Uutiset

IAET-kassassa ensihakemusten käsittelyvauhti kasvanut merkittävästi

19.10.2009
IAET-kassan tekemät kehittämis- ja tehostamistoimet ovat parantaneet käsittelyvauhtia. Ensimmäisten hakemusten viikoittaiset käsittelymäärät ovat elokuusta alkaen olleet suuremmat kuin saapuneiden hakemusten määrät, ja käsittelyjono on lyhentynyt huomattavaa vauhtia.

Päivärahoihin vaikuttava työntekijämaksuvähennys alenee

16.10.2009
Hallitus esittää, että päivärahojen suuruutta laskettaessa ansiotulosta vähennettäisiin 60 prosenttia työntekijämaksujen yhteismäärästä. Tällaisia palkasta perittäviä maksuja ovat työeläkevakuutusmaksu, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksu. Pysyväksi aiotulla lainsäädännöllä halutaan luoda niitä perusteita, joilla palkkaa alentavien työntekijämaksujen vaikutusta voidaan ottaa huomioon päivärahan määrässä. Toistaiseksi vaikutuksista on säädetty vuosittain erillislailla.

Täysi työttömyyspäiväraha lomautuspäiviltä lyhennettyä työviikkoa tekeville

16.10.2009
Työttömyysturvalakiin ehdotettujen väliaikaisten muutosten myötä lomautuksen takia lyhennettyä työviikkoa tekeville maksettaisiin lomautuspäiviltä täysi työttömyyspäiväraha. Tällä hetkellä työttömyyspäiväraha maksetaan lomautusviikolta sovitellusti. Ehdotus koskisi niitä työntekijöitä, joiden viikoittaista työaikaa on lyhennetty vähintään yhdellä päivällä.

Sähköautoista toivotaan merkittävää toimialaa

16.10.2009
Työ- ja elinkeinoministeriön Energiakatsauksessa sähköajoneuvojen valmistusta ja latausinfrastruktuurin kehittämistä nähdään tulevaisuudessa merkittävänä kotimaisena toimialana. Aihetta tutkineen työryhmän näkökulmasta kasvun edellytyksiä on useita: muun muassa kehittyvä teknologia, autoteollisuuden rakennemuutos sekä ilmastomuutokseen hillintään liittyvät velvoitteet edistävät sähköajoneuvojen tuotantoa.

Palkansaajien ansiot nousivat heinä-syyskuussa 4,3 prosenttia

15.10.2009
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien nimellisansiot nousivat heinä-syyskuussa edelliseen vuoteen verrattuna 4,3 prosenttia. Palkansaajien nimellisansiot kasvoivat eniten valtion työntekijöillä ja vähiten kuntasektorilla. Luvuissa on otettu huomioon kuluttajahintojen muutokset. Kuluttajahintojen muutoksesta puhdistettujen reaaliansioiden vuosinousu oli samalla aikavälillä 5,1 prosenttia edelliseen vuoteen peilattuna.

TEM ja Stora Enso ennakoivaan rakennemuutoshankkeeseen

15.10.2009
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Stora Enso Oyj käynnistivät ennakoivan rakennemuutoksen hoitamisen hankkeen, jolla tähdätään korvaavin tai täydentävien liiketoimintojen löytymiseen Varkaudessa ja Sunilassa.

Findikaattori tarjoaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä

15.10.2009
Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian toteuttamassa verkkopalvelussa on liki sata yhteiskuntaa kuvaavaa indikaattoria. Palvelun tarkoituksena on tarjota eri aihepiirien tietoa nopeasti ja käyttäjäystävällisesti. Teemoina ovat muun muassa koulutus, toimeentulo ja työmarkkinat.

Työnantajaksi ryhdytään yrityksen alkuvaiheessa

13.10.2009
Alkavista yrityksistä noin 60 prosenttia ei koskaan tule työllistämään yhtä henkilöä enempää. Jos pienet yritykset palkkaavat työntekijöitä, se todennäköisimmin tapahtuu yrityksen ensimmäisinä toimintavuosina. Tämä käy ilmi Turun kauppakorkeakoulun TSE Entren tekemästä tutkimuksesta Työllistämisen esteet, mahdollisuudet ja aikeet pk-yrityksissä.

Euroopan riskienarviointikampanjan teemaviikko lokakuussa

13.10.2009
Euroopan riskienarviointikampanja teemaviikkoa vietetään 19.- 23.10.2009. Teemaviikon tarkoituksena on muistuttaa yrityksille, että riskien arviointi on hyvän turvallisuustoiminnan perusedellytys. Toimivinta riskien arviointi on osana yritysten normaalia toimintaa. Jokapäiväisen työympäristön tarkkailun lisäksi riskejä on säännöllisesti arvioitava myös järjestelmällisemmin, jotta työpaikalla esiintyvät vaaratekijät voidaan poistaa tai niistä aiheutuvaa riskiä pienentää ennen tapaturman sattumista.

Neste Oil vähentää 351 henkilöä

13.10.2009
Neste Oil on saanut päätökseen elokuussa aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskivat Neste Oilin ja sen tytäryhtiöiden Suomen henkilöstöä. Neuvotteluiden tuloksena Neste Oilin henkilöstömäärä Suomessa vähenee 351 henkilöllä. Näistä noin 240 henkilöä on valinnut vapaaehtoisen eläkejärjestelyn. Neste Oil tukee järjestelyiden kohteeksi joutuvien 111 muun henkilön uudelleensijoittumista. Neste Jacobsissa toteutetaan myös lomautuksia, joiden määrä tarkentuu myöhemmin. Lisäksi pääosa määräaikaisista työsuhteista päättyy sopimuksen mukaisesti.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

2/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 23.