Uutiset

Suomalaiset toivovat lisää inhimillisyyttä ja vastuullisuutta markkinataloudelta

9.3.2009
Elinkeinoelämän Valtuuskunnan EVAn vuoden 2009 kansallisen arvo-ja asennetutkimuksen mukaan suomalaiset antavat tukensa vapaalle kilpailulle markkinataloudessa, mutta kritisoivat tiukasti etenkin liiallista ahneutta ja pikavoittojen tavoittelua. Talouskriisin jälkeiseltä markkinataloudelta suomalaiset toivovat ennen muuta lisää inhimillisyyttä, kannustavuutta ja vastuullisuutta. Suomalaisten enemmistö ei toivo valtion roolin taloudellisena toimijana kasvavan, mutta luottaa laajalti sen perustoimintoihin.

Kaksi kolmesta vaatii eläkepäätöksen perumista

9.3.2009
Kaksi kolmesta suomalaisesta (64 %) on sitä mieltä, että hallituksen olisi vedettävä eläkepäätös pois ja aloitettava neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa. Noin viidennes (22 %) puolestaan suosittelee tehdyn linjauksen viemistä eduskunnan käsittelyyn. Tiedot käyvät ilmi Akavan, SAK:n ja STTK:n TNS-Gallupilla teettämästä kyselystä, johon vastasi 1158 suomalaista 27.2. – 3.3.2009 välisenä aikana.

Palkansaajajärjestöt vastustavat eläkeiän nostoa

6.3.2009
Palkansaajakeskusjärjestöt ovat laatineet yhteisen vetoomuksen, jossa ne vaativat hallitusta muuttamaan päätöksensä eläkeiän nostamisesta 65 vuoteen. Vetoomuksen oli allekirjoittanut perjantaiaamupäivään mennessä (6.3.) jo yli 50 000 henkilöä. - Nykyistenkin eläkeikärajojen puitteissa vain harva selviää vanhuuseläkkeelle terveenä. Eläkeiän nosto ei korjaa tätä suuntausta. Sen sijaan pitäisi huolehtia siitä, että työolot ja ihmisten kohtelu ovat kunnossa. Siten ihmiset jaksaisivat olla nykyistä pitempään töissä, palkansaajakeskusjärjestöt muistuttavat.

Kunta-alalla työsuhde koetaan varmaksi – työpaikkakiusaaminen yleistä

3.3.2009
Kunta-alan työoloissa on näkyvissä myönteistä kehitystä edellisvuoteen verrattuna. Esimiestuki työssä on lisääntynyt ja työsuhteen varmuus koetaan hyväksi. Työntekijöiden kokemus kykyjensä käyttömahdollisuuksista työssä on vahvistunut. Toisaalta työ koetaan kunta-alalla edelleen henkisesti raskaaksi. Väkivallan ja sen uhan kokemukset ovat yleisiä ja työpaikkakiusaamista koetaan kunnissa useammin kuin muilla sektoreilla.

Luottamusmiehet ideoivat Nokian säästökeinoja

2.3.2009
Nokian ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehet ovat olleet ideoimassa yhtiön tarjoamaa vapaaehtoista eropakettia ja muita säästöihin tähtääviä esityksiä. Eropakettitarjous on voimassa maaliskuusta toukokuun loppuun Nokian koko maailmalaajuiselle henkilöstölle. Se koskee kaikkia muita paitsi johtoa ja tehdastyöntekijöitä. Kun Nokia kertoi tulosjulkistuksensa yhteydessä 700 miljoonan euron säästötavoitteestaan, Nokian ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehet kokoontuivat yhdessä pohtimaan tilannetta.

Teollisuuden toimihenkilömiehet ylenevät naisia paremmin

27.2.2009
Tutkimuksen mukaan ylennysten laadussa on eroja: naistoimihenkilöt ylenevät työuransa aikana tavallisimmin vain yhden vaativuustason verran, kun taas miehillä on myös useamman tason ylenemisiä. Naiset myös alenevat työurallaan miehiä useammin ja kokevat miehiä enemmän urakatkoja. Sukupuolten väliset erot urapoluissa ovat pienimpiä teknisen koulutuksen hankkineiden keskuudessa.

Palkansaajakeskusjärjestöt: Eläkepolitiikka ei ole sanelupolitiikkaa

26.2.2009
Palkansaajajärjestöt vastustavat jyrkästi vanhuuseläkeikärajan nostamissuunnitelmia 63 vuodesta 65 vuoteen. Ne pitävät pöyristyttävänä sitä, että työeläkkeitä koskevassa ratkaisussa hallitus hylkäsi tulokselliseksi osoittautuneen kolmikantaisen valmistelun. Näin räikeätä irtiottoa kolmikantavalmistelusta ei työeläkeuudistusten historiasta löydy.

Suomalaiset hyvinvointivaltion kannalla

25.2.2009
Suomalaisten ylivoimainen enemmistö kannattaa hyvinvointivaltiota. Näin totesi Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija Heikki Taimio toimittamansa Kurssin muutos: Kestävään kasvuun ja hyvinvointiin -kirjan julkistamistilaisuudessa 24.2.2009 Helsingissä. Taimion mukaan suomalainen hyvinvointivaltio on rapautumassa, mikä näkyy tuloerojen kasvuna, kansalaisten perusturvan heikkenemisenä ja terveyserojen suurentumisena.

Teollisuusvakoilua estetään parhaiten muuttamalla pakkokeinolakia

24.2.2009
Uusi Insinööriliitto UIL ry ja Tradenomiliitto TRAL ry vastustavat sähköisen viestinnän tietosuojalain muutosta, koska sillä hoidetaan oiretta, eikä tautia. Teollisuusvakoilu on erittäin marginaalista toiminta. Sen estämisessä pitäisi noudattaa samoja menettelyjä kuin muissa rikosperusteisissa tilanteissa. Tämän marginaalisen toiminnan takia perusoikeudet ollaan viemässä kaikilta sähköpostia työssään käyttäviltä. Muun muassa insinöörit ja tradenomit käyttävät sähköpostia päivittäin ja valvonta olisi siis heidän kohdallaan jatkuvaa.

Rautaruukki käänsi liiton edustajat portiltaan

16.2.2009
Rautaruukki ei päästänyt tiistaina Raahessa YTN:n lakimiestä Juha Teerimäkeä ja asiamies Harri Haapasaloa ylempien toimihenkilöiden järjestämään työttömyysturvaa ja päättyneitä yt-neuvotteluja käsittelevään tilaisuuteen. Myöskään Metalliliiton edustajat eivät ole saanet lupaa osallistua Rautaruukissa työntekijöiden järjestämiin tilaisuuksiin. Liittoja ihmetyttää, miksi Rautaruukki on menetellyt vastoin työsopimuslakia. Mitä Rautaruukki haluaa tällä tavoitella?

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto