Työllisyyskehitys eriytyy ikäryhmittäin lähitulevaisuudessa

11.9.2018

Tulevina vuosina työllisyys nousee nuorimpien ja vanhimpien työikäisten joukossa, mutta 25–34-vuotiaiden miesten työllisyys alenee, ennustaa Palkansaajien tutkimuslaitos.

Työttömyysaste vähenee kuluvana vuonna prosenttiyksiköllä 7,6 prosenttiin ja ensi vuonna 7,4 prosenttiin. Tutkimuslaitos suosittelee selvitystä, miksi työmarkkinoilla näkyy ikäpolarisoitumista.

Suomen talous kasvaa ennusteen mukaan 0,4 prosenttiyksikköä aiempaa arviota vähemmän kuluvana ja ensi vuonna. Täksi vuodeksi ennakoidaan 2,7 prosentin ja ensi vuodeksi 2,3 prosentin talouskasvua.

Viennin kasvua uhkaavat Yhdysvaltojen asettamat tuontitullit ja niiden vastatullit. Varsinaista kauppasotaa ei synny, mutta yksittäisten tuoteluokkien kauppa hidastuu. Kokonaisuudessaan Suomen viennin kasvu nopeutuu ensi vuonna.

Kuluttajahintojen nousu kiihtyy tämän vuoden 1,1 prosentista 1,4 prosenttiin ensi vuonna. Palkansaajien reaalinen ansiotaso kääntyy viime vuoden laskusta tänä vuonna 0,8 prosentin ja ensi vuonna 1,1 prosentin nousuun.

Nykyisen hallituksen pyrkimys työn verotuksen vähentämiseen parantaa eniten suurituloisten ostovoimaa. Haittaverojen nostot kompensoivat vaikutusta ja saattavat osua tutkimuslaitoksen mukaan etenkin pienituloisiin.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Ammattikorkeakouluille 5 miljoonaa tki-toimintaan

21.9.2018 Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt ammattikorkeakouluille viiden miljoonan euron valtionavustukset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Avustus on kuitenkin pieni verrattuna leikkauksiin. Avustusta myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Hallitus päätti budjettiriihessä varata myös vuodelle 2019 vastaavaan rahoituksen.

Koulutusmäärien kansallinen sääntely halutaan säilyttää

21.9.2018 Viisi akavalaista liittoa pitää ehdottoman tärkeänä, että korkeakoulujen koulutusmäärien kansallinen sääntely säilyy eikä sitä hajauteta ympäri Suomea yksittäisten korkeakoulujen päätettäväksi. Insinööriliitto, Suomen Ekonomit, Suomen Lakimiesliitto, Tekniikan akateemiset ja Tradenomiliitto painottavat, että sääntelyn tulee perustua pitkäjänteiseen osaamis- ja työllisyystarpeiden ennakointityöhön.

Osaajia tarvitaan lisää yhä useammassa ammatissa

20.9.2018 Työvoimapula-ammateiksi määriteltiin työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometrissa 48 ammattia. Vuodentakaisessa arvioinnissa työvoimapula-ammatteja oli 32. Kaksi vuotta sitten työvoimapula-ammateiksi määriteltiin tarkastelussa olleesta reilusta 200 ammatista vain 15 ammattia. Ammattibarometri perustuu te-toimistojen arvioihin elo-syyskuulta 2018. Rakennusalalla kärsitään erityisesti työnjohtajien ja rakennusinsinöörien pulasta.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.