Uutiset

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluu helpottuu

9.10.2009
Ensi vuoden alusta työkyvyttömyyseläkkeellä olevat voivat ansaita ainakin 600 euroa kuukaudessa, ilman että se vaikuttaisi heidän eläkkeisiinsä. Työkyvyttömyyseläkkeitä voidaan jatkossa laittaa myös lepäämään. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan uuden kokeilulain myötä täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi ansaita eläkkeensä lisäksi 40 prosenttia työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta keskiansiosta. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan ansiorajana on 60 prosenttia. Mikäli edellä kuvatut ansiot ovat olleet pieniä, rajana pidetään 600 euroa kuukaudessa.

Tutkimus: Talouskriisi huonontanut työoloja vähemmän Suomessa kuin muualla EU:ssa

8.10.2009
Euroopan unionin maat ovat kärsineet talouskriisistä keskimäärin enemmän kuin Suomi. Kuitenkin yli puolet suomalaisista sanoo taantuman vaikuttaneen työoloihin paljon tai ainakin jossain määrin. Tiedot ilmenevät Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston teettämästä, eurooppalaista työsuojelua kartoittaneesta kyselystä. Kysely toteutettiin 27 EU:n jäsenmaassa.

Kunnon työn päivä toi työpaikan

8.10.2009
Keskiviikkona vietetyn maailmanlaajuisen Kunnon työn päivänä järjestetty Operaatio Ville on tuottanut tulosta. Akava, STTK ja SAK löysivät 26-vuotiaalle salolaiselle Ville Karhulle kunnon työn. Työpaikkaa etsittiin muun muassa  internetissä, katupartioissa ja puskaradion avulla. Sopiva työ löytyi työ- ja elinkeinoministeriön avoimien työpaikkojen tietokannasta. Tempauksen tuloksena on määräaikainen kausityö rengasasentajana Suomen Euromasterissa Salossa.

Normaali työaika yhä harvemmalla palkansaajalla

8.10.2009
Tilastokeskuksen selvityksen mukaan työajat ovat kehittyneet eri suuntiin viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan. Viime vuonna noin viidenneksellä alemmista toimihenkilöistä oli lyhyt, alle 35-viikkoinen työviikko. Sen sijaan ylemmistä toimihenkilöistä yli 40-tuntista työviikkoa teki reilu kuudennes.

Kunnon työstä keskeinen työnteon muoto

7.10.2009
Metallityöväenliitto, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Toimihenkilöunioni TU ovat huolissaan siitä, että yhä useampi työntekijä joutuu sinnittelemään epämääräisissä ja turvattomissa työsuhteissa Suomessa ja maailmalla. Turvattomat työsuhteet kumpuavat liiketoiminnasta, jonka tavoitteena on voiton ja joustavuuden maksimoiminen. Yrittäjäriski siirretään työntekijöille, joiden työsuhteet ovat määräaikaisia, kausittaisia, epävarmoja ja satunnaisia. Monissa maissa tämä työvoima on kokonaan työlainsäädännön ulkopuolella ja vailla sosiaalista turvaverkkoa.

Tapaturmapäivä perjantaina 13.11.2009

7.10.2009
Neljännentoista kerran järjestettävä valtakunnallinen tapahtuma ajoittuu tänä vuonna marraskuulle. Tapaturmapäivän teemana on matkustamisen turvallisuus. Tavoitteena on kiinnittää kansalaisten huomio tapoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää. Tapaturmapäivän päätapahtumapaikkana on Rovaniemi, jossa Työturvallisuuskeskus järjestää yhdessä yhteistyöorganisaatioiden kanssa työ- ja lomamatkojen turvallisuutta käsittelevän seminaarin 13.11.2009.

Talousapu-puhelinpalvelu avautuu pienyrittäjän tueksi

7.10.2009
Vaikeuksiin joutuneille pienyrittäjille tarkoitettu Talousapu -puhelinpalvelu avautuu torstaina 8.10.2009 klo 9.00 numerossa 029 007 4990. Numerossa päivystää arkisin klo 09.00–18.00 yrityksen terveyttämiseen erikoistuneet asiantuntijat. Muina aikoina vastaajina ovat Suomen Yrityskummit ry:n ja CBMC Kristillisten liikemiesten avustajaverkostojen neuvojat. Palvelu on maksuton. Sen toteutuksesta vastaa PKT-säätiö.

Maailman ammattiyhdistysliike viettää kunnon työ päivää

6.10.2009
Keskiviikkona 7. lokakuuta vietetään maailmanlaajuista kunnon työn päivää. Maailman ammattiyhdistysliike muistuttaa, että jokaisella on oikeus kunnon työhön, kunnon työolosuhteisiin ja kunnon palkkaan. Suomessa palkansaajajärjestöt Akava, SAK ja STTK etsivät 7. lokakuuta Operaatio Villessä 26-vuotiaalle salolaiselle Ville Karhulle kunnon työtä. Tapahtuma käynnistyy klo 9.30 Havis Amandan patsaalla Helsingissä. Työministeri Anni Sinnemäki toivottaa Villelle onnea matkaan klo 9.45, minkä jälkeen etsintäpartiot jalkautuvat Helsingin kaduille.

Tilaajavastuulakia pidetään toimivana

6.10.2009
Tilaajavastuulakia pidetään toimivana. Ainoastaan joka kymmenes vastaaja oli sitä mieltä, että laki tulisi lakkauttaa kokonaan, koska se ei palvele tarkoitustaan. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 6.10.2009 julkaisemassa Anne Alvesalo ja Terhi Hakamon tutkimuksessa ”Valvontaa ja vastuuta ulkopuolisen työvoiman käyttöön”.

Otakantaa.fi keskustelee työurien pirstaloitumisesta

5.10.2009
Valtionhallinnon Otakantaa -keskustelufoorumilla on käynnistynyt keskustelu työurien pirstaloitumisesta. Seuraavan kolmen viikon aikana 23.10. asti on mahdollista keskustella mm. seuraavista kysymyksistä: * Onko meidän hyväksyttävä yhä useampien työurien pirstaloituminen? * Mitä valtiovallan tulisi tehdä, jotta epävarmuuden ja ennustamattomuuden lisääntyminen saataisiin estettyä työuralla, työyhteisöissä ja työmarkkinoilla? * Miten turvata työntekijöiden toimeentulon varsinkin niissä tilanteissa, joissa epätyypillistä työtä tehdään vastoin omaa tahtoa?

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.