Uutiset

Tilaajavastuulakia pidetään toimivana

6.10.2009
Tilaajavastuulakia pidetään toimivana. Ainoastaan joka kymmenes vastaaja oli sitä mieltä, että laki tulisi lakkauttaa kokonaan, koska se ei palvele tarkoitustaan. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 6.10.2009 julkaisemassa Anne Alvesalo ja Terhi Hakamon tutkimuksessa ”Valvontaa ja vastuuta ulkopuolisen työvoiman käyttöön”.

Otakantaa.fi keskustelee työurien pirstaloitumisesta

5.10.2009
Valtionhallinnon Otakantaa -keskustelufoorumilla on käynnistynyt keskustelu työurien pirstaloitumisesta. Seuraavan kolmen viikon aikana 23.10. asti on mahdollista keskustella mm. seuraavista kysymyksistä: * Onko meidän hyväksyttävä yhä useampien työurien pirstaloituminen? * Mitä valtiovallan tulisi tehdä, jotta epävarmuuden ja ennustamattomuuden lisääntyminen saataisiin estettyä työuralla, työyhteisöissä ja työmarkkinoilla? * Miten turvata työntekijöiden toimeentulon varsinkin niissä tilanteissa, joissa epätyypillistä työtä tehdään vastoin omaa tahtoa?

Työttömyysturva ja työttömien koulutusetuudet paranevat

2.10.2009
Hallitus esittää useita lakimuutoksia, joilla tähdätään työllisyyden ja työttömyysturvan parantamiseen. Ensimmäistä kertaa työttömyyspäivärahaa saavan työssäoloehtoa aiotaan lyhentää 43 viikosta 34 viikkoon. Yrittäjien työssäoloehto lyhenisi 18 kuukauteen nykyisen kahden vuoden sijaan. Muutoksen toivotaan auttavan erityisesti nuoria.  Työssäoloehdon lyhentäminen auttaisi ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevia pääsemään työttömyyspäivärahan piiriin tarveharkintaisen työmarkkinatuen sijaan.

Tuottava työ vaatii uudenlaista tila-ajattelua

30.9.2009
Tulevaisuuden tilojen suunnittelijoilla on edessä haasteita käyttäjien tarpeiden muuttuessa. Tekesin Tila-ohjelma kanavoi viiden vuoden aikana noin 80 miljoonaa euroa käyttäjälähtöisten tilojen kehittämiseen. Viime vuonna käynnistetyssä Tila-ohjelmassa kehitetään muun muassa uudenlaisia työympäristö- ja asumisratkaisuja, tulevaisuuden koulukonseptia sekä senioriasumisen tulevaisuuden liiketoimintamalleja.

Heikko terveys ja alhainen työhyvinvointi vaikuttavat eläkeaikeisiin

28.9.2009
Heikoksi koettu terveys keski-iässä vaikuttaa miesten eläkeaikaisiin.  Alhaiseen työhyvinvointiin liittyvät asiat vaikuttavat puolestaan naisten eläkeaikeisiin. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin keski-ikäisten ja iäkkäiden nais- ja mieskuntatyöntekijöiden eläkeaikeita yhdentoista vuoden seurannassa.

Uusi työehtosopimus huolto- ja kunnossapidon ylemmille toimihenkilöille

28.9.2009
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto ovat sopineet uudesta työehtosopimuksesta, joka koskee huolto- ja kunnossapitopalvelualan ylempiä toimihenkilöitä. Sopimus on räätälöity erityisesti teollisuuden kunnossapitoon erikoistunutta Maintpartneria varten. Yritys irtautui Fortumista itsenäiseksi yhtiöksi marraskuussa 2006. Yhtiö toimii Suomessa ja Ruotsissa. Uusi työehtosopimus koskee noin 50 Suomessa työskentelevää ylempää toimihenkilöä.

Koulutuksella ja investoinneilla kestävä talouden kasvu

24.9.2009
Kestävää kasvua tukevien ainesten löytäminen nähdään nykyisessä taloustilanteessa erityisen tärkeänä aiheena. Säästämisen sijaan tarvitaan investointeja ja koulutuspoliittisia ratkaisuja. Ilmastomuutoksen seurauksena myös ekologisesti kestävän talousrakenteen merkitys korostuu. – Investoinnit voivat kohdistua yhtälailla liiketoiminnan kehittämiseen, teknologiaan, tuotekehitykseen, sosiaalisiin innovaatioihin tai osaamiseen. Innovaatioajattelu pitää ulottaa koko koulutusjärjestelmään, sanoo työministeri Anni Sinnemäki.

Suunnittelualan neuvottelut alkoivat

24.9.2009
Torstaina alkoivat neuvottelut suunnittelualan ylempien toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta. Neuvottelutavoitteiden yleislinjat laadittiin Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n alan taustaryhmän voimin edellisenä maanantaina. Tavoitteita pohjusti aiemmin keväällä tehty jäsenkysely, jossa tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat vapaa-aikana työasioissa matkustamisen korvaaminen, yt-neuvotteluihin ja irtisanomistilanteisiin liittyvät asiat sekä lisätyön korvaus.

Työeläkevarat turvassa taantumasta huolimatta

23.9.2009
Työeläkevakuuttajat TELAn mukaan työeläkesijoitusten tuotot eivät ole kärsineet heikentyneestä taloustilanteesta. – Erityisesti tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä sijoitustuotot olivat hyviä, vaikka reaalitaloudessa on paljon epävarmuutta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sijoitusvuodesta on tulossa kokonaisuudessaan erittäin hyvä, sanoo Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtaja Esa Swanljung.

Työttömyyden kasvu kiihtyi elokuussa

23.9.2009
Työttömien määrä kasvoi elokuussa noin 74 300:lla edellisen vuoden elokuuhun verrattuna. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli viime kuussa noin 270 000 työtöntä työnhakijaa. Avoimia työpaikkoja oli kaikkiaan noin 50 000. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon perustuvassa Työllisyyskatsauksessa. Hitain työttömyyden kasvu oli Kainuussa ja Lapissa. Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa työttömyys kasvoi liki puolella edellisestä vuodesta.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.