Työllisyys kasvoi elokuussa

25.9.2018

Työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2 566 000, mikä oli 64 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyysaste oli 72,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,5 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,8 prosenttia.

Työttömiä oli 186 000, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli elokuussa 6,8 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli 7,5 prosenttia.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli 13,6 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,3 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 371 000 eli 41 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 118 000, mikä oli 22 000 vähemmän viime vuoden elokuuhun verrattuna.

Työnhakijat vähenivät

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa kaikkiaan 243 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 45 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys laski elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueilla. Eniten se väheni Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli 7 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 119 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina te-toimistoissa oli 31 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Te-toimistoihin ilmoitettiin elokuussa 59 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Palkka-avoimuus lisäisi tasa-arvoa

16.10.2018 Jos palkkoja voidaan vertailla, esimerkiksi sukupuoleen liittyvään syrjintään voidaan puuttua nykyistä helpommin, todetaan palkka-avoimuutta koskevassa selvityksessä. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara luovutti selvityksen tänään perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle. Selvityksen mukaan yksittäisen työntekijän oikeutta saada palkkatietoa pitää parantaa.

Kansantalouden tuotanto kasvoi elokuussa

16.10.2018 Elokuun työpäiväkorjattu kansantalouden tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan 2,3 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu tuotanto nousi elokuussa 0,2 prosenttia edelliskuukaudesta. Heinäkuun työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 1,7 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta. Työpäiväkorjattuna alkutuotanto kasvoi noin prosentin, jalostus seitsemän ja palvelut hieman alle yhden prosentin viime vuoden elokuusta.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 5,5 prosenttia

15.10.2018 Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa 5,5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 2,5 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa, 10,4 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 8,4 prosenttia. Liikevaihto laski edellisvuodesta ainoastaan tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 5,9 prosenttia.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.