Pirkanmaan kokeilu vähensi työttömyyttä

31.1.2018

Tampereella ja yhdeksässä ympäröivässä kunnassa on kokeiltu te-toimiston ja kuntien työllistämistoimen palveluiden yhdistämistä. Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt viidessä kuukaudessa reilut 11 prosenttia.

Kokeilun piirissä on reilut 23 000 työnhakijaa, joista 16 000 on työttömiä työnhakijoita. Noin parituhatta työtöntä työnhakijaa on lopettanut työnhaun elokuun jälkeen, mutta kaikki eivät välttämättä ole päätyneet työsuhteeseen.

Ohjelmajohtaja Regina Saari Tampereen kaupungilta huomauttaa, että työttömyyden vähenemiseen ovat vaikuttaneet sekä taloustilanteen koheneminen että työllisyyskokeilu. Kokeilu on helpottanut työttömien pääsyä työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kymmenen kunnan työnhakijoista insinöörejä on tällä hetkellä 580. Heistä noin 300 on työttömänä ja noin 200 samanaikaisesti työssä ja työnhakijana, työllistymistä edistävässä koulutuksessa tai lomautettuna.

Suurin osa työttömistä insinööreistä on Saaren mukaan joko vastavalmistuneita tai pitkään työttöminä olleita. Opiskelijoiden työllistyminen helpottuu taloustilanteen parantumisen myötä nopeasti, mutta pitkään työttöminä olleet tarvitsevat usein koulutusta ja mahdollisesti sosiaali- ja terveyspalveluita.

– Kokelussa pyritään saamaan työttömiä palvelujen piiriin pois kotoa. Kotona olo on etenkin monelle nuorelle hyvin syrjäyttävää, Saari sanoo.

Kokeilun piirissä ovat alueen kaikki työttömät, jotka saavat Kelan maksamaa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Mukana eivät ole ansiosidonnaista päivärahaa saavat työttömät.

Työllisyyskokeilu kestää tämän vuoden loppuun, mihin saakka kokeilun salliva laki on voimassa. Viime vuoden elokuussa alkanut kokeilu on käynnissä myös Kemin ja Rovaniemen, Kuopion, Porin ja Turun ympäristössä.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

S-ryhmä kokeilee anonyymia rekrytointia

20.8.2018 S-ryhmä hakee työntekijöitä nimettömästi, jotta työntekijää ei voi valita esimerkiksi sukupuolen perusteella. Kauppaketju on mukana laajassa työnantajien Työ ei syrji -kampanjassa. Kampanjassa on mukana 17 yritystä ja yhteisöä eri toimialoilta. Mukana on suuria insinöörien työllistäjiä, kuten Nokia. Kampanjan on käynnistänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Liiton selvityksen mukaan kymmenen prosenttia suomalaisista on kokenut ikäsyrjintää työtä hakiessaan viimeisen kahden vuoden aikana.

Akava edellyttää koulutusta työllisyysasteen nostamiseksi

16.8.2018 Akava tavoittelee maahan 75 prosentin työllisyysastetta. Sen saavuttaminen vaatii uusia toimenpiteitä ja parempia palveluja sekä työttömille että työssä oleville. Työttömyyden ehkäisemiseksi tulee keskusjärjestön mukaan tarjota työllisille mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen eli oman osaamisen täydentämiseen ja kouluttautumiseen uudelleen. Työllisyyden lisäämiseksi järjestö haluaa, että väestön koulutustaso paranee. Perusasteen varassa oleville työikäisille tulee tarjota koulutusta, ja mahdollisimman monen tulee suorittaa toisen asteen tutkinto.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa

15.8.2018 Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan maalis-toukokuussa 5,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 3,2 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkainta metalliteollisuudessa, 7,2 prosenttia, kemianteollisuudessa 6,8 prosenttia, ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 6,4 prosenttia. Liikevaihto kasvoi vähiten eli 1,8 prosenttia elintarviketeollisuudessa sekä tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

3/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.