemat olivat mittaushistorian korkeimmat yli kahteenkymmeneen vuoteen. Luottamusindikaattori oli heinäkuussa Tilastokeskuksen mukaan 22,8, kun se kesäkuussa oli 23,9 ja toukokuussa 24,1. Touko-kesäkuun lukemat olivat mittaushistorian 1995–2017 korkeimmat. Viime vuoden heinäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 13,1. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,0.

Työttömyys väheni kesäkuussa

25.7.2017
Työttömiä oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 250 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,9 prosenttia, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 9,3 prosenttia. Työllisiä oli 15 000 enemmän kuin edellisvuoden kesäkuussa. Toisella vuosineljänneksellä eli huhti-kesäkuussa työttömyysaste oli 9,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 10,0 prosenttia.

Sairauspäivien omavastuusta toivotaan ennakkopäätöstä

21.7.2017
Työtuomioistuin päättää elokuussa, hakeeko se Suomen vuosilomalaista ennakkopäätöstä EU-tuomioistuimelta. Vuosi sitten voimaan tullut laki langettaa työntekijälle kuuden päivän omavastuun, jos hän sairastuu lomalla. Omavastuun ajalta työntekijältä jää sairauspäiväraha saamatta, eikä lomaa siirretä. Vuonna 2013 lomalla sairastumisen omavastuu poistettiin. Sen katsottiin olevan ristiriidassa EU:n työaikadirektiivin kanssa. Vuonna 2016 omavastuu kuitenkin palautettiin saman direktiivin perusteella.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

6/2017
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 44.