Uutiset

Viidennes euroalueen nuorista työttöminä viime lokakuussa

22.1.2010
Talouskriisi on jättänyt jälkensä myös eurooppalaisille työmarkkinoille. Erityisesti nuoret, miehet, vähemmän ammattitaitoiset sekä vuokratyöntekijät ovat kärsineet eniten työmarkkinoiden heikentymisestä. Euroopassa työpaikkojen määrä on vähentynyt neljällä miljoonalla talouskriisin alkamisen jälkeen, käy ilmi Työllisyys Euroopassa vuonna 2009 -raportista.

EU:n rakennerahasto-ohjelmat käynnistyivät toden teolla vuonna 2009

11.1.2010
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n laskelmien mukaan viime vuonna rahoitettiin Euroopan Unionin rakennerahastovarojen kautta erilaisia hankkeita yhteensä 600 miljoonalla eurolla. Tämä on enemmän kuin yhteensä vuosina 2007 ja 2008. Uusista hankkeista noin puolet on Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeita ja puolet Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) hankkeita. Varoja on pyritty käyttämään talouden ja työllisyyden parantamiseksi. Vuonna 2010 rakennerahastovaroja on käytettävissä yhteensä lähes 900 miljoonaa euroa.

Tekniikan päivät 2010 -tapahtuman teemana on tuli

11.1.2010
Tuli on teemana kaksipäiväisillä Tekniikan päivillä. Kaikille avoin, toista kertaa järjestettävä tapahtuma pidetään Espoon Otaniemessä, Dipolissa 14.-15. tammikuuta 2010. Ohjelmassa on esityksiä tuleen liittyvästä tekniikasta ja sen sovelluksista, ilmastonmuutos- ja muista ympäristöasioista, paneelikeskusteluita, näyttely sekä tuliaiheista musiikkia ja elokuvia.

Opiskelijoiden sairauspäivärahan hakeminen helpottuu elokuussa

7.1.2010
Opiskelijoiden sairauspäivärahan hakeminen helpottuu siten, että opiskelija voi jatkaa opintotuen nostamista siihen saakka, kunnes hän on saanut päätöksen sairauspäivärahan myöntämisestä. Opiskelijan ei tarvitse itse lakkauttaa opintotukeaan, vaan Kansaneläkelaitos keskeyttää opintotuen maksamisen sairauspäivärahan myöntämisen jälkeen. Samalla opiskelijalle voidaan opintotukeen sisältyvän asumislisän sijaan myöntää yleinen asumistuki.

Langaton tietoliikenne murroksessa –ohjelmalla etsitään uutta liiketoimintaa

4.1.2010
Tekes alkaa valmistella Langaton tietoliikenne murroksessa –ohjelmaa, jolla halutaan lujittaa tietoliikennealan ydinosaamista sekä löytää uusia liiketoimintoja kotimaisille yrityksille. Ohjelman tavoitteena on myös säilyttää langattomien sovellusten huippuosaaminen Suomessa.

Ay-toiminta palautti 1200 työpaikkaa Hondurasissa

28.12.2009
Suuri vaateyritys Russel Athletic joutui palkkaamaan uudelleen 1200 erotettua työlästä Hondurasissa yliopisto-opiskelijoiden kampanjan ja Yhdysvaltojen yliopistojen eettisten ohjeiden painostuksella.

Hyvää Joulua!

23.12.2009
  Kuva: Valeria Gasik

Täysi työttömyyspäiväraha lomautuspäiviltä lyhennettyä työviikkoa tekeville

23.12.2009
Lomautuksen takia lyhennettyä työviikkoa tekevät saavat jatkossa lomautuspäiviltä täyden työttömyyspäivärahan. Uusi laki koskee niitä työntekijöitä, joiden viikoittaista työaikaa on lyhennetty vähintään yhdellä päivällä. Tuotannollisista tai taloudellisista syistä tehty väliaikainen palkanalennus ei vaikuta työntekijän ansiopäivärahaan alentavasti, jos hänet myöhemmin lomautetaan tai hänen työsuhteensa päättyy. Ansiopäivärahan perusteena on tällöin palkanalennusta edeltänyt palkkataso.

Parannuksia työttömyysturvaan ja työttömien koulutusetuuksiin

23.12.2009
Ensimmäistä kertaa työttömyyspäivärahaa saavan työssäoloehto lyhenee 43 viikosta 34 viikkoon, ja yrittäjien työssäoloehto lyhenee kahdesta vuodesta 18 kuukauteen. Uutena etuutena aletaan maksaa 20 ensimmäiseltä työttömyyspäivältä peruspäivärahan korotusosaa tai korotettua ansio-osaa niille, jotka ovat olleet kolme vuotta työssä ennen työttömyyden alkamista. Työurien pidentämiseksi päivärahakauden lisäpäiväoikeuden alkamisikä nostetaan 59 vuodesta 60 vuoteen. Muutos koskee niitä työnhakijoita, jotka ovat syntyneet vuonna 1955 tai sen jälkeen.

Uusi ammattikorkeakoululaki voimaan vuoden alusta

22.12.2009
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava opetus säilyy maksuttomana, mutta ammattikorkeakoulut voivat kerätä maksuja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon osallistuvilta EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Maksukokeilu on voimassa vuoden 2014 loppuun. Jatkossa opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

3/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.