Työllisyys jatkoi kohenemistaan

24.7.2018

Työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 2 672 000, mikä oli 99 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 58 000 ja naisia 41 000 vuotta aiempaa enemmän.

Työllisyysaste oli kesäkuussa 75,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,5 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden kesäkuusta 3,5 prosenttiyksikköä 77,0 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 2,6 prosenttiyksikköä 74,1 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,8 prosenttia.

Työttömiä oli 192 000, mikä oli 57 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 104 000 ja naisia 89 000.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 6,7 prosenttia eli 2,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 2,3 prosenttiyksikköä 6,9 prosenttiin ja naisten 1,9 prosenttiyksikköä 6,5 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 7,2 prosenttia.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli kesäkuussa 14,0 prosenttia, mikä oli 7,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,2 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 257 000 eli 33 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 131 000, mikä on vuodentakaista 28 000 vähemmän.

Teollisuus työllisti

Vuoden toisella neljänneksellä eli huhti-kesäkuussa työllisiä oli keskimäärin 2 573 000 henkeä, mikä oli 79 000 vuotta aiempaa enemmän. Työllisten määrä lisääntyi eniten terveys- ja sosiaalipalvelujen ja teollisuuden toimialoilla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä kasvoi toisella neljänneksellä 4,3 prosenttia.

Työttömiä oli toisella neljänneksellä keskimäärin 229 000 henkeä, mikä oli 46 000 aiempaa vähemmän. Toisen neljänneksen työttömyysaste oli 8,2 prosenttia, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä aiempaa pienempi.

Työvoiman ulkopuolella oli 1 320 000 henkeä, mikä oli 22 000 aiempaa vähemmän. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 122 000, mikä oli 16 000 aiempaa vähemmän.

Työnhakijat vähenivät

Kesäkuun lopussa te-toimistoissa oli kaikkiaan 273 000 työtöntä työnhakijaa. Määrä oli 47 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömyys laski kesäkuussa kaikkien ely-keskusten alueilla mutta eniten Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Kesäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 9 000, mikä oli 3 000 aiempaa vähemmän.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 114 000 henkilöä, mikä oli 6 000 aiempaa enemmän. Palveluiden piirissä oli 4,0 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina te-toimistoissa oli 38 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 8 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin te-toimistoihin kesäkuussa 50 000 eli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke tuotti tulosta

11.12.2018 Työhyvinvointi on parantunut monilla mittareilla mitattuna niissä yrityksissä, jotka ovat osallistuneet teknologiateollisuuden Työkaari kantaa -hankkeeseen. Parhaimmillaan sairauspoissaolot puolittuivat ja erilaisia työaikajoustoja otettiin laajasti käyttöön. Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolien yhteishanke, joka on jatkunut reilut kaksi vuotta. Koulutuksiin on osallistunut yli tuhat johdon ja henkilöstön edustajaa eri puolilla maata. Tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen, työurien pidentäminen ja samalla hyvä kehitys tuottavuudessa.

Työttömänä opiskelu helpottuu

10.12.2018 Akava on tyytyväinen eduskunnan hyväksymään lainmuutokseen, jolla helpotetaan työttömänä opiskelua. Työttömyysturvalain muutoksen jälkeen työtön voi opiskella lyhytkestoisia opintoja nykyistä vapaammin. Enintään kuuden kuukauden mittaisten opintojen on oltava ammatillisia valmiuksia tai yrittäjyyden edellytyksiä parantavia. Opiskelu ei kuitenkaan siirrä työnhakijaa syrjään työmarkkinoilta, vaan hänen on opintojen ohessa haettava töitä ja otettava vastaan työtä normaaliin tapaan. Hänellä on kuitenkin enemmän valinnanvapautta opintojen suhteen.

Teknologia työllistää entistä enemmän Euroopassa

4.12.2018 Ohjelmistoteknologian ja teknologiateollisuuden työpaikat kasvavat Euroopassa, selviää kasvuyritystapahtuma Slushissa julkaistusta State of European Tech -raportista. Investoinnit teknologiaekosysteemiin nousivat Euroopassa 23 miljardiin dollariin, kun vielä viisi vuotta sitten summa oli viisi miljardia dollaria. Kovin kasvu Euroopassa tapahtuu ohjelmistopuolella, jonka bruttoarvo kasvaa viisinkertaista nopeutta yleiseen talouskasvuun verrattuna.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.