Toivotaan, toivotaan

31.5.2017

Työttömät pakotetaan tehtailemaan hakemuksia. Työttömyysturvan menettää, jos työtön harhautuu itse aktivoitumaan ilman viranomaisen ohjaamia aktivointitoimenpiteitä. Kaikki työttömät haastatellaan kolmen kuukauden välein. Digitaalisella työmarkkinatorilla ratkaistaan Suomen kohtaanto-ongelmat.

Työvoimapolitiikassa tapahtuu nyt niin paljon, että monella asiantuntijallakin on vaikeuksia pysyä perässä. Työryhmien raportteja ja selvityksiä on tehtailtu työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi kolmessa muussakin ministeriössä. Huoli on yhteinen ja ymmärrettävä. Työllisyys näyttää hiljalleen kohentuvan, mutta suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus on pitkälti kiinni siitä, että vielä useampi saadaan kiinni työelämään ja kasvattamaan veronmaksajana yhteistä pottia.

Raportointivelvoitteiden ja työttömyysturvan kiristyksen ohella maahan puuhataan historiallista hallintouudistusta, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden ohella iso osa valtion tehtävistä siirretään maakunnille. Alueelliset työ- ja elinkeinotoimistot ovat lopetettavien listalla, kun maakunnat tarttuvat työllisyys- ja yrityspalveluihin kasvupalveluiden otsikon alla.

Maakuntauudistusta tuskin mikään enää pysäyttää, oli siitä mitä mieltä tahansa. Veronmaksajaa kuitenkin hirvittää, kuinka heppoisilla eväillä maakuntia aiotaan ohjeistaa uusissa tehtävissään.

Kuten sotessa myös maakuntauudistuksessa tunnutaan luottavan kahteen kivijalkaan: digitalisaatioon sekä maakuntien osaamiseen ja vastuullisuuteen. Etenkin työllisyys- ja yrityspalvelut kattavissa kasvupalveluissa luotetaan, että markkinat muotoutuvat ajallaan. Tarjonta ja kysyntä löytävät toisensa, maakunnat tekevät parhaansa, innovaatioita syntyy, työttömät saavat töitä ja muutoinkin hommat hoituvat. Hyvä, jos näin käy. Mutta entä, jos ei?

”Toivotaan, toivotaan” on huono malli yhteiskunnalliselle päätöksenteolle. Jos ihmiset lähtökohtaisesti aina pysähtyisivät ajattelemaan kokonaisuutta oman etunsa sijaan ja näin syntyvä näkemys olisi aina yhteinen, lainsäädäntöä tuskin tarvittaisiin. Elämme kuitenkin ihmisten tekemässä maailmassa, jossa rinnakkaiseloon tarvitaan yhteiset pelisäännöt.

Hallituksen esitysluonnoksia lukiessa tulee olo, että ymmärrys sääntelyn tarpeellisuudesta on laajalti kadonnut. Ikään kuin olisi unohdettu, että sääntelyn varaan ne markkinatkin rakentuvat. A4-papereista IBAN-tunnuksiin, liikennevaloista lennonohjaukseen - sääntelyä ovat kaikki tyynni. Sääntely ei ole yhteiskunnassa, saati globaalissa maailmassa, taakka tai pakollinen lisä, vaan välttämättömyys.

Kasvupalveluiden sisältöjä määrittävät lait ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista määrittää muun muassa työttömän velvollisuudet ja työttömän palveluprosessin, johon kuuluu työnhaun käynnistäminen, työnhakijan haastattelu sekä maakunnan harkinnan mukainen tuki työnhakuun. Prosessia on tarkoitus keventää, mutta työnhakijan raportointivelvollisuuksia lisätään.

Nykyisen lain mukaisesta työllistymissuunnitelman laatimisesta on määrä luopua, jotta tilaa jää maakuntien innovatiivisille malleille. Työnhakijalla ei siis esityksen mukaan ole oikeutta dokumenttiin, josta selviää, mitä työnhausta ja mahdollisesta osaamisen kehittämisestä on yhdessä viranomaisen kanssa sovittu. Viranomaisilla on siis jatkossa vapaammat kädet, työnhakijalla lisää velvoitteita – onko tasapaino harkittu loppuun asti?

Valtio on paitsi antamassa tehtäviä, myös jättämässä maakunnille valtaisan suuren vastuun.

Jenni Karjalainen
Insinööriliiton johtava asiantuntija

Tuoreimmat artikkelit Näytä kaikki

Artikkelit 15.11.2018

Noin 80 yritysyhdistystoimijaa ja luottamusmiestä kokoontui YTN:n yritysyhdistyspäivään. Päivän aikana opittiin muun muassa yhteiskehittämisen periaatteet.

Artikkelit 5.11.2018

Insinööriliiton 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumilla ja tempauksilla halutaan rikkoa perinteisiä käsityksiä insinööreistä.

Artikkelit 5.11.2018

Puolustusvoimien uusiin sota-aluksiin tarvitaan ominaisuuksia, joiden rakentamiseen ei ole tietotaitoa muualla maailmassa.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.