Työnantajat karsastivat aluksi osaamistiliä

7.9.2018

Insinööriliitto esitti tänään kahdeksan muun akavalaisen ammattiliiton kanssa osaamistiliä jatkuvan oppimisen tukemiseksi. Esitys sai työnantajien ja valtion puolelta monia kehitysehdotuksia.

Jokainen työikäinen saisi esityksen mukaan osaamistilille vuosittain osaamissetelin, jonka hän voisi käyttää kouluttautumiseen. Mallissa kustannukset jaettaisiin valtion, työnantajan ja työntekijän kesken.

Työnantajien ja valtion edustajat esittivät näkemyksensä tuoreeltaan julkistustilaisuudessa.

Työnantajapuoli ilmaisi selvästi, ettei se halua lisää maksuvelvoitteita. Työantajat korostivat, että työntekijöitä koulutetaan jatkuvasti työelämässä. He eivät puuttuneet esimerkiksi työttömien osaamisen kehittämiseen.

Valtion puolelta muistutettiin, että suuren väestönosan kouluttaminen on niin kallista, ettei sitä voida rahoittaa pelkästään julkisella rahalla. Koulutusjärjestelmä tarvitsee rahaa myös yksityiseltä puolelta, mikä mallissa on huomioitu.

Yhdeksän liiton osaamistilimallissa koulutettava kustantaa osan koulutuksesta. Näin voidaan lisätä varmuutta, että työikäiset hankkivat oikeasti hyödyllistä koulutusta. Osaamistilimallin kehitys jatkuu, ja sitä odotetaan seuraavan hallituksen ohjelmaan.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Ammattikorkeakouluille 5 miljoonaa tki-toimintaan

21.9.2018 Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt ammattikorkeakouluille viiden miljoonan euron valtionavustukset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Avustus on kuitenkin pieni verrattuna leikkauksiin. Avustusta myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Hallitus päätti budjettiriihessä varata myös vuodelle 2019 vastaavaan rahoituksen.

Koulutusmäärien kansallinen sääntely halutaan säilyttää

21.9.2018 Viisi akavalaista liittoa pitää ehdottoman tärkeänä, että korkeakoulujen koulutusmäärien kansallinen sääntely säilyy eikä sitä hajauteta ympäri Suomea yksittäisten korkeakoulujen päätettäväksi. Insinööriliitto, Suomen Ekonomit, Suomen Lakimiesliitto, Tekniikan akateemiset ja Tradenomiliitto painottavat, että sääntelyn tulee perustua pitkäjänteiseen osaamis- ja työllisyystarpeiden ennakointityöhön.

Osaajia tarvitaan lisää yhä useammassa ammatissa

20.9.2018 Työvoimapula-ammateiksi määriteltiin työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometrissa 48 ammattia. Vuodentakaisessa arvioinnissa työvoimapula-ammatteja oli 32. Kaksi vuotta sitten työvoimapula-ammateiksi määriteltiin tarkastelussa olleesta reilusta 200 ammatista vain 15 ammattia. Ammattibarometri perustuu te-toimistojen arvioihin elo-syyskuulta 2018. Rakennusalalla kärsitään erityisesti työnjohtajien ja rakennusinsinöörien pulasta.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.