Tuhannet valitsivat varhaisen eläkkeen

8.6.2018

Työuraeläkettä saa vielä harva, mutta varhennettua vanhuuseläkettä maksetaan monelle.

Työuraeläkettä myönnettiin toukokuun loppuun mennessä Eläketurvakeskus ETK:n mukaan 15:lle vuonna 1955 syntyneelle hakijalle. Hakijoita oli yhteensä 50, joista 37:lle on ehditty antaa hakemuksesta ratkaisu. Heistä 15:n hakemus hylättiin, ja vajaat kymmenen sai muuta eläkettä.

Toukokuun loppuun mennessä oli voimassa neljä työuraeläkettä. Keskimääräinen työuraeläke oli 1 870 euroa kuukaudessa. Kaikki olivat miehiä.

Työuraeläke on uusi eläkemuoto. Se on tarkoitettu fyysisesti rankan työuran tehneille henkilöille, jotka eivät enää jaksa työelämässä. Hakukriteerit ovat tiukat, ja eläkettä varhentava vaikutus on vielä lyhyt mutta kasvaa sitä mukaa, kun vanhuuseläkkeen raja nousee.

Sen sijaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakijoita oli toukokuun loppuun mennessä 4 700. Vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona hakijoita oli enemmän, 7 300.

Varhennettuja vanhuuseläkkeitä oli toukokuun lopussa voimassa 16 000, joista 2 000 oli tasoltaan 25 prosenttia kertyneestä eläkkeestä eli keskimäärin 433 euroa kuussa ja lähes 14 000 tasoltaan 50 prosenttia eli keskimäärin 806 euroa kuussa.

Toukokuun loppuun mennessä varhennetuista vanhuuseläkkeistä päättyi lähes 1 500 eläkettä. Suurin osa siirtyi vanhuuseläkkeelle.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Akava edellyttää koulutusta työllisyysasteen nostamiseksi

16.8.2018 Akava tavoittelee maahan 75 prosentin työllisyysastetta. Sen saavuttaminen vaatii uusia toimenpiteitä ja parempia palveluja sekä työttömille että työssä oleville. Työttömyyden ehkäisemiseksi tulee keskusjärjestön mukaan tarjota työllisille mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen eli oman osaamisen täydentämiseen ja kouluttautumiseen uudelleen. Työllisyyden lisäämiseksi järjestö haluaa, että väestön koulutustaso paranee. Perusasteen varassa oleville työikäisille tulee tarjota koulutusta, ja mahdollisimman monen tulee suorittaa toisen asteen tutkinto.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa

15.8.2018 Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan maalis-toukokuussa 5,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 3,2 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkainta metalliteollisuudessa, 7,2 prosenttia, kemianteollisuudessa 6,8 prosenttia, ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 6,4 prosenttia. Liikevaihto kasvoi vähiten eli 1,8 prosenttia elintarviketeollisuudessa sekä tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa.

Kansantalous kasvoi kesäkuussa vuodentakaisesta

15.8.2018 Kausitasoitettu tuotanto laski Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 0,3 prosenttia edelliskuukaudesta. Kesäkuun työpäiväkorjattu tuotanto oli 3,0 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Toukokuun työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 3,5 prosenttia edellisvuoden toukokuusta. Työpäiväkorjattuna alkutuotanto kasvoi noin kymmenen prosenttia, jalostus reilun prosentin ja palvelut hieman yli neljä prosenttia viime vuoden kesäkuusta.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

3/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.