Uutiset

Työurien pidentämiseen tarvitaan asennetta

1.4.2011
Ihmiset, jotka kokevat työnsä merkitykselliseksi ja mielekkääksi viihtyvät uralla muita pidempään. Siksi onkin tärkeää, että työpaikoilla pystytään keskustelemaan ja luomaan erilaisia räätälöityjä ratkaisuja esimerkiksi osatyökykyisille työntekijöille. Eläkkeelle siirtymisen lykkäämisessä onkin tärkeintä ajattelutavan muutos työpaikoilla. Nurinat muiden lyhyemmistä työpäivistä on syytä unohtaa ja keskustella keinoista, joilla jokainen saataisiin jaksamaan töissä paremmin ja pidempään. Miten työt voisi jakaa toisin? Kuinka työt voisi tehdä järkevämmin?

Tuottavuutta voidaan lisätä yhteistyöllä

29.3.2011
Tuottavuuden ja työelämän laadun parantamisesta on tullut entistä tärkeämpää. Toimialoilla ja liitoilla on keskeinen rooli tiedon levittäjinä ja työpaikkojen tukena selviää Tuottavuuden pyöreän pöydän selvityksestä. Tuottavuutta lisäämällä voidaan edistää myös muita tärkeitä yhteiskunnallisia päämääriä, kuten nykyistä pidempiä työuria. Työpaikoilla henkilöstö voi yhdessä kehittää toimintamalleja ja tapoja tuottavuuden sekä työelämän laadun parantamiseksi.

Kouluttautuminen ehkäisee syrjäytymistä

28.3.2011
Yli 80 prosenttia koulutuksen ulkopuolisiksi tai työttömiksi päätyneistä ei koskaan suorita perusastetta korkeampaa tutkintoa ja tulotaso on heikko. Heillä on suuri vaara pudota yhteiskunnan ja sen palveluiden ulkopuolelle. Valtaosa ulkopuolisista ja työttömistä elää köyhyysrajan alapuolella. Työttömien tulotaso on noin puolet työvoiman tulotasosta ja muuten ulkopuolisten taas puolet työttömien tulotasosta.

Työttömyystilanne paranee vauhdilla

25.3.2011
Tuoreimman työnvälitystilaston mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa eli TE-toimistoissa oli helmikuun lopussa 258 900 työtöntä työnhakijaa, mikä on 26 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilanne koheni eniten Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla, missä työttömyys aleni yli 15 prosenttia. Työttömyys aleni myös kaikissa ammattiryhmissä. Lomautettuja oli 11 300 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Ilmasto-ohjelmaa täydennetään

22.3.2011
UIL:n ja TEKin vuonna 2009 yhdessä julkaisemaa Insinöörien ilmasto-ohjelmaa täydennetään tänä vuonna osana kansainvälisen Future Climate – Engineering Solution -projektin kakkosvaihetta.

Akava ehdottaa vanhempainvapaiden jakamista tasaisemmin

22.3.2011
Akava kannattaa vanhempainvapaamallia, jossa kummallekin vanhemmalle kuuluu yksilöllinen kuuden kuukauden pituinen vapaajakso, ja yksi kuuden kuukauden jakso on vanhempien vapaasti jaettavissa, mikä lisää vanhempien valinnanvapautta ja järjestelmän joustavuutta.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi loppuvuodesta

18.3.2011
Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 loka-joulukuussa lähes 18 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 15 prosenttia ja vientiliikevaihto 20 prosenttia vuoden takaisesta. Liikevaihto kasvoi kaikilla alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu oli voimakkainta kaivostoiminnassa ja louhinnassa sekä kemianteollisuudessa. Hitainta liikevaihdon kasvu oli elintarviketeollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.

Koulutuksen keskeyttäminen väheni

17.3.2011
Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,4 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2008/2009 aikana. Korkein keskeyttämisprosentti oli ammattikorkeakoulukoulutuksessa eli lähes yhdeksän prosenttia.

Uranosteen kevät täynnä tarjontaa

4.3.2011
Uranoste käynnisti kevään onnistuneesti Oulun Kärppien päävalmentajan Hannu Aravirran johtamisopeilla. Tilaisuus keräsi Oulussa Finnkino Plazaan yli 200 kaupallisen ja teknisen alan korkeakoulutettua.

Klinikka.fi-sivustolla keskustellaan työhyvinvoinnista

4.3.2011
Työhyvinvointifoorumin ylläpitämä klinikka.fi-verkkosivusto on avattu uudistuneena. Klinikka.fi-sivuston blogissa herätetään keskustelua työhyvinvoinnista tunnettujen kirjoittajien voimin. Ensimmäisenä sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula kirjoittaa, miksi työhyvinvointi kannattaa, myös taloudellisesti.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.