Uutiset

Hallitus tarvitsee lisätoimia tavoitteidensa saavuttamiseksi

23.1.2018
Suomen hallitus ei saavuta nykytoimin työllisyys- ja finanssitavoitteitaan, arvioi Talouspolitiikan arviointineuvosto tänään julkaistussa raportissaan. Suomen talous on elpymässä vuonna 2008 alkaneesta taantumasta. Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna noin kolme prosenttia, ja joulukuun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 2,4 prosenttia.

Suomi kasvattaa maailmanluokan huippuosaajia

22.1.2018
Suomi sijoittui kuudenneksi kansainvälisessä selvityksessä, jossa vertailtiin, kuinka hyvin maa kasvattaa, houkuttelee ja pitää huippuosaajia. Kaupungeista Helsinki oli viides. Kolme huippuosaajia eniten houkuttelevinta maata olivat Sveitsi, Singapore ja Yhdysvallat. Suomi paransi sijoitustaan viime vuodesta kolmella pykälällä ja sijoittui kuudenneksi. Parhaiten sijoittuneilla mailla oli useita yhteisiä tekijöitä: työelämää palveleva koulutusjärjestelmä, joustava lainsäädäntö ja liike-elämä sekä joustava, avoin ja sosiaaliturvalla tuettu työllistämispolitiikka.

Insinööriliitto osallistuu mielenilmaisuun aktiivimallia vastaan

22.1.2018
Insinööriliitto osallistuu 2. helmikuuta Senaatintorilla työttömyysturvan aktiivimallia vastaan suunnattuun mielenilmaisuun ja suosittelee myös jäsenilleen osallistumista. – Painotan, että puoluepoliittisesti sitoutumattomana liitto vastustaa tätä yksittäistä lakihanketta, ei maan hallitusta, puheenjohtaja Samu Salo toteaa. Insinööriliiton hallitus päätti mielenosoitukseen osallistumisesta kokouksessaan perjantaina.

CGI hakee satoja työntekijöitä

18.1.2018
It-palveluyhtiö CGI:n tavoitteena on työllistää eri puolilla Suomea tuhat uutta nuorta osaajaa vuoteen 2020 mennessä. Viisikymmentä paikkaa on tarkoitus täyttää Future Talent -ohjelmassa Helsingissä 26. tammikuuta. Tuhannen rekrytoinnin tavoite alkoi vuosi sitten. Tähän mennessä yhtiö on palkannut 250 henkeä. CGI rekrytoi nuoria osaajia sekä vakituisiin tehtäviin että palkalliseen harjoitteluun, joka kestää 4–6 kuukautta. Viime vuonna harjoittelijoista kaksi kolmesta rekrytoitiin vakituiseen tehtävään harjoittelujakson päätteeksi.

Te-toimistojen henkilöstö kritisoi aktiivimallia

17.1.2018
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL vaatii työttömiä kurittavan aktiivimallin muuttamista. Henkilöstö pitää vuoden alussa voimaan tullutta mallia kohtuuttomana osalle työttömistä. Aktiivimallin toteuttamiseen vaadittavat te-toimistojen toimenpidevelvoitteet ovat henkilöstön mielestä kohtuuttomia, koska resurssit ovat liian vähäiset. Ilman lisärahoitusta ei voida huolehtia siitä, että kaikki työttömät saadaan aktiivitoimien piiriin.

Työsuojelu vaatii parantamista

16.1.2018
Suomessa työsuojelun tila on vasta hyvällä perustasolla, ja muuttuva työ vaatii koko ajan kehittämistä. Työsuojelun tilaa selvitettiin marraskuussa Työsuojelupaneelissa. Työsuojelun vaikuttavuudesta vastaajat antoivat keskimäärin kouluarvosanan 7,6. Muuttuva työ edellyttää työsuojelun jatkuvaa uudistamista ja kehittämistä, mutta tähän ei tunnu löytyvän työpaikoilla aikaa.

Nokia irtisanoo 80 henkeä

15.1.2018
Syksyllä alkaneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu nyt päätökseen. Nokia vähentää noin 80 työpaikkaa Suomesta. Nokia julkisti 10. lokakuuta uuden teknologialiiketoimintansa strategian, joka tavoitteli entistä nopeampaa kasvua digitaalisessa terveydenhuollossa ja keskittymistä patentti-, brändi- ja teknologialisensointiin. Suunniteltujen muutosten arvioitiin johtavan enintään noin 190 työpaikan vähentämiseen Suomessa.

Akava torjuu toisen aktiivimallin

12.1.2018
Akava esittää, että työttömyysturvaan suunniteltua toista aktiivimallia ei toteuteta, vaan sen olennaisin osa eli omaehtoinen työnhaku sisällytetään nykyiseen aktiivimalliin. Lakia aktiivimallista tulee keskusjärjestön mielestä muuttaa niin, että omaehtoisella työnhaulla voi välttyä työttömyysturvan alenemiselta. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakiesitystä omatoimisesta työnhaun mallista eli niin sanottua toista aktiivimallia.

Koulutetut vammaiset työllistyvät hyvin ict-alalle

11.1.2018
Korkeasti koulutetut vammaiset ovat työllistyneet ict-alalle hyvin, pystyvät työskentelemään työtehtävissä itsenäisesti ja integroitumaan työyhteisöön, todetaan valmistuneessa väitöstutkimuksessa. Amk-insinööri ja filosofian maisteri Jukka Mononen tutki Oulun yliopistossa tekemässään väitöstutkimuksessa korkeasti koulutettujen vammaisten integroitumista ict-alalle. Haastattelututkimukseen osallistui henkilöitä, joilla oli fyysinen vamma tai aistivamma. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden vammojen vaikeusaste, ikä ja työkokemus vaihtelivat.

Komissio ei suitse nollasopimuksia

11.1.2018
Euroopan komissio julkisti joulukuussa ehdotuksensa työehtojen vähimmäisvaatimuksiksi. Ehdoista puuttui odotettu vaatimus nollasopimusten kieltämiseksi. EU-direktiivi määrittelee työehdot, joista työntekijällä on oikeus saada työnantajalta tiedot kirjallisesti eli yleensä työsopimuksessa. Odotuksista poiketen esitys ei rajoita nollatuntisopimusten käyttöä. Työnantajan pitäisi kuitenkin ilmoittaa työtunneista ja työpäivistä kohtuullisella varoajalla.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

1/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 14.