Uutiset

Euroalueen talouskasvu kiihtyy

9.11.2017
Euroalueen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,2 prosenttia ja Suomen 3,3 prosenttia, ennustaa Euroopan komissio. Ensi vuodelle komissio ennustaa Suomeen 2,7 prosentin kasvua ja vuodelle 2019 vielä 2,4 prosentin kasvua. Euroopan talous on kehittynyt tänä vuonna huomattavasti odotettua paremmin. Tätä kehitystä ovat siivittäneet vahva yksityinen kulutus, talouskasvun nopeutuminen eri puolilla maailmaa ja työttömyyden vähentyminen. Kaikkien EU-maiden taloudet ovat kasvussa ja tilanne työmarkkinoilla kohenee, mutta palkat nousevat hitaasti.

Työllisyyden kasvu vahvistunee ensi vuonna

7.11.2017
Tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys kasvaa tänä vuonna noin 15 000 hengellä, kun edellisvuonna kasvu oli 11 000 henkeä. Ensi vuonna työllisyyden ennustetaan kasvavan noin 25 000 hengellä. Työllisyysaste on ollut hitaassa kasvussa ja asettuu ennusteen mukaan tänä vuonna 69,3 prosenttiin. Ensi vuonna työllisyysasteen ennustetaan kohoavan 70,2 prosenttiin.

Palkkaerot näkyvät insinöörialoilla

3.11.2017
Naisinsinöörit ansaitsevat keskimäärin vähemmän kuin miesinsinöörit. Vakioitu palkkaero nais- ja miesinsinöörien välillä on viime vuosina ollut noin kuusi prosenttia. Tämä tarkoittaa palkkaeroa, joka jää jäljelle, kun muun muassa asematasoerot sekä erot työtehtävissä ja työnantajasektoreissa on huomioitu. – Palkkaero on syytä kuroa umpeen muun muassa pitämällä huolta siitä, että työpaikoilla ei ole perusteettomia palkkaeroja, sanoo Insinööriliiton tutkimuspäällikkö Jenni Larjomaa.

Uudenlainen työnvälitys alkaa Turussa

2.11.2017
Te-toimisto ja yksityinen Työnvälityspiste välittävät kokeilussa työpaikkoja Varsinais-Suomessa. Kokeilussa te-toimisto hoitaa edelleen viranomaistehtävänsä, ja Työelämän Infopiste -yhtiö pitää kuukausittain yhteyttä työnhakijaan. Yhtiö valmentaa, ohjaa ja tukee työnhakua mahdollisimman henkilökohtaisesti. Työnvälityspiste kehittää ihmisen työnhakuvalmiuksia, kohentaa työtaitoja etsimällä sopivaa koulutusta ja neuvoo alan vaihtamisessa tai vaikka yritystoiminnan aloittamisessa.

Neuvottelutulos kolmelle teknologiateollisuuden alalle

2.11.2017
Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Teknologiateollisuus ry saavuttivat keskiviikkoiltana neuvottelutulokset teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan sekä tietotekniikan palvelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Tietotekniikan palvelualan ratkaisussa on allekirjoittajana myös Tietoalan toimihenkilöt ry. Sopimuksien voimaantulo edellyttää vielä sopijaosapuolten hallintojen hyväksyntää. Neuvottelutulokset ovat kolmevuotisia sisältäen option vuodelle 2020.

Suurten yritysten liikevaihto kasvoi

31.10.2017
Suurten yritysten kausitasoittamaton liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 4,3 prosenttia edellisvuoden syyskuusta. Tammi-syyskuussa suurten yritysten liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia vuodentakaisesta. Suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto kasvoi syyskuussa 0,5 prosenttia elokuuhun verrattuna. Elokuussa suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia, kun taas heinäkuussa liikevaihto oli 1,1 prosenttia suurempi edeltävään kuukauteen verrattuna.

Nollasopimusten rajoittaminen etenee EU:ssa

27.10.2017
Euroopan komissio vahvisti tällä viikolla aikeensa viedä eteenpäin työsuhteen ehtojen kirjallista ilmoittamista koskevaa direktiiviuudistusta. Uudistus voi käytännössä rajoittaa nollatuntisopimuksia. Komissio aikoo myös parantaa epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien sosiaaliturvaa. Molemmat hankkeet ovat osa komission tavoitetta parantaa Euroopan sosiaalisia oikeuksia eli niin sanottua sosiaalisten oikeuksien pilaria.

Ansiopäivärahan saajien määrä väheni IAET-kassassa

27.10.2017
IAET-työttömyyskassasta sai syyskuussa ansiopäivärahaa noin 7 000 jäsentä, kun vuosi sitten vastaava luku oli noin 9 400. Ansiopäivärahan saajien määrä väheni syyskuussa vuotta aiemmasta 25 prosenttia ja tämän vuoden elokuusta kuusi prosenttia. Kassan jäsenten työttömyysaste oli syyskuussa noin 3,6 prosenttia. Tuensaajista kokonaan työttömänä oli 82 prosenttia, mikä oli vuotta aiempaa enemmän. Kokonaan lomautettuja oli vajaat viisi prosenttia, mikä oli viime vuotta vähemmän. Lyhytkestoista työtä teki 13 prosenttia.

Robotiikan muuntokoulutus järjestetään Satakunnassa

26.10.2017
Satakunnasta kasvaa suuri automaatio- ja robotiikka-alan keskittymä, ja osaajista on pulaa. Siihen vastataan muuntokoulutuksella. Satakunnan ammattikorkeakoulun Samkin ja Satakunnan ely-keskuksen toteuttama muuntokoulutus vastaa tarpeeseen nopealla aikataululla. – Alueella on tarvetta lähes sadalle alan osaajalle, kertoo ely-keskuksen koulutusasiantuntija Antero Arvela.

TS: Intialaisia lähes orjina Suomessa

26.10.2017
Turun Sanomien mukaan Tata Consultancy Servicesin Intian maayhtiön palveluksessa olevat työntekijät joutuvat Suomessa työskennellessään kaltoin kohdelluksi. Vahvistusta tietoihin TCS:n intialaisten huonosta kohtelusta lehti on saanut muun muassa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. TCS on yritys, jolle Nokia ulkoisti tietohallintonsa 460 työntekijää helmikuussa vuonna 2013. Tällä hetkellä TCS:llä on toimintaa Espoossa, Helsingissä, Oulussa ja Salossa. Entisiä nokialaisia ja teleoperaattori Elisalta ulkoistettuja tietohallinnon ammattilaisia on jäljellä 55.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto