Uutiset

Miten käy palkanmaksun, kun lentokielto estää töihinpaluun?

21.4.2010
Islannin tulivuorenpurkaus aiheutti ainutlaatuisen laajan lentokiellon, jonka seurauksena lukemattomat työ- ja lomamatkalaiset joutuvat setvimään ylimittaisiksi venähtäneitä matkapoissaolojaan työnantajiensa kanssa. Laki antaa vastauksia vain työmatkalaisen tilanteeseen ja turvaa palkanmaksun 14 päivän ajalta. Mutta entäpä jos loma-aika päättyy ja töihin pitäisi palata, eikä paluumatka onnistu tai se kestää huomattavasti aiottua kauemmin? Työlainsäädäntö ei tunne lomamatkalle jumiutuneen työntekijän tapausta.

Suomen kansalaisista 44,7 prosenttia oli työllisiä vuonna 2008

20.4.2010
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Suomen kansalaisista oli työllisiä 44,7 prosenttia vuoden 2008 lopussa. Työttömiä oli 4,4 prosenttia, opiskelijoita ja lapsia 24,4 prosenttia sekä muita työvoiman ulkopuolella olevia (muun muassa eläkeläiset, varusmiehet) 26,6 prosenttia. Työssäkäyntitilastossa mukana ovat Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Työllisten osuuteen vaikuttavat kansalaisuuksittain melkoisesti vaihteleva väestörakenne, kuten eläkeläisten tai lasten suuri osuus.

Insinöörinaiset työskentelevät monilla eri aloilla

14.4.2010
Uuden Insinööriliiton jäsenkunnasta noin 13 prosenttia on naisia.  Insinööritehtävissä työskentelevien naisten keski-ikä on 38 vuotta ja ammattivuosia naisilla on takana keskimäärin 10. Insinööriopiskelijoista naisia on 15 prosenttia. Vuonna 2008 insinööriopintonsa aloittaneista ja valmistuneista 17 prosenttia oli naisia.

Henkilöstörahastot laajemmin käyttöön yrityksissä

9.4.2010
Hallitus esittää henkilöstörahastolain uudistusta. Ehdotukseen sisältyy kolme keskeistä muutosta. Henkilöstörahastoon voisi voittopalkkioiden lisäksi siirtää myös tulospalkkiota, työntekijä voisi nostaa omaa rahasto-osuuttaan ilman viiden vuoden odotusaikaa ja lain soveltamisen alaraja laskisi 30 työntekijän yrityksestä kymmenen työntekijän yritykseen.

Kemian alalle työehtosopimus, työtaistelutoimet peruuntuvat

1.4.2010
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja työnantajaa edustava Kemianteollisuus KT ry ovat tänään hyväksyneet työriitojen sovittelija Heikki Pohjan tekemän, kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskevan sovintoesityksen. Suunnitellut työtaistelutoimet, ulosmarssi ja työnseisaus 1.4. klo 12 – 24 sekä työnseisaus 20 suurimmassa yrityksessä 6.4. klo 6 alkaen on peruttu. Myös YTN:n 12.2. julistama ylityö- ja vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kielto on päättynyt.

Tasa-arvosuunnitelmia tehty eniten julkisella sektorilla

25.3.2010
Vuonna 2005 voimaan astunut tasa-arvolain muutos on vauhdittanut työpaikkojen tasa-arvosuunnittelua. Tasa-arvosuunnitteluvelvoite koskee vähintään 30 työntekijän työpaikkoja.

Korkeasti koulutetut mielivät täydennyskoulutusta

19.3.2010
Lähes joka toinen akavalainen kaipaa ammattitaitoa ylläpitävää aikuiskoulutusta. Suurin tarve aikuiskoulutukseen on 40–49-vuotiailla. Koulutusta kaipaavista kolme neljäsosaa haluaa ennen kaikkea työnantajan maksamaa tai järjestämää henkilöstökoulutusta, jota tehdään pääosin työajalla ja joka liittyy työtehtäviin.

Työuria pidemmiksi porkkanalla, ei kepillä

12.3.2010
Kansalaiset uskovat, että työurien piteneminen edellyttää mielekästä työtä, hyvää johtamista sekä mahdollisuutta vaikuttaa työaikajärjestelyihin. Suuri haaste on saada joustavat työaikajärjestelyt jalkautettua työpaikkojen arkeen.

Kymmenessä ammattikorkeakoulussa käynnistyy lukukausimaksukokeilu

1.3.2010
Kymmenessä ammattikorkeakoulussa ja yhdeksässä yliopistossa käynnistyy Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevia opiskelijoita koskeva lukukausimaksukokeilu. Kokeilun aikana ammattikorkeakoulut ja yliopistot voivat periä maksuja vieraskieliseen ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan hyväksytyltä ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta opiskelijalta. Kokeiluun osallistuu yhteensä 130 koulutusohjelmaan.

Taantuma näkyy urahallintapalvelussa

17.2.2010
Talouden taantuma näkyy Uuden Insinööriliiton urahallintapalvelussa hyvinkin konkreettisella tavalla. Viime vuonna Insinööripörssissä ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrä väheni alle kolmannekseen edellisen vuoden tilanteesta.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto