Uutiset

Työvoimapula paheni monella insinöörialalla

28.3.2018
Osaajia tarvitaan nyt yhä useammalla alalla, joista moni liittyy tekniikkaan, selviää tuoreesta ammattibarometristä. Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaisema barometri on listannut työvoiman puutteesta kärsiviksi aloiksi 40 ammattia, kun vuosi sitten niitä oli vain 24. Barometri arvioi kaikkiaan noin 200 ammatin työvoiman saatavuutta helmi-maaliskuussa.

IAET-kassan hakemusten määrä laski helmikuussa

27.3.2018
Ansiopäivärahan saajien määrä oli IAET-kassassa helmikuussa 6 560. Määrä oli 26 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin ja kahdeksan prosenttia pienempi kuin tämän vuoden tammikuussa. Kassan jäsenkunnan työttömyysaste oli helmikuussa 3,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli ollut 4,6 prosenttia. Tuensaajista kokonaan työttömänä oli helmikuussa 80 prosenttia, kokonaan lomautettuna reilut neljä prosenttia ja lyhytkestoisessa tai osa-aikaisessa työssä 16 prosenttia. Uusia päivärahahakemuksia saapui kassaan 584 kappaletta, kun vuosi sitten niitä saapui 803.

Rahoitusalalle syntyi sopu

26.3.2018
Rahoitusalan sopijaosapuolet hyväksyivät eilen valtakunnansovittelijan torstaina antaman sovintoesityksen. – Olemme tyytyväisiä, että poikkeuksellisen pitkien neuvottelujen sekä sovittelurupeaman jälkeen sopu ja uusi työehtosopimus saatiin aikaiseksi, sanoo Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki. – Tilannetta pitkitti kiista viikonlopputyön pelisäännöistä, Hankamäki kertoo.

Bruttokansantuote kasvoi 2,7 prosenttia viime vuonna

16.3.2018
Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,7 prosenttia vuonna 2017 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 224 miljardia euroa. Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo kasvoi reaalisesti 3,4 prosenttia.

Vienti kasvoi tuontia nopeammin

15.3.2018
Vaihtotase oli ylijäämäinen viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tavaroiden ja palveluiden vienti kasvoi tuontia nopeammin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan koko vuoden 2017 vaihtotase kääntyi 1,6 miljardia euroa ylijäämäiseksi. Vaihtotase kääntyi ylijäämäiseksi ensimmäisen kerran vuoden 2010 jälkeen. Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,4 miljardia euroa ylijäämäinen ja palvelutase tasapainossa.

Lapin ammattikorkeakoulu täydentää insinöörien osaamista

14.3.2018
Lapin ammattikorkeakoulussa on tänä vuonna enemmän insinööreille suunnattuja lisä- ja jatko-opiskelumahdollisuuksia kuin koskaan aiemmin. Insinööri- tai insinööri amk -tutkinnon jälkeen voi opiskella joko ylemmän amk-tutkinnon tai osallistua muuntokoulutukseen. Insinöörin ylempi amk (yamk) -tutkinto keskittyy johtamiseen, esimiestyöhön ja työelämän kehittämisen menetelmiin. Myös opinnäytetyö on luonteeltaan oman työnantajan tai muun organisaation toimintaa palveleva kehittämistyö.

Miljoona suomalaista tarvitsee uudelleenkoulutusta

14.3.2018
Ihmiset tarvitsevat jatkuvaa oppimista koko elämän ja työuran ajan, linjattiin eilen opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämässä Osaamisen tulevaisuuspaneelissa. – Maat, jotka pystyvät ennakoimaan tulevia muutoksia sekä uudistamaan talouden ja yhteiskunnan rakenteita joustavasti, pystyvät myös hyödyntämään uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia ja välttämään uhkakuvat työn loppumisesta, sanoo tulevaisuuspaneelin puheenjohtaja Anne Brunila.

Epätyypillisissä työsuhteissa olevien asemaa halutaan parantaa

14.3.2018
Euroopan komissio on tänään antanut ehdotukset itsenäisten ammatinharjoittajien ja epätyypillisissä työsuhteissa olevien aseman parantamiseksi sekä Euroopan työviranomaisen perustamiseksi. Ehdotuksilla halutaan edistää reilumpia työoloja Euroopassa. Komissio on esittänyt tänään ehdotuksen neuvoston suositukseksi sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta.

Pk-yritykset saavat tukea robotiikan kehittämiseen

13.3.2018
Robot Union -yrityskiihdyttämö valitsee seuraavien kolmen vuoden aikana 40 yritystä, jotka pääsevät kehittämään robotiikkaa valmistus-, elintarvike- ja terveysteollisuuteen sekä julkiseen infrastuktuuriin. Teknologian tutkimuskeskus VTT toimii hankkeen teknisenä koordinaattorina ja johtaa yli puolta hankkeen toiminnoista yhteistyössä Funding Box -yhteisön kanssa.

Teollisuuden tilaukset kasvoivat tammikuussa 6,9 prosenttia

9.3.2018
Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 tammikuussa 6,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yritykset saivat tammikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla sekä metalliteollisuudessa. Paperiteollisuudessa tilaukset kasvoivat 9,5 prosenttia ja metalliteollisuudessa 7,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Kemianteollisuudessa tilaukset laskivat 0,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

2/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 23.