Uutiset

Syrjintään nollatoleranssi

21.12.2009
Lainsäädäntö antaa hyvät välineet yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden toteutumiseen työelämässä, mutta se ei yksin riitä. Työnantajan velvollisuutena on huolehtia siitä, ettei syrjintää työpaikoilla tapahdu ja ongelmiin puututaan välittömästi. Akavan lakimies Paula Ilveskivi muistuttaa, että myös henkilöstön edustajilla on merkittävä tehtävä varmistaa, että työpaikoilla otetaan käyttöön menettelyt kaikenlaisen syrjinnän ja häirinnän kitkemiseksi.

YTN:n hallitus hyväksyi rahoitusalan neuvottelutuloksen

21.12.2009
YTN:n hallitus hyväksyi rahoitusalalla 18. joulukuuta saavutetun neuvottelutuloksen taustaryhmän suosituksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus tuli voimaan 18.12. ja on voimassa 30.9.2011 saakka. Vuosien 2010-2011 palkankorotusneuvottelut käydään syksyllä 2010. Myös Ammattiliitto Suora ja työnantajapuolta edustava Finanssialan Keskusliitto ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen. 21.12.2009 Rahoitusalalle saatiin neuvottelutulos 

Kotisivut 76 prosentilla yrityksistä

17.12.2009
Tilastokeskuksen tietojen mukaan internet kotisivut oli käytössä 76 prosentilla yrityksistä keväällä 2009. Suuremmissa vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä kotisivut oli käytössä 97 prosentilla yrityksistä, mutta pienissä 5-9 henkilöä työllistävissä yrityksissä vain 69 prosentilla.

Arkkitehtitoimistot saivat työehtosopimuksen

15.12.2009
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL liittyi mukaan Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOLin ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n työehtosopimukseen torstaina 10. joulukuuta. 

Elektroniikan tuotannosta toivotaan eettisesti kestävää

11.12.2009
Usean eurooppalaisen järjestön MakeItfare –yhteisprojektin tavoitteena on tiedottaa kulutuselekektroniikan tuottamiseen liittyvistä ongelmista muun muassa työolojen, ihmisoikeuksien ja ympäristövaikutusten suhteen.

Metso joutuu maksamaan tulospalkkion ulosmarssineille

8.12.2009
Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Metso Paperin maksamaan tulospalkkiot vuodelta 2007 niille työntekijöille, joilta evättiin palkkiot ulosmarssiin osallistumisen vuoksi. Metson Rautpohjan-tehtaan ylemmät toimihenkilöt järjestivät Jyväskylässä ulosmarssin joulukuussa 2007.   Käräjäoikeus katsoo, että työnantaja on sidottu lupaukseensa tulospalkkauksen maksamisesta. Käräjäoikeuden mukaan työnantaja ei voi myöhemmin muuttaa lupaustaan tai sen ehtoja.  Työntekijöiden vaatimukset miljoonaluokan korvauksista hylättiin käräjäoikeudessa.

Toni Kurviselle valtakunnallinen yrittäjäpalkinto

8.12.2009
Insinööri Toni Kurviselle on myönnetty ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen yrittäjäpalkinto. Kurvinen palkittiin ammattikorkeakoulujen innovaatio- ja yrittäjyysverkoston FINPINin vuosittaisella tunnustuspalkinnolla 24. marraskuuta Jyväskylässä, Suomen ammattikorkeakoulujen ensimmäisillä yrittäjyyspäivillä.

Rokotuksessa saa käydä työaikana

1.12.2009
Työnantajan on sallittava työntekijän käynti yleisessä vapaaehtoisessa rokotuksessa työajalla, jollei se ole muulla ajalla vaikeuksitta mahdollista. Tähän rokotukseen käytettävä aika lasketaan työssäoloajaksi. Asia todetaan tartuntatautilaissa.

Työvoiman poistuminen eläkkeelle kiihtyy lähivuosina

30.11.2009
Työvoimasta siirtyy eläkkeelle 2010-luvulla vuosittain kaksinkertainen määrä väkeä verrattuna 2000-luvun alkuvuosien tilanteeseen. Tämä johtuu suurten ikäluokkien tulosta eläkeikään. Poistuman huippu on jo vuonna 2012, jolloin se on noin 70 000 henkeä. Vielä vuonna 2025 määrän arvioidaan olevan yli 60 000 henkeä. Kaikkiaan työvoimasta siirtyy eläkkeelle vuosina 2007-2025 lähes 1,2 miljoonaa henkilöä, mikä on 47 prosenttia vuoden 2007 työvoimasta. Nämä tiedot ilmenevät raportista Poistuma työvoimasta vuosina 2007-2025.

Aluehallinnon uudistus tuo muutoksia myös työsuojelupiireihin

26.11.2009
Aluehallinto uudistuu ensi vuoden alusta alkaen. Aluehallinnon uudistuksen myötä työsuojelupiirit, lääninhallitukset, työ- ja elinkeinokeskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristövirastot ja tiepiirit lakkautetaan. Niiden tehtävät tulevat siirtymään aluehallintovirastoille (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY). Nykyisestä kahdeksasta työsuojelupiiristä muodostetaan viisi työsuojelun vastuualuetta. Työsuojelun vastuualueet:

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

3/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.