Työllisyys kasvoi elokuussa

25.9.2018

Työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2 566 000, mikä oli 64 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyysaste oli 72,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,5 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,8 prosenttia.

Työttömiä oli 186 000, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli elokuussa 6,8 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli 7,5 prosenttia.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli 13,6 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,3 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 371 000 eli 41 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 118 000, mikä oli 22 000 vähemmän viime vuoden elokuuhun verrattuna.

Työnhakijat vähenivät

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa kaikkiaan 243 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 45 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys laski elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueilla. Eniten se väheni Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli 7 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 119 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina te-toimistoissa oli 31 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Te-toimistoihin ilmoitettiin elokuussa 59 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Teknologia työllistää entistä enemmän Euroopassa

4.12.2018 Ohjelmistoteknologian ja teknologiateollisuuden työpaikat kasvavat Euroopassa, selviää kasvuyritystapahtuma Slushissa julkaistusta State of European Tech -raportista. Investoinnit teknologiaekosysteemiin nousivat Euroopassa 23 miljardiin dollariin, kun vielä viisi vuotta sitten summa oli viisi miljardia dollaria. Kovin kasvu Euroopassa tapahtuu ohjelmistopuolella, jonka bruttoarvo kasvaa viisinkertaista nopeutta yleiseen talouskasvuun verrattuna.

Keskusjärjestöt huomioivat työn ilmastovaikutuksia

3.12.2018 YK:n ilmastokokous alkoi Puolan Katowicessa. Kokouksessa tavoitteena on muun muassa saada päätökseen neuvottelut Pariisin sopimuksen säännöstöstä, jolla sopimuksen mukaisia kansallisia toimia arvioidaan. Tänään ilmastokokouksen avajaispäivänä hyväksytään julkilausuma YK:n ilmastosopimuksen osapuolten näkemyksestä ilmastonmuutoksen aiheuttamasta tarpeesta uudistaa taloutta, hillitä päästöjä ja sopeutua ilmastonmuutokseen.

Nykyisen ansiosidonnaisen vaihtoehdot olisivat kalliita

30.11.2018 Akava puolustaa nykyistä ansiosidonnaisen työttömyysturvan järjestämistapaa. Se kannustaa jokaista palkansaajaa hankkimaan itselleen ansioihin perustuvan turvan työttömyyden varalle. Selvitysmies Mauri Kotamäki pohti raportissaan ”Kohti vakuuttavampaa ansioturvaa” kolmea vaihtoehtoa yleisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan toteuttamiseksi. Hän luovutti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta laatimansa raportin ministeri Pirkko Mattilalle tänään.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.