Uutiset

Työeläkerahastosijoituksissa kasvua vuonna 2010

4.3.2011
Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen sijoituskanta oli vuoden 2010 lopussa 138,8 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi syyskuun loppuun nähden viisi miljardia euroa. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva. - Työeläkerahastojen sijoituskannan kasvuvauhti oli myös viime vuonna erinomainen. Työeläkesijoitukset kasvoivat lähes 14 miljardia euroa eli noin 11 prosenttia, sanoo TELAn toimitusjohtaja Esa Swanljung.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi vuonna 2010

3.2.2011
Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 elo-lokakuussa 12,3 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 13,2 prosenttia ja vientiliikevaihto 11,7 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi kaikilla alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu oli voimakkainta kaivostoiminnassa ja louhinnassa (32,2 %), kemianteollisuudessa (19,8 %) sekä metsäteollisuudessa (19,6 %). Hitainta liikevaihdon kasvu oli sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (0,2 %) sekä elintarviketeollisuudessa (2,2 %).

Työeläkerahastosijoituksissa kasvua vuonna 2010

2.2.2011
Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen sijoituskanta oli vuoden 2010 lopussa 138,8 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi syyskuun loppuun nähden viisi miljardia euroa. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva. - Työeläkerahastojen sijoituskannan kasvuvauhti oli myös viime vuonna erinomainen. Työeläkesijoitukset kasvoivat lähes 14 miljardia euroa eli noin 11 prosenttia, sanoo TELAn toimitusjohtaja Esa Swanljung. - Työeläkejärjestelmän kestävyyden näkökulmasta on hyvä, että rahastot kehittyvät suotuisasti.

Työelämän laatu kohentui vuonna 2010

21.1.2011
Työelämän laatu kohentui vuoden 2010 aikana yllättävän nopeasti taantuman aiheuttaman pudotuksen jälkeen. Hyvästä kehityksestä huolimatta työolot eivät ole vielä palautuneet taantumaa edeltävälle tasolle. Työehdoista sopimisen tapa otettiin ensimmäistä kertaa mukaan Työolobarometriin. Taustalla on paikallisen sopimisen lisääntyminen ja siihen liittyvät uudet haasteet. Tietoja kerättiin kahdesta yleisimmin paikallisesti sovittavasta asiasta, työaikajärjestelyistä ja palkkauksesta.

Työelämän laadun verkkosivusto avattu

12.1.2011
Työelämän laadun verkkosivusto www.tem.fi/tyoelama on avattu työ- ja elinkeinoministeriön kotisivuilla. Sivusto kokoaa yhteen tietoa ja eri toimijoiden palveluja, joiden avulla työelämän laatua ja tuottavuutta voidaan samanaikaisesti parantaa. Verkkosivusto on suunnattu työorganisaatioille, joiden tavoitteena on parantaa työelämän laatua ja tuottavuutta.

Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 6,2 prosenttia

10.1.2011
Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 marraskuussa 6,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Lokakuussa tuotanto oli 10,8 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Tammi-marraskuussa teollisuustuotanto kasvoi 5,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Työsuojeluhenkilöstö näkyvämmäksi työpaikoille

4.1.2011
Valtion työsuojelun toimivuutta selvitettiin Työterveyslaitoksen ja Valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvoston tekemässä kyselytutkimuksessa, johon vastasi yli 800 työsuojelupäällikköä ja työsuojeluvaltuutettua sekä varavaltuutettua keväällä 2010. Työsuojelun suurimpana haasteena on resurssien puute, josta kärsii 35 % työpaikoista. Ylin johto, lähiesimiehet ja henkilöstö eivät osallistu aktiivisesti työsuojeluun 21 % työpaikoista. Viidesosa työsuojeluhenkilöstöstä ei ole saanut mitään työsuojeluun liittyvää koulutusta 2000-luvulla.

Kansainvälistyminen suunnittelualan tulevaisuutta

28.12.2010
Suunnittelu- ja konsulttialan kasvua on jatkossa haettava entistä enemmän ulkomailta. Kansainvälistyminen edellyttää myös uutta osaamista, selviää alan tulevaisuuden toimintaedellytyksiä luotaavan hankkeen loppuraportista. (Lataa raportti tästä.)

Työhyvinvointikortti ja koulutus

22.12.2010
TTK:n hallitus on hyväksynyt Työhyvinvointikortin kehitystyön työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajien esityksen mukaisesti. Kortin pilottikoulutus käynnistyy keväällä ja avoin koulutus syksyllä 2011, kertoo kortin valmistelutyöryhmän sihteeri, TTK:n asiantuntija Pirkko Mäkinen. – Koulutus toimii hyvänä alkuna työhyvinvoinnin kehittämiselle työpaikalla, ja koulutusmateriaaliin tulee myös työkirja oman työpaikan jatkokehitystarpeen arviointia varten, sanoo Mäkinen.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.