Uutiset

UIL vaatii kesäopintomahdollisuutta insinöörikoulutukseen

28.7.2009
Insinöörikoulutuksen kiinnostavuus ammattikorkeakouluopintoina kasvoi nuorten keskuudessa ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Vuoden takaiseen pohjanoteeraukseen nähden ensisijaisia hakijoita oli runsaat 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tänä keväänä tarjolla oli noin 6500 aloituspaikkaa insinöörikoulutukseen: niihin haki hieman yli 14000 nuorta. – Pitkäjänteinen työ insinöörikoulutuksen vetovoimaisuuden kasvattamiseksi alkaa viimeinkin tuottaa tulosta, Uuden Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari toteaa.

Muutosturva laajenee heinäkuun alusta alkaen

26.6.2009
Muutosturvan toimintamalli laajenee. Muutosten jälkeen muutosturva koskee entistä paremmin myös määräaikaisessa työsuhteessa olevia ja 180 päivän ajaksi lomautettuja tai lomautettuina olleita. Lakimuutoksista johtuen 1.7.2009 alkaen muutosturvan toimintamalliin kuuluvaan työllistymisohjelmaan on oikeus myös työnhakijoilla, joilla on määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä työhistoriaa vähintään viisi vuotta viimeisen seitsemän vuoden aikana.

Kriisiluottoa suoraan liitosta

26.6.2009
UIL on päättänyt myöntää hakemuksesta työttömyysetuuteen oikeutetulle jäsenelle korotonta lyhytaikaista kriisilainaa,  joka peritään takaisin suoraan kassalta ensimmäisestä työttömyysetuuden maksatuksesta alkaen. Lainaa myönnetään velkakirjalla yhden kerran ja sen suuruus on maksimissaan 2 000 euroa. UIL uskoo tämänkin mahdollisuuden helpottavan työttömyyshakemusten käsittelyaikojen pidentymisestä jäsenelle aiheutuvia toimeentulo-ongelmia. Tarkemmat tiedot kriisilainasta hakuohjeineen ja -lomakkeineen löytyvät liiton jäsensivuilta.

Ammattijärjestö on nykyajan yhteisö ja verkostojen kutoja

26.6.2009
Ammattiliittojen jäsenet muodostavat edelleen tiiviin yhteisön. Jäsenyys tarjoaa saman koulutuksen hankkineille verkoston, jonka kautta löytyy niin ystäviä, tuttavia kuin kollegoitakin. Verkosto kartuttaa jäsentensä sosiaalista pääomaa erilaisina kontakteina, siteinä ja keskinäisenä luottamuksena.

Energian kokonaiskulutus laski alkuvuonna

24.6.2009
Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan  tammi-maaliskuussa  5,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Edellisvuotta kylmempi sää lisäsi lämmitystarvetta, mutta teollisuustuotannon alkuvuoden jyrkkä pudotus laski kokonaiskulutuksen selvään laskuun. Puuperäisten polttoaineiden kulutus pieneni 15 prosenttia, turpeen käyttö 17 prosenttia ja maakaasun 7 prosenttia.

Suomalaisten into etätyöhön mökillä kasvanut

24.6.2009
Kesämökkibarometrin mukaan potentiaalisilla etätyöntekijöillä halukkuus mökillä tehtävään etätyöhön kasvoi huomattavasti viiden vuoden aikana. Joka kymmenes kesämökin omistajatalous teki viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ansiotöitä mökillä. Kaksi kolmasosaa mökillä etätöitä tehneistä teki töitä 10 päivää tai vähemmän. Kesämökkibarometriin vastanneista 62 prosenttia kuului ryhmään, joka ei ole työssä tai jonka työssä ei voi tehdä etätyötä.

Työttömyys kasvoi 61 000 henkilöllä toukokuussa

23.6.2009
Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi toukokuussa 60 800:lla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli toukokuun lopussa yhteensä 244 900 työtöntä työnhakijaa.

Esa Lonka valittiin valtakunnansovittelijaksi

22.6.2009
Valtioneuvosto nimitti valtakunnansovittelijan virkaan Esa Lonkan. Hänen toimikautensa on nelivuotinen ja kestää ajan 15.8.2009 - 14.8.2013. Oikeustieteen kandidaatti Esa Lonka työskentelee tällä hetkellä johtajana sosiaali- ja terveysministeriössä. Hän on toiminut valtakunnansovittelijan varamiehenä ja piirisovittelija vuodesta 1987 alkaen. Hän on työskennellyt eri tehtävissä sosiaali- ja terveysministeriössä, työministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä vuodesta 1973 lähtien.

Työministeri ja järjestöt sopivat työelämän joustoturvasta

17.6.2009
Työministeri Tarja Cronberg ja järjestöt ovat päässeet yhteisymmärrykseen työelämän yhteisistä joustoturvaperiaatteista. Periaatteilla tavoitellaan nykyistä parempaa jouston ja turvan tasapainoa suomalaisilla työmarkkinoilla ja työelämässä. Joustoturvaperiaatteiden allekirjoittajina olivat Cronbergin ohella EK, AKAVA; SAK; STTK, valtion työmarkkinalaitos VTML, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Suomen yrittäjät ja Suomen Kuntaliito.

Palkkasumman kasvu hidastui 0,3 prosenttiin

16.6.2009
Koko talouden palkkasumma oli helmi-huhtikuussa 0,3 prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Tilastokeskuksen mukaan kasvu hidastui verrattuna edellisen vuoden helmi-huhtikuuhun, jolloin palkkasumman muutos oli 8,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Huhtikuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 2,2 prosenttia edellisvuodesta.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

3/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.