Uutiset

Ilmastomuutos poikii liiketoimintaa

26.8.2009
Tekesin kahden jo päättyneen, erityisesti ilmastomuutosasioihin painottuvien Climtech ja ClimBus ohjelmien tavoitteet on saavutettu. ClimBus-ohjelman aikana yritykset ryhtyivät myös kehittämään liiketoimintaa ilmastomuutoksen hillintään. Kolmevuotisen Climtech - Teknologia ja ilmastonmuutos -ohjelman päämääränä oli muodostaa kokonaiskuva ilmastonmuutoksesta ja sen hillinnässä. Ohjelmasta kokivat hyötyneensä niin yritykset, kuin laajoja skenaariohankkeita hyödyttänyt ministeriökin ilmasto- ja energiapoliittisten linjausten valmistelussa.

Työttömyys jatkoi kasvuaan heinäkuussa

25.8.2009
Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi heinäkuussa lähes 70 000:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Lomautettuina on arviolta 74 000 henkilöä. Työttömyys lisääntyi edellisestä vuodesta kaikkialla maassa ja kaikissa ammattiryhmissä. Suurimmat muutokset näkyivät Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Kainuussa.

YTN:lle neuvottelutulos teknologiateollisuuteen

25.8.2009
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Teknologiateollisuus pääsivät maanantaina 24.8. hieman ennen puoltayötä neuvottelutulokseen työehtosopimuksesta.   Neuvottelutuloksen palkankorotus noudattelee Metalliliiton ja Teknologiateollisuuden 20.8. saavuttamaan neuvottelutulosta.   Alan ylemmille toimihenkilöille on tarjolla tänä syksynä 0,5 prosentin korotus, joka paikallisesti sovittaessa tulee maksuun viimeistään vuoden loppuun mennessä. Jos paikallista sopua ei synny, korotus maksetaan joulukuussa yleiskorotuksena.  

Stora Enso sulkee useita tehtaita

19.8.2009
Stora Enso Oyj ilmoitti aikeistaan sulkea Tolkkisen sahan vielä tämän vuoden aikana. Yhtiö harkitsee lisäksi Sunilan ja Varkauden tehtaiden sulkemista sekä Kotkan tehtaiden myyntiprosessin uudelleenkäynnistämistä. Hallitus valmistautuu tukemaan rakennemuutospaikkakuntia Stora Enson päätösten jälkeen.

Koulutuspäivärahan saanti helpottuu

18.8.2009
Heinäkuun alussa voimaan astunut säännös helpottaa omaehtoisen koulutuksen koulutuspäivärahan saantia. Työttömät työnhakijat voivat saada Kelalta tai työttömyyskassasta koulutuspäivärahaa omaehtoiseen, ammatillisia valmiuksia edistävään koulutukseen. Aikaisemmin koulutuspäivärahan hakeminen edellytti 65 työttömyyspäiväraha- tai työmarkkinatukipäivää koulutusta edeltäneen 12 kuukauden aikana. Muutoksen myötä yksi työttömyyspäivä välittömästi ennen koulutuksen alkua riittää. 

Vaikealta neuvottelukierrokselta odotetaan paljon

12.8.2009
Ylemmät toimihenkilöt YTN tavoittelee kaikille toimialoille jäsenten ostovoimaa turvaavia sekä työelämän tasa-arvoa parantavia ratkaisuja. Seuraavan sopimuskierroksen päämääränä on lisäksi työehtosopimusten pituuden yhtenäistäminen yksityisellä sektorilla. – Haluamme työehtosopimuksiin myös laadullisia parannuksia, joilla kohennetaan luottamusmiesten asemaa ja tuetaan työntekijöiden työssä jaksamista sekä työurien pidentämistä, YTN:n puheenjohtaja Sture Fjäder toteaa.

Teollisuustuotanto väheni vuoden takaisesta viidenneksellä

11.8.2009
Teollisuuden tuotanto oli kesäkuussa 20 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin, selviää Tilastokeskuksen julkaisemasta volyymi-indeksistä. Tammi-kesäkuussa tuotannon lasku oli hieman alle 25 prosenttia, kun verrataan edellisen vuoden ensimmäiseen puoliskoon. Kaikkien päätoimialojen tuotannossa oli yhä taantuman merkkejä.

Palkkaturvaan 19 miljoonaa lisärahaa

7.8.2009
Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta hyväksyi lisäyksen, joka korottaa palkkaturvaan varattuja määrärahoja 19 miljoonalla eurolla. Lisäyksen perusteena on heikosta taloustilanteesta johtuvien yritysten maksuvaikeuksien ja konkurssien kasvu. Palkkaturvan tehtävänä on tukea maksukyvyttömiä työnantajia työntekijöiden palkka- ja muissa korvauksissa. Palkkaturvana maksettu saatava peritään työnantajalta tai konkurssipesältä korkoineen.

Asiantuntijan keskipalkka 3000 euroa

6.8.2009
Tilastokeskuksen mukaan asiantuntijoiden ansiot ovat keskimäärin noin 3 000 euroa kuukaudessa. Erityisasiantuntijoiden kuukausitulot ovat noin tuhat euroa enemmän ja johtajien kuukausipalkat kipuavat noin 5 300 euroon. Keskimääräiseen ansioon on Tilastokseksen laskuissa sisälletty kuukausipalkan lisäksi työaikalisät, luontoisetujen verotusarvo sekä mahdollinen provisio tai myyntipalkkio.

Työttömyys koskettaa myös nuoria ja naisia

5.8.2009
Kotimaan työttömyysaste kipusi kesäkuussa yhdeksään prosenttiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan. Työttömyyden kasvu on kohdistunut erityisesti miehiin ja nuoriin. Esimerkiksi 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli kesäkuussa peräti 23 prosenttia. Työpaikkojen määrän vähentyminen koskettaa rakennus- ja konepajateollisuuden lisäksi yhä useampaa alaa.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

3/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.