Uutiset

Rekrytointitapahtuma välittää töitä ympäri Eurooppaa

6.2.2018
Jobs Without Borders -rekrytointitapahtuma yhdistää työnantajat ja työntekijät huomenna ja ylihuomenna eli 7.–8. helmikuuta kello 12–16. Suomen virallinen European Job Day 2018 -tapahtuma on osa Euroopan-laajuisten rekrytointitapahtumien ketjua. Tapahtumassa on tarjolla myös suomalaisia työpaikkoja. Tapahtuma pidetään verkkoalustalla, jolloin osallistuminen on mahdollista kaikkialta Euroopasta. Tapahtumaan pitää rekisteröityä.

TP: Palvelujen laatu on avaintekijä työttömyyden nujertamisessa

2.2.2018
Teollisuuden palkansaajat TP:n hallitus arvioi, että työttömyysturvan niin sanotulla aktiivimallilla ei ole ratkaisevaa vaikutusta työttömyyden vähentämiseen. Aktiivimallin sijaan TP peräänkuuluttaa satsauksia työvoimahallinnon resursseihin ja parempaan koordinaatioon viranomaisten kesken. Työttömän kannalta ratkaisevaa on palvelun laatu, eivät työttömyysturvan leikkaukset. Jokaisella työttömällä pitää olla oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen ja valmennukseen, joka tähtää työllistymiseen.

Työllisyyden kasvu luo positiivisen kierteen

31.1.2018
Palkansaajien ostovoima kasvoi viime vuonna 1,8 prosenttia, kertoo Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan (Tukuseto) tuore palkanmuodostuksen seurantaraportti. Palkansaajien yhteenlasketussa ostovoimassa otetaan huomioon työllisten palkansaajien palkan ostovoiman muutoksen lisäksi työllisyyden kehitys. Ostovoimaa tukivat työllisyyden kasvu ja kilpailukykysopimukseen liittyneet veronkevennykset, mutta sitä heikensivät inflaation nopeutuminen, työntekijän sosiaaliturvamaksujen nousu sekä julkisen sektorin lomarahojen leikkaus.

Pirkanmaan kokeilu vähensi työttömyyttä

31.1.2018
Tampereella ja yhdeksässä ympäröivässä kunnassa on kokeiltu te-toimiston ja kuntien työllistämistoimen palveluiden yhdistämistä. Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt viidessä kuukaudessa reilut 11 prosenttia. Kokeilun piirissä on reilut 23 000 työnhakijaa, joista 16 000 on työttömiä työnhakijoita. Noin parituhatta työtöntä työnhakijaa on lopettanut työnhaun elokuun jälkeen, mutta kaikki eivät välttämättä ole päätyneet työsuhteeseen.

Insinööriliitto varoittaa insinöörien liikakoulutuksesta

26.1.2018
Talouden käänne on käynnistänyt keskustelun tekniikan alan koulutuspaikkojen lisäämisestä. Muun muassa Turun ammattikorkeakoulu reagoi alueen positiiviseen rakennemuutokseen nostamalla viime vuonna tekniikan alan aloituspaikkoja 200:lla. Insinööriliiton mielestä tarvetta koulutuspaikkojen lisäämiseen ei ole. Maassa on edelleen viitisen tuhatta työtöntä insinööriä eli saman verran kuin niitä valmistuu vuosittain. Tekniikan alan äkillisiin kysyntäpiikkeihin vastataan parhaiten järjestämällä työttömille insinööreille muuntokoulutusta, ei kaavamaisella aloituspaikkojen lisäämisellä.

YTN vaatii aktiivimallin korjaamista

26.1.2018
Ylemmät Toimihenkilöt YTN pitää aktiivimallin suurimpana epäkohtana omaehtoisen työnhaun puuttumista kriteeristöstä, jolla aktiivisuuttaan voi osoittaa. YTN edellyttää, että aktiivimallin epäkohdat korjataan nopeasti. – Työttömänä olevat asiantuntijat työllistyvät usein nimenomaan omaehtoisen työnhaun kautta, mitä mallissa ei tällä hetkellä huomioida, sanoo YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki. Myös aktiivimallin voimaantulon vaatimaa resursointia on tarkasteltava sekä palvelujen laatua ja määrää lisättävä.

Ensimmäinen globaali puitesopimus suomalaiseen yritykseen

26.1.2018
Stora Enso teki merkittävän päänavauksen allekirjoitettuaan tällä viikolla ensimmäisenä Suomeen rekisteröitynä yrityksenä globaalin puitesopimuksen kansainvälisten ammattijärjestöjen kanssa. Tämä puitesopimus määrittää perusperiaatteet, joita noudatetaan muun muassa ihmisoikeuksiin, yhdenvertaisuuteen, lapsityövoimaan, työntekijöiden oikeuksiin ja työskentelyolosuhteisiin.

Työttömyys kasvoi joulukuussa

25.1.2018
Työttömiä oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa vuotta aikaisempaa enemmän, mutta työnhakijoita oli te-toimistoissa aikaisempaa vähemmän. Työllisiä oli vuoden 2017 joulukuussa 2 469 000, mikä oli 48 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 69,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,3 prosenttia. Työttömiä oli 227 000, mikä oli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Akava vaatii aktiivimallin täsmentämistä

25.1.2018
Aktiivimalli leikkaa työttömän työttömyysturvaa, ellei hän osoita aktiivisuutta työnhaussa. Akava vaatii, että omatoiminen työnhaku lasketaan aktiivisuudeksi. Akava esittää, että aktiivisuutta osoittavien palveluiden joukkoa laajennetaan. Aktiivimalliin on otettava mukaan muutkin kuin työvoimaviranomaisen järjestämät työllistymistä edistävät palvelut. – Työllistymisyhdistysten ja ammattiliittojen järjestämä työllistymisvalmennus olisi myös luettava aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuuden osoitukseksi, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder huomauttaa.

Työttömyys väheni IAET-kassassa viime vuonna

24.1.2018
Vuonna 2017 kassaan saapui yhteensä reilut 108 000 hakemusta, mikä on reilut 26 000 hakemusta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ensihakemuksia saapui runsaat 8 000, kun vuotta aiemmin niitä tuli lähes 12 000. Vuorotteluhakemusten määrä laski selvästi vuorottelun ehtojen kiristymisen takia. Viime vuonna vuorotteluhakemuksia saapui kassaan 173, kun aiemmin niitä saapui vielä 295. Uutta liikkuvuusavustusta haki 332 henkilöä. Kassassa käsiteltiin viime vuonna yhteensä reilut 110 000 hakemusta, mikä on vajaat 24 000 vähemmän kuin aiemmin.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

1/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 14.