Uutiset

Iso laivatilaus tuo työtä Raumalle

18.10.2018
Rauma Marine Constructions ja Tallink allekirjoittivat tänään aiesopimuksen uudesta matkustaja-autolautasta. Tallinnan ja Helsingin väliseen liikenteeseen tuleva matkustaja-autolautta on arvoltaan noin 250 miljoonaa euroa. Se rakennetaan Rauman telakalla. Tallink Shuttle -aluksen suunnittelu alkaa keväällä 2019 ja rakentaminen vuonna 2020. Alus toimitetaan tilaajalle vuoden 2021 lopussa. Uusi alus on suurin RMC:ltä tilatuista aluksista. Matkustajia mahtuu laivaan 2 800 henkilöä. Työllisyysvaikutus on noin 1 500 henkilötyövuotta.

Palkka-avoimuus lisäisi tasa-arvoa

16.10.2018
Jos palkkoja voidaan vertailla, esimerkiksi sukupuoleen liittyvään syrjintään voidaan puuttua nykyistä helpommin, todetaan palkka-avoimuutta koskevassa selvityksessä. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara luovutti selvityksen tänään perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle. Selvityksen mukaan yksittäisen työntekijän oikeutta saada palkkatietoa pitää parantaa.

Kansantalouden tuotanto kasvoi elokuussa

16.10.2018
Elokuun työpäiväkorjattu kansantalouden tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan 2,3 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu tuotanto nousi elokuussa 0,2 prosenttia edelliskuukaudesta. Heinäkuun työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 1,7 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta. Työpäiväkorjattuna alkutuotanto kasvoi noin prosentin, jalostus seitsemän ja palvelut hieman alle yhden prosentin viime vuoden elokuusta.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 5,5 prosenttia

15.10.2018
Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa 5,5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 2,5 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa, 10,4 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 8,4 prosenttia. Liikevaihto laski edellisvuodesta ainoastaan tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 5,9 prosenttia.

Korkeakouluille 20 miljoonaa osaajien kouluttamiseen

8.10.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen haettavaksi 20 miljoonaa euroa uusiin koulutuksiin, joilla saadaan nopeasti lisää osaajia työmarkkinoille. Osa koulutuksista voi suuntautua insinöörialoille. – Lisärahoituspäätös on tervetullut täsmätoimenpide. Muuntokoulutuksilla tai muilla lyhyemmillä koulutuskokonaisuuksilla pystytään tarjoamaan ratkaisuja osaajien tarpeeseen tekniikan alan työmarkkinoilla, kiittää Insinööriliiton erityisasiantuntija Katri Manninen.

Akava haluaa parannella yrittäjyysstrategiaa

4.10.2018
Maan hallituksen tuore yrittäjyysstrategia pyrkii edistämään yrittäjyyttä ja nostamaan työllisyysastetta. Akava pitää tavoitteita ja monia siihen johtavia toimia hyvinä mutta lisäisi joukkoon myös yhdistelmävakuutuksen. Eilen julkistetussa Suomen ensimmäisessä yrittäjyysstrategiassa luetellaan lukuisia vuoteen 2028 ulottuvia toimia yrittäjyyden edistämiseksi. Tavoitteena on nostaa työllisyysaste kunnianhimoisesti 78 prosenttiin.

Insinööriliitto aloittaa painostustoimet irtisanomislakia vastaan

2.10.2018
Insinööriliitto julistaa ylityökiellon, vapaa-ajalla matkustamisen kiellon ja vuoronvaihtokiellon teknologiateollisuuden ja kemian aloille vastalauseena maan hallituksen aikeille heikentää irtisanomissuojaa alle 20 hengen yrityksissä. Painostustoimet astuvat voimaan perjantaina 5.10. klo 0.00 ja ovat voimassa toistaiseksi. – Insinööriliitto ei vielä osallistu huomiseen lakkoon, mutta alamme valmistella mahdollisia seuraavia toimia yhdessä muiden liittojen kanssa, puheenjohtaja Samu Salo sanoo.

Insinööriliitto tukee luottamushenkilöitään jaksamisessa

1.10.2018
Insinööriliitto ryhtyy tarjoamaan ennaltaehkäisevää psykologista tukea luottamushenkilöilleen. Henkisen jaksamisen tukeminen on ammattiliitolta täysin uudenlaista palvelua. Se toteutetaan yhteistyössä Terveystalon kanssa. Edunvalvontajohtaja Petteri Oksan mukaan Insinööriliitto haluaa tuoda uusia keinoja luottamushenkilöilleen ja olla etulinjassa vastaamassa työssäjaksamisen kysymyksiin.

IAET-kassan työttömyysaste nousi 3,1 prosenttiin

28.9.2018
Ansiopäivärahaa sai IAET-kassasta elokuussa 6 019 henkilöä. Saajien määrä nousi aiemmasta kesästä, kuten aiempinakin vuosina. Kassan jäsenistön työttömyysaste oli elokuussa 3,1 prosenttia. Ensimmäistä kertaa tai pidemmän tauon jälkeen päivärahaa IAET-kassasta haki elokuussa 586 jäsentä. Kaikkiaan erilaisia hakemuksia kassaan saapui elokuussa 7 043 kappaletta. Vielä viime vuonna hakemuksia saapui kassaan elokuussa yli 8 600 kappaletta.

Esitys työaikalaista lisää joustoja

28.9.2018
Hallitus julkisti eilen esityksensä uudeksi työaikalaiksi. Esitys keskittyy ennen kaikkea sopimusmahdollisuuksien laajentamiseen työpaikoilla. Lain soveltamisalasta on tulossa laaja, mikä oli palkansaajajärjestöjen tavoite. Työaikalain ulkopuolelle jätetään vain sellaiset palkansaajat, jotka voivat täysin itsenäisesti päättää työajastaan ja joiden hallitus katsoo voivan itse huolehtia työaikasuojelustaan.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.