Pirkanmaan kokeilu vähensi työttömyyttä

31.1.2018

Tampereella ja yhdeksässä ympäröivässä kunnassa on kokeiltu te-toimiston ja kuntien työllistämistoimen palveluiden yhdistämistä. Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt viidessä kuukaudessa reilut 11 prosenttia.

Kokeilun piirissä on reilut 23 000 työnhakijaa, joista 16 000 on työttömiä työnhakijoita. Noin parituhatta työtöntä työnhakijaa on lopettanut työnhaun elokuun jälkeen, mutta kaikki eivät välttämättä ole päätyneet työsuhteeseen.

Ohjelmajohtaja Regina Saari Tampereen kaupungilta huomauttaa, että työttömyyden vähenemiseen ovat vaikuttaneet sekä taloustilanteen koheneminen että työllisyyskokeilu. Kokeilu on helpottanut työttömien pääsyä työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kymmenen kunnan työnhakijoista insinöörejä on tällä hetkellä 580. Heistä noin 300 on työttömänä ja noin 200 samanaikaisesti työssä ja työnhakijana, työllistymistä edistävässä koulutuksessa tai lomautettuna.

Suurin osa työttömistä insinööreistä on Saaren mukaan joko vastavalmistuneita tai pitkään työttöminä olleita. Opiskelijoiden työllistyminen helpottuu taloustilanteen parantumisen myötä nopeasti, mutta pitkään työttöminä olleet tarvitsevat usein koulutusta ja mahdollisesti sosiaali- ja terveyspalveluita.

– Kokelussa pyritään saamaan työttömiä palvelujen piiriin pois kotoa. Kotona olo on etenkin monelle nuorelle hyvin syrjäyttävää, Saari sanoo.

Kokeilun piirissä ovat alueen kaikki työttömät, jotka saavat Kelan maksamaa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Mukana eivät ole ansiosidonnaista päivärahaa saavat työttömät.

Työllisyyskokeilu kestää tämän vuoden loppuun, mihin saakka kokeilun salliva laki on voimassa. Viime vuoden elokuussa alkanut kokeilu on käynnissä myös Kemin ja Rovaniemen, Kuopion, Porin ja Turun ympäristössä.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

T&k-rahoitus kasvaa tänä vuonna

22.2.2018 Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat valtion talousarvion määrärahat kasvavat Tilastokeskuksen mukaan 86 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuoden 2018 valtion talousarviossa tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävät määrärahat ovat kokonaisuudessaan 1 883 miljoonaa euroa. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta pysyy kuitenkin edellisvuoteen nähden samalla tasolla ja on arviolta 0,8 prosenttia.

Tammikuun työttömyysaste laski 8,8 prosenttiin

20.2.2018 Työllisten määrä on kasvanut ja työttömien työnhakijoiden määrä vähentynyt. Työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 2 462 000, mikä oli 71 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 69,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,0 prosenttia. Työttömiä oli 238 000, mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 8,8 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli 17,7 prosenttia, mikä oli 5,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Akava vaatii yritystukia uudistumiseen

19.2.2018 Akava vaatii yritystukien suuntaamista siten, että ne tukevat entistä paremmin yritysten uudistumista ja tuottavuuden kasvua. Suomen elinkeinorakenteen uudistuminen edellyttää, että yritykset investoivat nykyistä voimakkaammin uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen globaalisti. Parlamentaarinen yritystukityöryhmä työskentelee parhaillaan yritystukien uudistamiseksi. Työn on määrä valmistua helmikuussa. Tarkastelussa on suorat ja epäsuorat tuet, joiden yhteismäärä on noin kuusi miljardia euroa.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

1/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 14.