Palkka-avoimuus lisäisi tasa-arvoa

16.10.2018

Jos palkkoja voidaan vertailla, esimerkiksi sukupuoleen liittyvään syrjintään voidaan puuttua nykyistä helpommin, todetaan palkka-avoimuutta koskevassa selvityksessä.

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara luovutti selvityksen tänään perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle. Selvityksen mukaan yksittäisen työntekijän oikeutta saada palkkatietoa pitää parantaa.

Tiedon avulla työntekijä voi havaita mahdollisen palkkasyrjinnän ja hakea oikeussuojaa. Jotta perusteettomat palkkaerot saadaan esille, myös tasa-arvolain palkkakartoitusta koskevia säännöksiä tulee tarkentaa. Palkkakartoituksella selvitetään, kohdellaanko naisia ja miehiä palkkauksessa tasa-arvoisesti.

– Palkka-avoimuus on yksi tärkeimmistä keinoista parantaa palkkatasa-arvoa. Lisäksi palkka-avoimuus lisää mahdollisuuksia palkkojen oikeudenmukaiseen tarkasteluun. Mitä paremmin palkat ovat tiedossa, sen paremmin oikeapalkkaisuus voi toteutua, kommentoi Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa.

Selvitys vaatii, että palkka-avoimuutta edistetään lainsäädännöllä. Näin voidaan ottaa huomioon tasapuolisesti työnantajien ja kaikkien työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet, muun muassa henkilötietojen suoja. Työmarkkinajärjestöjen ja työpaikkojen toimenpiteet täydentävät lainsäädäntöä.

– Asiaan liittyy tiettyjä herkkyyksiä, koska palkat ovat meillä olleet perinteisesti luottamuksellisia asioita eikä niistä ole kovin paljon puhuttu. Hyvä, että nyt lähdetään selvittämään, miten asiassa voitaisiin edetä, Oksa lisää.

Ministeri Saarikko kutsuu koolle kolmikantaisen työryhmän tekemään esityksen lainsäädännöllisistä muutoksista palkka-avoimuuden vahvistamiseksi. Työryhmän toimikausi mitoitetaan niin, että sen esitykset ovat käytettävissä seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 4,4 prosenttia

13.11.2018 Koko talouden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa 4,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Syyskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten heinä-syyskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 1,2 prosenttia. Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa kaikilla päätoimialoilla. Enimmillään palkkasumma kasvoi rakentamisessa 6,3 prosenttia ja muissa palveluissa 6,1 prosenttia. Teollisuudessa palkkasumma kasvoi 3,6 prosenttia.

Työllisyys kasvoi 25 000:lla viime vuonna

12.11.2018 Työllisyyden kasvu kiihtyi Suomessa voimakkaasti viime vuoden loppupuolelta lähtien. Vuositasolla työllisyys kasvoi 25 000 henkilöllä edellisvuoden tasoon verrattuna. Vuonna 2016 vastaava kasvu oli 11 000 henkilöä. Vuoden 2017 nettotyöllisyyden muutos sisältää huomattavan bruttorekrytointimäärän, josta suurin osa on poistuman tai vaihtuvuuden korvausrekrytointia. Vuoden aikana toimipaikkoihin haettiin 640 000 henkilöä, joista 75 prosenttia oli määräaikaisia. Ulkomailta palkattuja haetuista oli viisi prosenttia, muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä yhdeksän prosenttia.

Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa

9.11.2018 Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 0,5 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli syyskuussa 2,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu vuosimuutos on kasvanut yhtäjaksoisesti huhtikuusta 2016 eli kahden ja puolen vuoden ajan. Tammi-syyskuussa työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 3,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.