Uutiset

Aivovuoto jatkuu vakaana mutta maltillisena

11.4.2018
Suomalaisten korkeakoulutettujen maastamuuttajien absoluuttinen määrä on viime vuosina kasvanut, selviää Akava Worksin eilen julkaisemasta tutkimuksesta.

Teollisuuden tilaukset kasvoivat helmikuussa 5,7 prosenttia

10.4.2018
Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 5,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-helmikuun aikana tilaukset kasvoivat 6,6 prosenttia vuodentakaisesta. Yritykset saivat helmikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset kasvoivat edellisvuodesta 7,5 prosenttia ja metalliteollisuudessa 6,3 prosenttia. Kemianteollisuudessa tilaukset kasvoivat 0,8 prosenttia vuodentakaisesta.

T&k-investoinnit kasvattavat taloutta

9.4.2018
Tutkimus- ja kehittämistoiminta kasvattaa tuottavuutta ja talouskasvua, selviää OECD:n perjantaina julkaisemasta Suomea koskevasta katsauksesta. T&k kasvattaa kokonaistuottavuutta, kun t&k kytkeytyy muihin aineettomiin investointeihin, kuten panostuksesta työprosessien uudistamiseen, inhimilliseen pääomaan, digitalisoituun tietoon ja immateriaalioikeuksiin. T&k-toiminta lisää myös insinöörityöpaikkojen määrää. – Suomen pitää pikaisesti pystyä kääntämään t&k-rahoituksensa suunta, vaatii Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa.

Opintojen aikainen työ voi nopeuttaa valmistumista

6.4.2018
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia opintojen aikaisesta työssäkäynnistä on selvitetty tuoreessa tutkimuksessa. Työtuntien määrä ja työtehtävien laatu vaikuttavat opintojen etenemiseen. Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynti lukuvuoden aikana on samalla tasolla kuin muualla Euroopassa. Päätoimisina amk-opiskelijoina itseään pitävistä noin 47 prosenttia käy opintojen ohessa ansiotyössä. Yli 15 työtuntia viikossa vaikuttaa opintojen etenemiseen eri tavoin riippuen työn laadusta ja kuinka hyvin se vastaa opiskeltavaa alaa.

Lähes puolet nuorista uskoo muuttavansa ulkomaille

6.4.2018
Suomalaiset nuoret aikuiset pitävät työelämän kansainvälistymistä myönteisenä asiana, kertoo Akavan tuore selvitys. Kyselyn mukaan 18–35-vuotiaat ovat valmiita muuttamaan ulkomaille menestyäkseen paremmin työurallaan. Kyselyssä 44 prosenttia vastaajista pitää ulkomaille muuttoa itselleen todennäköisenä vaihtoehtona. Nämä vastaajat uskovat muuton parantavan heidän työmarkkina-arvoaan ja tuovan parempia urakehitysmahdollisuuksia. Sama määrä vastaajia pitää tärkeänä, että työympäristö on kansainvälinen.

EU:n oikeuskäytäntö ulottaa työaikalain asiantuntijoihin

6.4.2018
Nykyistä työaikalakia sovelletaan asiantuntijoihin, ainoastaan yrityksen ylin johto on sen ulkopuolella. Viime vuonna julkaistun työ- ja elinkeinoministeriön työaikalakiryhmän mietinnön kirjaus on kuitenkin aiheuttanut epäselvyyttä lain uudistamistyössä. Ylemmät Toimihenkilöt YTN pyysi professori Niklas Bruunin selvittämään, miten työryhmän mietintö uudeksi työaikalaiksi soveltamisalan osalta täyttää voimassa olevan EU-oikeuden vaatimukset.

Akava haluaa jatkoa yritystukien uudistamiselle

5.4.2018
Akava pitää parlamentaarisen yritystukityöryhmän työn päättymistä valitettavana. Akava edellyttää hallitukselta määrätietoisia toimia yritysten innovaatiotoiminnan kasvun tukemiseen. – Yritystukijärjestelmään olisi tarvittu uudistusta, joten olemme pettyneet, että uudistus ei toteudukaan. Tästä huolimatta jo kevään kehysriihessä on tehtävä rahoituspäätöksiä, jotka kannustavat yrityksiä innovaatiotoimintaan, vaatii Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Automaatio lisää työpaikkoja

4.4.2018
Suurin osa yrityksistä aikoo pitää henkilöstömääränsä entisellään tai lisää sitä automaation vuoksi, selviää Manpower Groupin kansainvälisestä tutkimuksesta. Enemmistö eli 86 prosenttia työnantajista aikoo automaation vuoksi pitää henkilöstömäärän samana tai lisätä sitä seuraavan kahden vuoden aikana. Työntekijämäärän uskotaan kasvavan eniten it-toiminnoissa ja asiakaspalvelussa. Työntekijämäärä puolestaan vähenee hallinnossa ja tukitoiminnoissa.

Kemijärvelle nousee biojalostamo

3.4.2018
Boreal Bioref aikoo rakentaa Kemijärvelle uuden biojalostamon. Investointi sai lisävarmuutta maaliskuun lopulla, kun kiinalainen sijoitusyhtiö Shanying päätti tulla Boreal Biorefin enemmistöomistajaksi. Rakennustyöt aloitetaan suunnitelman mukaan tämän vuoden kesällä, ja jalostamo valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakentamisen aloittaminen edellyttää vielä ympäristölupapäätöstä ja Kiinan viranomaisten lupia rahoitukseen.

Vientiteollisuus tarjoaa 23 000 kesätyöpaikkaa

3.4.2018
Kemian-, metsä- ja teknologiateollisuus tarjoavat tulevana kesänä Suomessa arviolta 23 000 kesätyöpaikkaa. Kemianteollisuudessa paikkoja on tullut runsaasti lisää, mutta muuten määrä noudattaa aiempien vuosien linjaa. Kesätyöpaikoista 15 000 avautuu teknologiateollisuudessa, 4 500 metsäteollisuudessa ja 3 500 kemianteollisuudessa. Kemianteollisuudessa arvio tulevista kesätyöpaikoista on kasvanut viidelläsadalla.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

2/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 23.