Uutiset

Tekoäly nopeuttaa tulevaisuudessa työn löytämistä

12.6.2018
Tulevaisuudessa tekoäly voi helpottaa kohtaanto-ongelmaa. Työmarkkinatori-kokonaisuuteen etsitään parhaillaan tekoälytoteutusta, jonka avulla työnhakija löytäisi töitä nopeammin ja tunnistaisi omaa osaamistaan ja sen puutteita paremmin. Työelämän palvelut yhdelle luukulle tuova Työmarkkinatori.fi-palvelu hakee haastekilpailun kautta käyttäjää palvelevaa tekoälyratkaisua.

Tekoäly voi säästää miljardeja sote-kuluista

11.6.2018
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan raportissa arvioidaan, että tekoälyn ja uusien teknologioiden avulla on mahdollista hillitä sote-kustannuksia kumulatiivisesti yhteensä 2,5–5,5 miljardilla eurolla vuosina 2019–2028.

SSAB aikoo lopettaa tehtaan

11.6.2018
Teräsyhtiö SSAB Europe käynnistää yt-neuvottelut Lappohjan putkitehtaalla Hangossa. Neuvottelujen piirissä on koko tehtaan henkilöstö eli noin 115 henkilöä. Tehdas saatetaan lopettaa. SSAB Europella on putkituotantoa Hämeenlinnassa, Lappohjassa ja Pulkkilassa, kierresaumahitsattujen putkien valmistusta Oulaisissa ja profiilituotantoa Toijalassa.

Teollisuuden tilaukset kasvoivat, tuotanto notkahti

8.6.2018
Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 14,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-huhtikuun aikana tilaukset kasvoivat 4,7 prosenttia vuodentakaisesta. Yritykset saivat huhtikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Eniten tilaukset kasvoivat metalliteollisuudessa 16,5 prosenttia. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset kasvoivat 14,4 prosenttia vuodentakaisesta ja kemianteollisuudessa 5,3 prosenttia.

Tuhannet valitsivat varhaisen eläkkeen

8.6.2018
Työuraeläkettä saa vielä harva, mutta varhennettua vanhuuseläkettä maksetaan monelle. Työuraeläkettä myönnettiin toukokuun loppuun mennessä Eläketurvakeskus ETK:n mukaan 15:lle vuonna 1955 syntyneelle hakijalle. Hakijoita oli yhteensä 50, joista 37:lle on ehditty antaa hakemuksesta ratkaisu. Heistä 15:n hakemus hylättiin, ja vajaat kymmenen sai muuta eläkettä. Toukokuun loppuun mennessä oli voimassa neljä työuraeläkettä. Keskimääräinen työuraeläke oli 1 870 euroa kuukaudessa. Kaikki olivat miehiä.

Suomalaisyritykset myivät eniten Ruotsissa

6.6.2018
Suomalaisten yritysten ulkomailla olevien tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 17 prosenttia edellisvuodesta 157 miljardiin euroon. Eniten liikevaihtoa tuotettiin Ruotsissa sijaitsevissa tytäryhtiöissä. Henkilöstön lukumäärä kasvoi edellisvuodesta 544 900 henkilöön. Lähes puolet sijoittui EU-maihin, ja suuri osa työskenteli Aasiassa. Kiina kiilasi Ruotsin ohi suurimmaksi suomalaisten tytäryhtiöiden ulkomailla työllistäväksi maaksi 63 260 henkilöllä.

Insinööriliitto esittää paikallisten sopimusten rekisteröintiä

4.6.2018
Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo haluaa hälventää paikallisen sopimisen ympärillä olevaa tietämättömyyttä ja epäluottamusta paikallisen sopimisen rekisteröinnillä. – Paikallisesta sopimisesta puhutaan paljon, mutta oikeaa tietoa tuntuu olevan merkittävästi puhetta vähemmän. Jotta luulo vaihtuisi tiedoksi, voisi olla paikallaan, että kaikki paikalliset sopimukset vietäisiin helpolla teknisellä ratkaisulla sopivan tahon ylläpitämään tietokantaan, Salo esittää.

Komissio aikoo lisätä menoja ja tukia Suomelle

1.6.2018
Euroopan komissio ehdottaa tulevalle EU-budjettikaudelle uutta Euroopan sosiaalirahastoa ESR+:aa, johon sisältyvät nykyinen ESR ja neljä muuta sosiaaliohjelmaa. Se on saamassa varoja kolme prosenttia enemmän kuin ohjelmat ovat saaneet tähän mennessä yhteensä. Varoja on tarkoitus käyttää sosiaalisten ongelmien torjuntaan. Niitä ovat muun muassa työttömyys, etenkin nuorisotyöttömyys ja syrjäytyminen. Rahasto vaatii tukensa vastineeksi jäsenmaita toteuttamaan niille suositeltuja uudistuksia. Esimerkiksi Suomea on kehotettu parantamaan työllisyystoimia.

Investointi Suomeen toi 100 työpaikkaa

31.5.2018
Suomeen syntyi sata uutta työpaikkaa sen jälkeen, kun Tekes rahoitti GE Healthcaren tuloa Suomeen kolme vuotta sitten, Business Finland arvioi. Business Finlandin edeltäjä Tekes myönsi vuonna 2015 GE Healthcarelle kymmenen miljoonan euron avustuksen, jonka turvin kansainvälinen suuryritys toi 30 miljoonalla eurolla t&k-toimintaansa Suomeen. Nyt GE on kehittänyt Suomessa kolme vuotta langatonta potilasmonitorointia.

Bkt kasvoi 3,1 prosenttia vuodentakaisesta neljänneksestä

31.5.2018
Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-maaliskuussa 1,2 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi 3,1 prosenttia. Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 2,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

3/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.