Pelisäännöt haltuun Kuopiossa ja Iisalmella

1.3.2013

– Älä allekirjoita, jos sopimuksessa on jotain, mitä et ymmärrä, oli alueasiamies Marjo Nykäsen tärkein viesti työsopimusasioissa Työelämän Pelisäännöt -koulutuksen osallistujille. Kuopiossa ja Iisalmessa pidetyissä koulutuksissa kerrattiin työelämän perussääntöjä.

Nykänen käsitteli koulutuksen ensimmäisessä osassa työsopimuksen perusteita. Työsopimusta tehtäessä työntekijän on tärkeä muistaa, että allekirjoitettu sopimus sitoo häntä koko työsuhteen ajan ja että ajattelemattomasti tehdystä työsopimuksesta saattaa tulla hankaluuksia myöhemmin. On siis tärkeää, että ennen sopimuksen allekirjoittamista ja työnteon aloittamista työntekijä huolehtii sopimukseensa kaikki oman työsuhteen kannalta tärkeät asiat.

Erityisen tarkkana on oltava silloin, jos tekee töitä alalla, jossa ylemmille toimihenkilöille ei vielä ole työnantajaliiton ja työntekijäliiton välistä työehtosopimusta, kuten esimerkiksi kaupan alalla, metsäteollisuudessa ja elintarvikealalla. Tällöin pitää muistaa itse sopia esimerkiksi sairausajan palkasta, lomarahasta ja vanhempainvapaiden korvauksista.

Työaikaa vai omaa aikaa?

Koulutuksen toisessa osiossa pureuduttiin työaikakysymyksiin. Työntekijöiden näkökulmasta työaikaa kuuluisi olla kaikki se aika, jolloin me olemme työnantajamme käytettävissä. Näin ei suinkaan käytännössä aina ole, vaan moni ammattikuntamme edustaja tekee edelleen vapaa-ajallaan työnantajan piikkiin töitä. Näistä valitettavia esimerkkejä ovat esimerkiksi laskuttamattomat ylityöt ja korvaamaton vapaa-aikana työtehtävissä matkustaminen.

– Niin kauan kuin yksikin insinööri suostuu näitä ilmaiseksi tekemään, on meidän mahdotonta saada esimerkiksi vapaa-aikana matkustamisen korvausta kaikkiin työehtosopimuksiin, koulutusasiamies Jani Huhtamella muistutti.

– Jokaisella meistä on siis vastuu omalta osaltamme siitä, että huolehdimme omista oikeuksistamme ja yhteisestä ammattikunnan edunvalvonnasta.

Liukuva työaika tuntuu monesti olevan työnantajallekin hämärä käsite. Liukuva työaika, mikäli sellainen työpaikalla on käytössä, on vain ja ainoastaan työntekijän itsensä säädeltäväksi tarkoitettua aikaa, joka helpottaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

Työnantaja ei voi tulla työntekijälle sanomaan, että hänen kuuluu tänään jäädä liukumilla tekemään vielä jokin tärkeä ja kiireinen asia. Mikäli töitä on jäätävä työnantajan pyynnöstä tekemään, niin tällöin maksetaan ylityökorvaukset normaalin työajan ylimenevältä osalta.

Teksti ja kuvat: Marjo Nykänen, Insinööriliitto

Tuoreimmat artikkelit Näytä kaikki

Artikkelit 20.8.2018

Laivojen suunnitteluohjelmistoa kehittävä Cadmatic laajensi Tampereelle, kun toiminta laajenee maailmalla.

Artikkelit 9.8.2018

Työrytmiin sopeutumiseen on annettava aikaa, sillä arkirytmiin sopeutuminen voi kesäloman jälkeen tuntua ylitsepääsemättömältä.

Artikkelit 31.7.2018

Liikkuva kuva ja ääni tuovat ihmisestä esiin puolia, jotka eivät näy kirjoitetussa työhakemuksessa.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

3/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.