Uutiset

Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 4,4 prosenttia

13.11.2018
Koko talouden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa 4,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Syyskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten heinä-syyskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 1,2 prosenttia. Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa kaikilla päätoimialoilla. Enimmillään palkkasumma kasvoi rakentamisessa 6,3 prosenttia ja muissa palveluissa 6,1 prosenttia. Teollisuudessa palkkasumma kasvoi 3,6 prosenttia.

Työllisyys kasvoi 25 000:lla viime vuonna

12.11.2018
Työllisyyden kasvu kiihtyi Suomessa voimakkaasti viime vuoden loppupuolelta lähtien. Vuositasolla työllisyys kasvoi 25 000 henkilöllä edellisvuoden tasoon verrattuna. Vuonna 2016 vastaava kasvu oli 11 000 henkilöä. Vuoden 2017 nettotyöllisyyden muutos sisältää huomattavan bruttorekrytointimäärän, josta suurin osa on poistuman tai vaihtuvuuden korvausrekrytointia. Vuoden aikana toimipaikkoihin haettiin 640 000 henkilöä, joista 75 prosenttia oli määräaikaisia. Ulkomailta palkattuja haetuista oli viisi prosenttia, muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä yhdeksän prosenttia.

Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa

9.11.2018
Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 0,5 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli syyskuussa 2,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu vuosimuutos on kasvanut yhtäjaksoisesti huhtikuusta 2016 eli kahden ja puolen vuoden ajan. Tammi-syyskuussa työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 3,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Yhteistoimintalaki aiotaan nykyaikaistaa

6.11.2018
Yhteistoimintalaki tarvitsee uudistusta, jotta työnantajan ja henkilöstön vuoropuhelu paranisi nykyisestä. Nykyään lakia käytetään lähinnä irtisanomiseen. Työ- ja elinkeinoministerille luovutettiin eilen selvitys yt-lakiin tarvittavista muutoksista. Laki myllätään ehdotuksessa täysin, ja lakia asetetaan kehittämään kolmikantainen työryhmä vielä tänä vuonna.

Luottamustunti parantaa työpaikan henkeä

5.11.2018
Työntekijät ja työnantajat kärsivät keskinäisen luottamuksen puutteesta. Uusi työpaikoille tarkoitettu työkalu parantaa ilmapiiriä. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Työturvallisuuskeskus ovat käynnistäneet Luottamustunti-kampanjan, joka tarjoaa työpaikoille mahdollisuuden kehittää luottamusta työtiimien sisällä. Luottamustunti on ohjattu tunnin mittainen ryhmäkeskustelu, jonka aikana työtiimi voi käsitellä verkkotyökalun avulla käytäntöjä luottamuksen lisäämiseksi.

Rekrytointifirma voi laajentaa botin käyttöä

2.11.2018
HOK-Elanto ja Staffpoint ottivat eilen käyttöön työnhakijoita haastattelevan Rekrybotin. Rekrytointifirma uskoo, että botilla on mahdollisuuksia myös insinöörialoilla. Chattipohjainen robotti haastattelee työnhakijoita, jotka haluavat töihin HOK-Elannon ravintoloihin. Rekrybotti toimii Facebookissa.

Hallitus esittää muutosta työttömyysetuuden sovitteluun

2.11.2018
Hallitus haluaa muuttaa sitä, miten palkanmaksun ajankohta vaikuttaa työttömyysetuuden maksamiseen. Muutoksen tarkoituksena on lisätä lyhytkestoisen työn vastaanottamista. Ehdotuksessa ratkaisevaa olisi palkanmaksun ajankohta, kun nykyään ratkaisevaa on se, milloin palkka on ansaittu. Esitys vähentäisi viivästyksiä työttömyysetuuden saannissa.

Akava pitää vuosilomalakiesitystä pääosin hyvänä

1.11.2018
Akava pitää maan hallituksen esitystä vuosilomalakia muuttavasta laista pääosin hyvänä. EU-tuomioistuimen edellyttämät muutokset saadaan viimein Suomen vuosilomalakiin. Jos työntekijälle tulee pitkä sairauspoissaolo, hänellä on oikeus uuden lain tultua voimaan neljän viikon vuosilomaan sairaudesta tai kuntoutuksesta johtuvasta poissaolosta huolimatta. Akava katsoo, että poissaolo sairauspäivien ja lääkinnällisen kuntoutuksen takia tulee katsoa kokonaisuudessaan palkalliseen vuosilomaan oikeuttavaksi ajaksi.

Työolot kehittyvät hyvään suuntaan

31.10.2018
Palkansaajien kokemukset työelämän laadusta ovat parantuneet edellisistä vuosista, selviää työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrista. Työllisyyden ja oman työpaikan taloudellisen tilanteen odotetaan kehittyvän entistä parempaan suuntaan. Arviot työn ja työnteon mielekkyyden muutoksista ovat myönteisempiä kuin pitkään aikaan.

Suuryritysten liikevaihto kasvoi syyskuussa hieman

31.10.2018
Suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuussa 0,1 prosenttia elokuuhun verrattuna. Elokuussa suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia, kun taas heinäkuussa liikevaihto oli 0,4 prosenttia suurempi edeltävään kuukauteen verrattuna. Suurten yritysten kausitasoittamaton liikevaihto kasvoi vuoden 2018 syyskuussa 2,9 prosenttia edellisvuoden syyskuusta. Tammi-syyskuussa suurten yritysten liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.