Uutiset

Luottamusmiehet ideoivat Nokian säästökeinoja

2.3.2009
Nokian ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehet ovat olleet ideoimassa yhtiön tarjoamaa vapaaehtoista eropakettia ja muita säästöihin tähtääviä esityksiä. Eropakettitarjous on voimassa maaliskuusta toukokuun loppuun Nokian koko maailmalaajuiselle henkilöstölle. Se koskee kaikkia muita paitsi johtoa ja tehdastyöntekijöitä. Kun Nokia kertoi tulosjulkistuksensa yhteydessä 700 miljoonan euron säästötavoitteestaan, Nokian ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehet kokoontuivat yhdessä pohtimaan tilannetta.

Teollisuuden toimihenkilömiehet ylenevät naisia paremmin

27.2.2009
Tutkimuksen mukaan ylennysten laadussa on eroja: naistoimihenkilöt ylenevät työuransa aikana tavallisimmin vain yhden vaativuustason verran, kun taas miehillä on myös useamman tason ylenemisiä. Naiset myös alenevat työurallaan miehiä useammin ja kokevat miehiä enemmän urakatkoja. Sukupuolten väliset erot urapoluissa ovat pienimpiä teknisen koulutuksen hankkineiden keskuudessa.

Palkansaajakeskusjärjestöt: Eläkepolitiikka ei ole sanelupolitiikkaa

26.2.2009
Palkansaajajärjestöt vastustavat jyrkästi vanhuuseläkeikärajan nostamissuunnitelmia 63 vuodesta 65 vuoteen. Ne pitävät pöyristyttävänä sitä, että työeläkkeitä koskevassa ratkaisussa hallitus hylkäsi tulokselliseksi osoittautuneen kolmikantaisen valmistelun. Näin räikeätä irtiottoa kolmikantavalmistelusta ei työeläkeuudistusten historiasta löydy.

Suomalaiset hyvinvointivaltion kannalla

25.2.2009
Suomalaisten ylivoimainen enemmistö kannattaa hyvinvointivaltiota. Näin totesi Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija Heikki Taimio toimittamansa Kurssin muutos: Kestävään kasvuun ja hyvinvointiin -kirjan julkistamistilaisuudessa 24.2.2009 Helsingissä. Taimion mukaan suomalainen hyvinvointivaltio on rapautumassa, mikä näkyy tuloerojen kasvuna, kansalaisten perusturvan heikkenemisenä ja terveyserojen suurentumisena.

Teollisuusvakoilua estetään parhaiten muuttamalla pakkokeinolakia

24.2.2009
Uusi Insinööriliitto UIL ry ja Tradenomiliitto TRAL ry vastustavat sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosta, koska sillä hoidetaan oiretta, eikä tautia. Teollisuusvakoilu on erittäin marginaalista toiminta. Sen estämisessä pitäisi noudattaa samoja menettelyjä kuin muissa rikosperusteisissa tilanteissa. Tämän marginaalisen toiminnan takia perusoikeudet ollaan viemässä kaikilta sähköpostia työssään käyttäviltä. Muun muassa insinöörit ja tradenomit käyttävät sähköpostia päivittäin ja valvonta olisi siis heidän kohdallaan jatkuvaa.

Rautaruukki käänsi liiton edustajat portiltaan

16.2.2009
Rautaruukki ei päästänyt tiistaina Raahessa YTN:n lakimiestä Juha Teerimäkeä ja asiamies Harri Haapasaloa ylempien toimihenkilöiden järjestämään työttömyysturvaa ja päättyneitä yt-neuvotteluja käsittelevään tilaisuuteen. Myöskään Metalliliiton edustajat eivät ole saanet lupaa osallistua Rautaruukissa työntekijöiden järjestämiin tilaisuuksiin. Liittoja ihmetyttää, miksi Rautaruukki on menetellyt vastoin työsopimuslakia. Mitä Rautaruukki haluaa tällä tavoitella?

Jaakko Kiander - talouskriisi vähentänyt investointeja ja vientiä

16.2.2009
Kansainvälisen finanssikriisin seuraukset näkyvät Suomessa viennin ja rakentamisen jyrkkänä laskuna, lomautusten ja työttömyyden kasvuna sekä investointien supistumisena. Näin totesi Palkansaajien Tutkimuslaitoksen johtaja Jaakko Kiander Uuden Insinööriliiton järjestöjohdon neuvottelupäivillä Hämeenlinnassa 6.2.2009.

TP ja EK yhdessä ilmastoasioita innovoimaan

16.2.2009
Teollisuuden Palkansaajat TP:n elinkeinopoliittisen työryhmän ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ilmasto- ja energia-alan asiantuntijoiden ensimmäinen virallinen tapaaminen sujui myönteisessä, tulevaisuuteen tutkaavassa hengessä.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.