Uutiset

EU:n budjettiesitys satsaa tutkimukseen ja koulutukseen

3.5.2018
Euroopan komission eilen esittämä EU:n budjetti nostaisi tutkimuksen ja koulutuksen osuutta tuntuvasti. Akava ja Insinööriliitto pitävät esitystä oikean suuntaisena. Komissio esittää EU:n tutkimusohjelmavaroihin kymmenien prosenttien korotusta ja koulutusohjelma Erasmuksen varojen kaksinkertaistamista. Tutkimus ja koulutus luovat tulevaisuuspanostuksina kasvua ja työllisyyttä sekä vahvistavat Euroopan asemaa globaalissa kilpailussa.

Suomi kärsii EU-maita korkeammasta työttömyydestä

2.5.2018
Suomen kausitasoitettu työttömyysaste oli Eurostatin mukaan maaliskuussa 8,2 prosenttia, kun koko Euroopan unionin työttömyys oli vain 7,1 prosenttia. Suomen työllisyystilanne on kuitenkin parantunut, sillä vuotta aiemmin maaliskuussa työttömyys oli 8,8 prosenttia.

Kesäduunari-info neuvoo pulmatilanteissa

2.5.2018
Akavan, SAK:n ja STTK:n yhteinen Kesäduunari-info avataan tänään. Kesäduunarineuvoja Juuli Jokinen kehottaa kesätyöntekijöitä käymään huolellisesti läpi työsuhteen ehdot ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Kesäduunari-infosta voi pyytää neuvoja myös ennen kesätyön alkamista, Jokinen vinkkaa. Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen maksuton neuvontapalvelu auttaa kesätyöntekijöitä jo 14. kesänä. Kesäduunari-info on vastannut vuosien kuluessa tuhansien nuorten sekä heidän vanhempiensa ja työnantajien kysymyksiin.

Työhygieeniset altisteet aiheuttavat ammattitauteja

27.4.2018
Terveydelle haitalliset kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät aiheuttavat vuosittain tuhansia ammattitautitapauksia Suomessa. Niiden torjuminen vaatii ammattitaitoa, kerrotaan tänään järjestettävässä kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaarissa. Vähintään puoli miljoonaa ihmistä kärsii melusta, kemikaaleista tai sisäilmaongelmista. Näitä kutsutaan työhygieenisiksi altisteiksi. Ne aiheuttivat Työterveyslaitoksen mukaan vuonna 2014 yhteensä noin 4 000 ammattitautia tai ammattitautiepäilyä.

Rehtorit esittävät panostuksia jatkuvaan oppimiseen

25.4.2018
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene vaatii koulutuksen ja osaamisen parantamista Suomessa. Vaatimukset ovat Insinööriliiton tavoitteiden suuntaisia. – Olemme itse aikaansaaneet osaamisen ja koulutuksen tason heikkenemisen. Omilla päätöksillä voimme muuttaa suunnan, sanoo Arenen hallituksen puheenjohtaja, rehtori Tapio Varmola.

Komissio aikoo parantaa pilliinpuhaltajien suojaa

24.4.2018
Euroopan komissio haluaa suojella henkilöitä, jotka ilmoittavat yleisen edun kannalta merkityksellisistä väärinkäytöksistä esimerkiksi omassa organisaatiossaan. Se julkisti eilen direktiiviehdotuksensa, jonka tarkoitus on lisätä whistleblowereiden eli väärinkäytösten ilmoittajien suojaa EU:ssa. Tällaisia väärinkäytöksiä voivat Finunionsin mukaan olla esimerkiksi organisaation harjoittama veronkierto, korruptio, lakisääteisten tehtävien laiminlyöminen tai ympäristön tuhoaminen.

Työllisyys kasvoi maaliskuussa

24.4.2018
Työllisten määrä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa ja koko alkuvuonna. Työnhakijoiden määrä vastaavasti väheni. Työllisiä oli vuoden 2018 maaliskuussa 2 476 000, mikä oli 37 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 30 000 ja naisia 7 000 enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Työllisyysaste oli 70,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,8 prosenttia. Työttömiä oli 240 000, mikä oli 20 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 130 000 ja naisia 110 000.

Finnpulp suunnittelee paperitehdasta Kuopioon

24.4.2018
Finnpulp ilmoitti eilen aloittaneensa biotuotetehtaan perussuunnittelun Kuopion Sorsasaloon. Korkein hallinto-oikeus vahvisti kaavan tämän vuoden tammikuussa. Maailman suurimman pelkästään havupuun käyttöön perustuvan biotuotetehtaan perussuunnittelu kestää noin vuoden. Nyt alkanut työ on esivaihe, jonka pohjalta yhtiön tavoitteena on tehdä lopullinen investointipäätös ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Samalla alkaisivat myös rakennustyöt tehdastontilla.

Yamk-tutkintoon johtava koulutus kasvoi

19.4.2018
Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin viime vuonna 23 500 ja ylempiä amk-tutkintoja 2 800. Tutkintojen määrä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan noin kymmenen prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan lähes 11 prosenttia. Amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli viime vuonna noin 129 000 opiskelijaa ja ylempään amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa hieman reilut 12 000 opiskelijaa.

TP: Markkinointiosaamisen puute heikentää kilpailukykyä

17.4.2018
Teollisuuden palkansaajat TP:n hallitus muistuttaa, että työntekijät ovat toistaiseksi kantaneet raskaimman taakan Suomen talouden kääntämisessä. Kilpailukykysopimus ja liittokierroksen maltillinen palkankorotuslinja ovat varmistaneet sen, että työn hinta suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin on laskenut selvästi.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

2/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 23.