Uutiset

Vientiteollisuus tarjoaa 23 000 kesätyöpaikkaa

20.3.2017
Suuret vientialat eli kemia, metsä ja teknologia tarjoavat työssäoppimis-, harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja opiskelijoille sekä koululaisille eri puolilla Suomea. Alojen tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle nuorelle ja opiskelijalle tilaisuus tutustua työhön teollisuudessa. Kemianteollisuuden, metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden yritykset tarjoavat tulevana kesänä arviolta 23 000 kesätyöpaikkaa. Vientiteollisuus pitää tärkeänä, että mahdollisimman monet nuoret pääsevät kiinni työelämään. Tähän harjoittelu- tai kesätyöpaikka on usein ensimmäinen askel.

YTN: Suomen työmarkkinoiden jäykkyyttä liioitellaan

17.3.2017
Julkisessa keskustelussa syy Suomen talouskasvun hitaudesta vieritetään usein ammattiliitoille ja niiden aikaan saamalle työmarkkinoiden joustamattomuudelle. Todellisuudessa Suomen työmarkkinat kestävät hyvin vertailun ja ovat monella mittarilla jopa joustavammat kuin muissa Pohjoismaissa tai etenkin Saksassa. – Esimerkiksi työntekijöiden irtisanomisen väitetään olevan vaikeaa, yleissitovuuden rajoittavan perusoikeuksia ja työehtosopimusten estävän paikallista sopimista, luettelee YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi.

Osaamisen ennakointifoorumi aloittaa toimintansa

16.3.2017
Osaamisen ennakointiryhmät jatkavat aiemmissa koulutustoimikunnissa tehtyä työtä ja mahdollistavat koulutuksen ja työelämän välisen valtakunnallisen tason vuoropuhelun ja sen kehittämisen. – Yritykset ja työntekijät toimivat globaalissa ympäristössä, jossa osaamista ja kykyä uuden oppimiseen täytyy kehittää koko ajan, sanoo Opetushallituksen johtaja Anni Miettunen. – Lisäksi lähivuosina työmarkkinoilta poistuu runsaasti ammattitaitoista työvoimaa. Samalla tarvitaan uudenlaista ja monipuolista osaamista tulevaisuuden työhön ja kasvualoille, hän jatkaa.

Työelämän tarpeet on näyttävä koulutussuunnittelussa

15.3.2017
Työelämälähtöisen koulutuksen pitää säilyä vahvana suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä, vaativat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava. Tämä toteutuu parhaiten hyödyntämällä ja vahvistamalla alempia ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Työelämän osaamistarpeet huomioidaan parhaiten silloin, kun ammattikorkeakoulujen ja työelämätoimijoiden kanssa vallitsee vahva kumppanuus. On tärkeää, että opiskelijat ovat mukana työelämäyhteistyössä heti opiskeluiden alusta asti.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi 2,4 prosenttia

15.3.2017
Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan loka-joulukuussa 2,4 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 3,3 prosenttia ja vientiliikevaihto 1,7 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Eniten liikevaihto kasvoi kemianteollisuudessa, 8,1 prosenttia, tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 7,1 prosenttia sekä metsäteollisuudessa, 4,5 prosenttia.

TP: Teolliset työpaikat edellyttävät panostusta osaamiseen

15.3.2017
Teollisuuden palkansaajat TP edellyttää hallitukselta puoliväliriihessä päätöksiä teollisuuden kansalliseksi strategiaohjelmaksi. TP:n keskeinen viesti hallitukselle on, että vain huippuosaaminen, innovaatiot ja näiden jalostaminen kaupallisiksi tuotteiksi takaavat Suomelle menestyksen edellytykset globaalissa kilpailussa.

Kaupan liitto kieltäytyy neuvottelemasta

10.3.2017
YTN esitti helmikuussa työantajaliitolle neuvotteluja alan ylempien toimihenkilöiden oman hyvinvointia ja tuottavuutta edistävän sopimuksen aikaansaamiseksi. Tänään Kaupan liitto vastasi kieltävästi esitykseen. – Olemme todella pettyneitä työnantajaliiton negatiiviseen suhtautumiseen, sanoo kaupan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula. Kaupan liitto esitti neuvottelujen sijaan yhteistyötä alan ylempien toimihenkilöiden työn kehittämiseksi.

Teollisuuden tilaukset kasvoivat

10.3.2017
Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 16,4 prosenttia vuodentakaisesta. Tilaukset ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti kolme kuukautta. Yritykset saivat tammikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat edellisvuodesta 22,1 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 20,2 prosenttia. Kemianteollisuudessa tilaukset kasvoivat 11,5 prosenttia vuodentakaisesta ja paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 4,2 prosenttia.

Hallitus nopeuttaisi asiantuntijoiden koulutusta kasvualoille

10.3.2017
Korkeakoulutettujen asiantuntijoiden löytäminen on vaikeutunut useilla kasvualoilla. Hallitus esittää työvoimakoulutusmallia, jolla voidaan vastata kasvavaan työvoiman kysyntään tavanomaista koulutusväylää nopeammin. Hallitus esittää muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia väliaikaisesti siten, että jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voisi hankkia toiseen korkeakoulututkintoon johtavia opintoja työvoimakoulutuksena vuonna 2017. Koulutusohjelmat tulisi saattaa päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä.

Sopeutusta tarvitaan talouden piristymisestä huolimatta

10.3.2017
Hyvät talousuutiset eivät yksin riitä Suomen kestävyysvajeen kuromiseksi umpeen, arvioitiin eilen Teollisuuden palkansaajien talousseminaarissa. Suomen taloudessa on merkkejä talouskasvun piristymisestä. Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,3 prosenttia ja ensi vuonna kaksi prosenttia.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2017
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.