Taantumassa työurat alkuun epävakaita

7.5.2015

Insinööriliiton ensimmäistä viittä työuravuotta koskevan tutkimuksen tulosten mukaan työllistyminen oli monille vuonna 2009 valmistuneille insinööreille hankalaa. Moni on myös joutunut jäämään työtehtäviin, jotka eivät ole aivan koulutuksen edellyttämällä tasolla.

Vaikeaan työllistymiseen yhtenä syynä on juuri valmistumisvuodesta alkanut pitkä taantumajakso. Myös 2000-luvun korkeat koulutusmäärät toivat vuosikymmenen loppuun paljon vastavalmistuneita; työtä ei ole riittänyt kaikille.

Tämäkin tutkimus osoitti, että valmistumisajankohdalla on vaikutusta myöhempään työuraan. Jos valmistutaan taantuma-aikaan eikä uraan päästä valmistumisen jälkeen kunnolla kiinni, työurat eivät etene aina niin hyvin kuin paremmassa suhdanteessa valmistuneilla.

Asiantuntijatehtäviin ensimmäisten uravuosien aikana

Valmistumisajankohta oli työpaikan saannin kannalta haastava; moni aloitti työuransa tehtävissä, jotka eivät vastanneet koulutustasoa. Noin puolet työskenteli uran alussa toimihenkilö- tai työntekijätasoisessa tehtävässä. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen näissä tehtävissä työskenteli yhä neljännes.  

Ensimmäisten uravuosien aikana toimihenkilö- ja työntekijätehtävistä siirryttiin tavallisesti asiantuntija- ja keskijohdon tehtäviin. Alemman keskijohdon tehtävät yleistyivät, mutta ylempään johtoon ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta edetty.  

Asiantuntijatehtävät näyttäisivät olevan suosiossa myös tulevaisuudessa, sillä niissä haluaisi viiden vuoden kuluttua työskennellä yli puolet. Yrittäjiksi haluavien osuus on melko korkea – seitsemän prosenttia toivoisi työskentelevänsä viiden vuoden kuluttua yrittäjänä.

Taantuman vaikutus näkyy myös valmistumisen jälkeisten työttömyysjaksojen yleisyytenä. Työttömänä jossain vaiheessa valmistumisen jälkeen on ollut lähes puolet 2009 valmistuneista. Vähemmän kuin joka kolmas oli koko viiden vuoden tarkastelujakson ajan vakituisessa kokopäivätyössä.

Jatkokoulutus on mielessä monilla

Opintojen aikaisella oman alan työkokemuksella on yhteys myöhempään työuralla menestymiseen. Myöhemmän työnsaannin kannalta opintojen aikaiseen laadukkaan työkokemuksen hankkimiseen kannattaa panostaa.

Nykyiseen työpaikkaan tyytymättömyyttä kuvaa kenties se, että työpaikanvaihtoa harkitsi noin 40 prosenttia vuonna 2009 valmistuneista. Palkkaa tärkeämpi syy työpaikan vaihtoaikeisiin oli työssä jaksaminen, mikä kertonee työelämän tämänhetkisestä kovuudesta.

Jatkokoulutushaaveet ovat melko korkealla. Suosituin vaihtoehto on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon on jo suorittanut tai suorittamassa viisi prosenttia ja sitä harkitsee joka kolmas vuonna 2009 valmistunut.

Diplomi-insinöörin tai jonkin toisen alan tutkintoa suunnitellaan jonkin verran ylempää ammattikorkeakoulututkintoa vähemmän. Toisen alan tutkintoa harkitsee noin neljännes ja diplomi-insinööriopintoja 17 prosenttia.

Lue lisää Insinöörin näköislehdestä.
Tutkimusraportit ovat jäsensivuilla.

Teksti: Jenni Larjomaa, tutkimusasiamies, Insinööriliitto

Tuoreimmat artikkelit Näytä kaikki

Artikkelit 14.12.2017

Suomessa kehitetty lohkoketjusovellus seuraa tavaraliikennettä Muugan satamassa Virossa. Sovellus tuo ajantasaista tietoa konttien liikkeestä ja tehostaa kuljetuksia.

Artikkelit 8.12.2017

Monipuolisessa seminaarissa pohdittiin ylempien toimihenkilöiden työelämää eri näkökulmista. Alustajina oli muun muassa tutkijoita, virkamiehiä ja yritysten edustajia.

Artikkelit 5.12.2017

Pelialalle syntyi uusi edunvalvoja, kun patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi tänään Peliala ry:n yhdistysrekisteriin.

Insinööri–näköislehti Arkisto