Uutiset

Jatkuvalta oppimiselta puuttuu rahoitus

31.8.2018
Insinööriliitto odottaa lisää rahoitusta jatkuvalle oppimiselle, jota hallitus aikoo edistää. Liitto esitti lausuntonsa tänään hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Muutos antaa korkeakouluille tehtäväksi työväestön osaamisen jatkuvan päivittämisen esimerkiksi muuntokoulutuksella. Ongelmana liiton mukaan on se, ettei nykyinen rahoitus riitä tehtävään.

Metsäteollisuus kohtelee kehnosti ylempiä toimihenkilöitä

31.8.2018
Metsäteollisuus ry iloitsee mainekyselynsä tuloksista eilen julkaistussa tiedotteessaan. Tiedotteessa muun muassa kerrotaan, että alan yrityksiä pidetään työnantajien parhaimmistona. Ylempien toimihenkilöiden näkökulmasta tilanne on täysin päinvastainen. Osa metsäteollisuusyrityksistä esimerkiksi jätti ylemmät toimihenkilöt ilman palkkojen yleiskorotuksia. Kun Metsäteollisuus talvella kieltäytyi neuvottelemasta YTN:n kanssa sopimuksesta, jäivät metsän ylemmät toimihenkilöt kevään 2018 palkankorotusten osalta työnantajan armoille.

Ammattikorkeakoulujen tki-rahoitus täysin riittämätön

30.8.2018
Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salon mielestä ammattikorkeakoulut jäivät taas kerran räikeästi paitsioon valtion vuoden 2019 budjettia laadittaessa. Ammattikorkeakouluille kohdennettiin vain viiden miljoonan euron vuosittainen lisäys tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen. Tki-toimintaan panostaminen on oikein, mutta nyt tehdyt toimet ovat täysin riittämättömiä.

TP vaatii hallitusta lopettamaan työntekijöiden kyykyttämisen

28.8.2018
Teollisuuden palkansaajat TP ry:n hallitus tuomitsee jyrkästi Sipilän hallituksen kaavailut irtisanomisten helpottamisesta alle 20 hengen yrityksissä. Sipilän hallitus jää historiaan useista työelämää kurjistavista toimenpiteistään. 2015 pakkolakiesityksillä ja työttömyysturvan leikkauksilla alkanut työntekijöiden aseman polkeminen ja heikentäminen on jatkunut läpi hallituskauden. Hallituksen päätökset ovat poikkeuksetta olleet työnantajia suosivia ja työntekijöitä kurittavia. Edes perustuslain vastaisuudet eivät ole aina estäneet hallitusta viemästä esityksiään eteenpäin.

YTN arvostelee irtisanomisten helpottamista

27.8.2018
Hallitus valmistelee työsopimuslakiin uudistusta, joka toteutuessaan heikentäisi alle 20 henkilön yrityksissä työskentelevien työsuhdeturvaa. Uudistusta on perusteltu sillä, että se helpottaisi työllistymistä alle 20 henkilön yrityksiin. – Epäilemme vahvasti tämän uudistuksen työllistäviä vaikutuksia, ja hallituksen on mielestämme syytä lopettaa välittömästi tämän lakiesityksen valmistelu, toteaa Ylemmät toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki. YTN:n mielestä esitys eriarvoistaisi paitsi työntekijöitä myös eri yrityksiä keskenään.

Ansiopäivärahan saajien määrä harveni IAET-kassassa

27.8.2018
IAET-kassan jäsenten työttömyysaste on laskenut koko vuoden. Kesäkuussa työttömyysaste oli tasan 3,0 prosenttia ja heinäkuussa 2,8 prosenttia. Edellisen kerran kassan jäsenten työttömyysaste on ollut yhtä matala heinäkuussa 2012. IAET-kassan ansiopäivärahan saajien määrä laski edelleen kesällä, kuten aiempinakin vuosina. Ansiopäivärahaa sai kesäkuussa 5 835 ja heinäkuussa 5 542 jäsentä, kun alkuvuonna saajia oli keskimäärin 6 500 kuukaudessa.

Insinööriliitto: Työttömyysturvan rahoitusta ei saa vaarantaa

24.8.2018
Insinööriliitto ei lämpene ajatukselle käyttää Koulutusrahaston ja Työttömyysvakuutusrahaston yhdistymisen myötä syntyvän Työllisyysrahaston varoja jatkuvan koulutuksen kustannuksiin. – Koulutuksen tarve kasvaa myös työssä käyvien osalta, ja jaan huolen rahoituksen riittävyydestä. Tarjottu lääke on kuitenkin väärä. Uuden Työllisyysrahaston tärkein tehtävä on huolehtia työttömyysturvan rahoituksen riittävyydestä. Muutostilanteessa uuden rahaston kukkarolle ei saa päästää uusia toimijoita tarpeineen, puheenjohtaja Samu Salo toteaa.

Työttömyys väheni heinäkuussa

21.8.2018
Työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 2 631 000, mikä oli 75 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 21 000 ja naisia 54 000 vuodentakaista enemmän. Työllisyysaste oli heinäkuussa 74,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden heinäkuusta 0,8 prosenttiyksikköä 75,4 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 3,4 prosenttiyksikköä 72,8 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,9 prosenttia.

S-ryhmä kokeilee anonyymia rekrytointia

20.8.2018
S-ryhmä hakee työntekijöitä nimettömästi, jotta työntekijää ei voi valita esimerkiksi sukupuolen perusteella. Kauppaketju on mukana laajassa työnantajien Työ ei syrji -kampanjassa. Kampanjassa on mukana 17 yritystä ja yhteisöä eri toimialoilta. Mukana on suuria insinöörien työllistäjiä, kuten Nokia. Kampanjan on käynnistänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Liiton selvityksen mukaan kymmenen prosenttia suomalaisista on kokenut ikäsyrjintää työtä hakiessaan viimeisen kahden vuoden aikana.

Akava edellyttää koulutusta työllisyysasteen nostamiseksi

16.8.2018
Akava tavoittelee maahan 75 prosentin työllisyysastetta. Sen saavuttaminen vaatii uusia toimenpiteitä ja parempia palveluja sekä työttömille että työssä oleville. Työttömyyden ehkäisemiseksi tulee keskusjärjestön mukaan tarjota työllisille mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen eli oman osaamisen täydentämiseen ja kouluttautumiseen uudelleen. Työllisyyden lisäämiseksi järjestö haluaa, että väestön koulutustaso paranee. Perusasteen varassa oleville työikäisille tulee tarjota koulutusta, ja mahdollisimman monen tulee suorittaa toisen asteen tutkinto.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.