Uutiset

Akava kaksinkertaistaisi EU:n investoinnit osaamiseen

6.3.2018
Akava vaatii tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan kohdistettavien varojen kaksinkertaistamista 160 miljardiin euroon tulevassa EU:n budjetissa. Osaaminen ja innovaatiot ovat Euroopan unionin tärkein kilpailutekijä. Euroopan komissio julkisti helmikuussa tiedonannon unionin tulevasta rahoituskehyksestä vuosille 2021–2027. Akavan mielestä EU:n on osoitettava tulevalla rahoituskehyskaudella, että se perustuu edelleen osaamiseen ja innovaatioihin.

Lähetetyille työntekijöille sovittiin reilu palkka

1.3.2018
EU-instituutiot saavuttivat viime yönä sovun lähetettyjen työntekijöiden aseman uudistamisesta EU:ssa. Hanke lähetettyjen työntekijöiden aseman parantamiseksi on ollut käynnissä pitkään, ja prosessia on sävyttänyt muun muassa jakolinja itäisten ja läntisen EU-jäsenmaiden välillä. Suurin osa EU:n sisällä lähetettävistä työntekijöistä tulee halvemman työvoiman maista kalliimpiin maihin. FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto pitää sopua hyvänä uutisena reilumman Euroopan kannalta.

Akava vaatii asiantuntijoita työaikalain piiriin

1.3.2018
Akava vaatii, että valmisteilla oleva työaikalaki kattaa asiantuntijatyön ja keskijohdon. Poikkeuksia pitää olla mahdollisimman vähän, ja ne tulee määritellä tarkasti. – Lakia uudistettaessa on pyrittävä parantamaan työelämän laatua. Samalla vaikutetaan tuottavuuteen ja työurien pituuteen. Nykyinen, jo yli 20 vuotta vanha työaikalaki ei vastaa nykyisen asiantuntijatyön joustavuuden vaatimuksia, sanoo Akavan työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko. Esitys uudeksi työaikalaiksi tulee eduskunnan käsittelyyn kesäkuussa.

Yliopistojen henkilöstö lakkoilee

28.2.2018
Tänään Helsingin yliopistolla alkanut lakko on historiallinen. Ensimmäistä kertaa Suomessa yliopiston koko opetus- ja tutkimushenkilöstö, myös professorit, on lakossa. Lakon tarkoituksena on vauhdittaa työehtosopimusneuvotteluita. Neuvotteluissa noin 18 000 akavalaista yli 20 liitosta edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko. – Olimme valmiita hyväksymään valtakunnansovittelijan tekemän sovintoesityksen. Työnantajapuolen päätös hylätä sovintoesitys vaikuttaa kiistan ratkaisemiseen merkittävästi, sanoo Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Bkt kasvoi 3,0 prosenttia vuonna 2017

28.2.2018
Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan loka-joulukuussa 0,7 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2016 neljänteen neljännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi 2,7 prosenttia. Suomen kansantalouden volyymi kasvoi koko viime vuonna 3,0 prosenttia. Viennin volyymi kasvoi loka-joulukuussa 7,6 prosenttia ja tuonnin volyymi 0,7 prosenttia vuodentakaisesta. Kiinteän pääoman bruttomuodostus eli investoinnit kasvoivat 3,2 prosenttia vuodentakaisesta.

400 insinööriä ryhtyi kevytyrittäjäksi

27.2.2018
Yhä useampi insinööri ryhtyy kevytyrittäjäksi, ja moni kevytyrittäjä perustaa varsinaisen yrityksen. Niin sanottu kevytyrittäjyys eli yrittäminen ilman yritystä laskutuspalvelun kautta kasvaa Suomessa, kertoo laskutuspalvelu Ukko. Palvelun asiakkaana on yhteensä 1 439 erilaisilla insinöörinimekkeillä laskuttanutta kevytyrittäjää. Viime vuonna palveluun rekisteröityi nelisensataa insinööriä tai tietoalan toimihenkilöä. Luvuissa ei ole eritelty insinöörejä ja diplomi-insinöörejä.

Metropolia aloittaa yt-neuvottelut

26.2.2018
Metropolia-ammattikorkeakoulu aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut 5. maaliskuuta. Työt voivat loppua 80 henkilöltä. Metropolian valtionrahoitus on vähentynyt koulutukseen kohdistuneiden leikkausten vuoksi noin 27 miljoonaa euroa eli 26 prosenttia vuodesta 2013 lähtien. Metropoliassa on jo aiemmin tehty sopeuttamistoimia. Sen tilinpäätösten tulokset ovat olleet positiivisia lukuun ottamatta vuoden 2017 tilinpäätöstä.

Uutta eläkemuotoa myönnettiin vain kolmelle

26.2.2018
Viime vuonna työuraeläkettä haki koko maassa vasta 19 henkilöä, joista myönteisen päätöksen sai kolme henkilöä. – Työuraeläkkeen todellisen suosion näkee vasta vuosien päästä, sanoo Eläketurvaturvakeskuksen erikoistutkija Jyri Liukko. Tutkija uskoo, että pienen suosion syynä on työkyvyttömyyseläkettä pienempi taso. Työeläke ei kerry enää työuraeläkkeen aikana, jolloin työeläkkeestä tulee pienempi kuin jos työssä jaksaisi vanhuuseläkeikään asti.

IAET-kassan ensihakemusten määrä kasvoi maltillisesti

23.2.2018
Tammikuussa IAET-työttömyyskassaan saapui 823 ensihakemusta, mikä oli 39 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ensihakemusten määrä kasvoi joulukuusta 63 prosenttia, mutta edellisinä vuosina ensihakemusten määrä kasvoi vuodenvaihteessa vielä enemmän. Ansiopäivärahaa maksettiin tammikuussa 7 129 jäsenelle, kun vuotta aiemmin saajia oli 9 503. Määrä oli 25 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin ja yhdeksän prosenttia suurempi kuin joulukuussa 2017.

T&k-rahoitus kasvaa tänä vuonna

22.2.2018
Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat valtion talousarvion määrärahat kasvavat Tilastokeskuksen mukaan 86 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuoden 2018 valtion talousarviossa tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävät määrärahat ovat kokonaisuudessaan 1 883 miljoonaa euroa. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta pysyy kuitenkin edellisvuoteen nähden samalla tasolla ja on arviolta 0,8 prosenttia.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

1/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 14.