Toimeen tarttuminen on ikävää

24.7.2013

Liikkuessani kentällä jäsenhankinta-asioissa törmään usein passiiveihin, ihmisiin, joille toimeen tarttuminen on hankalaa. Usein passiivit ovat yksittäisiä jäseniä, mutta toisinaan passiiviksi on ajautunut kokonainen työporukka.

Yhteistä passiiveille yksittäisinä jäseninä tai ryhmänä on se, että heille pitäisi hoitaa aina kaikenlaista. Periaatteessa he tietävät, että ylityökorvausta ja matka-ajan palkkaa pitäisi työstä maksaa, mutta asian eteen ei olla valmiita tekemään mitään.

Passiivit on yleensä peloteltu hiljaiseksi yt-neuvotteluilla, tai he pelkäävät silmätikuksi joutumista, jos vaativat oikeuksiaan. Toisinaan asialle haluaisi tehdä jotain, mutta rohkeus puuttuu.  Luottamusta oman porukan yhteishenkeen ei löydy. Passiivi ei ryhdy toimeen vaan ajattelee, että kaverit tekevät kuitenkin ylityöt harmaana ja ajelevat aamu-usvaan leasingautoillaan ihan vaan rakkaudesta lajiin.

Käytännössä asioiden hoitaminen ei onnistu, koska passiivit eivät itse ole asian takana. Porukalla asia saataisiin kuntoon, mutta tämä vaatii sen, että passiivi rohkaistuu ja ryhtyy aktiiviksi. Aktiivi kerää porukan kokoon ja asiasta jutellaan.Muut passiivit innostuvat ainakin asian taakse, elleivät ihan aktiiveiksi asti.

Porukalla päätetään, että aamulähtöihin ei mennä, vaan palaverit sovitaan kymmeneksi. Iltoja ei venytetä turhaan säännöllisen työajan yli, ellei niistä saa korvausta. Pidetään kiinni siitä tuntimäärästä, mikä työsopimuksessa lukee, toki asiallisesti liukumasääntöjä hyödyntäen.

Tämän jälkeen katsotaan, kuinka oma työssä jaksaminen paranee, elämän laatu kohoaa ja tulotasoonkin voi tulla positiivista muutosta. Ehkä työnantaja herää huomaamaan piilossa tehtyjen töiden määrän ja työsuojelulainsäädännön henkeä noudattaen hankkii työpaikalle lisää käsiä jakamaan työkuormaa.

Passiivin pitää muistaa, että luottamusmies ja liitto ovat työkaluja, joiden avulla asioita hoidetaan. Työkalut vaativat toimiakseen aktiiveja, jotta ne voisivat liikkua. Eivätpä ne tunkki ja rengasrautakaan vaihda leasingautoon kesärenkaita, ellei se aktiivinen ihminen käy niitä työkaluja käyttämässä.

Passiivin kannattaa myös pohtia, kannattaako sellaisessa paikassa olla, jossa työntekijät pelotellaan luopumaan lakisääteisistä oikeuksistaan. Tähän ongelmaan löytyvät lääkkeet liiton urapalveluista.

Tommi Grönholm
Uuden Insinööriliiton projektipäällikkö

Tuoreimmat artikkelit Näytä kaikki

Artikkelit 19.11.2018

Elektromyografia tuo lihasten kuormituksesta tietoa, jolla voidaan parantaa urheilijan suorituksia tai työntekijän ergonomiaa.

Artikkelit 15.11.2018

Noin 80 yritysyhdistystoimijaa ja luottamusmiestä kokoontui YTN:n yritysyhdistyspäivään. Päivän aikana opittiin muun muassa yhteiskehittämisen periaatteet.

Artikkelit 5.11.2018

Insinööriliiton 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumilla ja tempauksilla halutaan rikkoa perinteisiä käsityksiä insinööreistä.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.