Työttömyys väheni ja työllisyys kasvoi lokakuussa

21.11.2018

Työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 2 535 000, mikä oli 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyysaste oli 71,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,0 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,8 prosenttia.

Työttömiä oli 171 000, mikä oli 26 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli 6,3 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli 7,2 prosenttia.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli lokakuussa 14,7 prosenttia, mikä oli 2,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,5 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 419 000 eli 10 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 130 000, mikä oli 7 000 vähemmän vuoden 2017 lokakuuhun verrattuna.

Työnhakijat vähenivät

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun lopussa kaikkiaan 230 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 42 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyys laski eniten Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 8 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli yhteensä 131 000 henkilöä, mikä oli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Palveluiden piirissä oli 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina te-toimistoissa oli 28 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin vuotta aiemmin.

Uusia avoimia työpaikkoja te-toimistoihin ilmoitettiin 57 000 eli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Työttömänä opiskelu helpottuu

10.12.2018 Akava on tyytyväinen eduskunnan hyväksymään lainmuutokseen, jolla helpotetaan työttömänä opiskelua. Työttömyysturvalain muutoksen jälkeen työtön voi opiskella lyhytkestoisia opintoja nykyistä vapaammin. Enintään kuuden kuukauden mittaisten opintojen on oltava ammatillisia valmiuksia tai yrittäjyyden edellytyksiä parantavia. Opiskelu ei kuitenkaan siirrä työnhakijaa syrjään työmarkkinoilta, vaan hänen on opintojen ohessa haettava töitä ja otettava vastaan työtä normaaliin tapaan. Hänellä on kuitenkin enemmän valinnanvapautta opintojen suhteen.

Teknologia työllistää entistä enemmän Euroopassa

4.12.2018 Ohjelmistoteknologian ja teknologiateollisuuden työpaikat kasvavat Euroopassa, selviää kasvuyritystapahtuma Slushissa julkaistusta State of European Tech -raportista. Investoinnit teknologiaekosysteemiin nousivat Euroopassa 23 miljardiin dollariin, kun vielä viisi vuotta sitten summa oli viisi miljardia dollaria. Kovin kasvu Euroopassa tapahtuu ohjelmistopuolella, jonka bruttoarvo kasvaa viisinkertaista nopeutta yleiseen talouskasvuun verrattuna.

Keskusjärjestöt huomioivat työn ilmastovaikutuksia

3.12.2018 YK:n ilmastokokous alkoi Puolan Katowicessa. Kokouksessa tavoitteena on muun muassa saada päätökseen neuvottelut Pariisin sopimuksen säännöstöstä, jolla sopimuksen mukaisia kansallisia toimia arvioidaan. Tänään ilmastokokouksen avajaispäivänä hyväksytään julkilausuma YK:n ilmastosopimuksen osapuolten näkemyksestä ilmastonmuutoksen aiheuttamasta tarpeesta uudistaa taloutta, hillitä päästöjä ja sopeutua ilmastonmuutokseen.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.