PT ennustaa 3,1 prosentin talouskasvua

11.4.2018

Suomen talous kasvaa tänä vuonna 3,1 prosenttia, arvioi Palkansaajien tutkimuslaitos.

Laitos nosti viime syksynä laatimaansa ennustetta 0,6 prosenttiyksiköllä. Ennustetta paransivat yksityisen kulutuksen kasvu, jota vauhdittivat muun muassa palkkojen kasvu ja työllisyyden paraneminen.

Ensi vuonna Suomen talouskasvun ennustetaan hidastuvan puolella prosenttiyksiköllä 2,7 prosenttiin, kun vienti, yksityinen kulutus ja investoinnit hidastuvat.

Työllisten määrän kasvu jatkuu ensi vuonna, tosin verkkaisemmin kuin tänä vuonna. Työttömien määrä ja työttömyysaste alenevat hitaasti, sillä työllisten määrän kasvu tulee valtaosin työvoiman ulkopuolelta
eikä työttömien joukosta.

Palkansaajien reaaliset tuntiansiot kasvavat 0,6 prosenttia tänä vuonna ja 0,9 prosenttia ensi vuonna, sillä inflaatio kiihtyy. Silti kotitalouksien yhteenlaskettu ostovoima nousee yli kaksi prosenttia kumpanakin vuonna.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Yamk-tutkintoon johtava koulutus kasvoi

19.4.2018 Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin viime vuonna 23 500 ja ylempiä amk-tutkintoja 2 800. Tutkintojen määrä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan noin kymmenen prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan lähes 11 prosenttia. Amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli viime vuonna noin 129 000 opiskelijaa ja ylempään amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa hieman reilut 12 000 opiskelijaa.

TP: Markkinointiosaamisen puute heikentää kilpailukykyä

17.4.2018 Teollisuuden palkansaajat TP:n hallitus muistuttaa, että työntekijät ovat toistaiseksi kantaneet raskaimman taakan Suomen talouden kääntämisessä. Kilpailukykysopimus ja liittokierroksen maltillinen palkankorotuslinja ovat varmistaneet sen, että työn hinta suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin on laskenut selvästi.

Alustatyö antoi osan elannosta 0,3 prosentille

17.4.2018 Noin 0,3 prosenttia suomalaisista 15–74-vuotiaista eli 14 000 henkeä sai vähintään neljäsosan ansioistaan digitaalisten alustojen kautta viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Digitaalisten alustojen kautta henkilö voi myydä työpanostaan tai hankkia muutoin ansioita. Tietoa alustojen kautta työskentelevistä kerättiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä ensimmäistä kertaa vuonna 2017.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

2/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 23.