Outotecin esimiestyöhön varmuutta valmennuksissa

29.10.2013

Outotec lähti työhyvinvoinnin kehittämisessä liikkeelle isoista kysymyksistä, sillä pienet käytännön toimet oli suurelta osin jo tehty.

Sinikka Karhula Outotecin HR-yksiköstä kertoo, että Hyvä työ - Pidempi työura -hankkeen työhyvinvointikyselyssä nousi esiin teemoja, joita täsmennettiin Työpaikkatutka-menetelmää hyödyntämällä. Työhön, johtamiseen ja arvostukseen liittyvin kehittämiskohteisiin päätettiin tarttua ensimmäisenä.

Nyt valmennuksessa on kahdeksas ylempien toimihenkilöiden ja esimiesten ryhmä. Kokemukset ovat olleet hyviä ja osallistujat haluavat jatkaa ryhmien keskustelua vielä valmennuksen jälkeenkin.

– Valmennus on muuttanut työtäni paljon. Nykyisen organisaation tehtävät ovat niin vaativia, että en pystyisi tuuraamaan ketään, sanoo Outotecin globaalit varaosaoperaatiot -yksikön esimies Eero Valovirta.

Hän kertoo, että valmennus vapautti käyttämään voimavaroja ja tietoa omassa työssä. Keskustelu toisten esimiesten kanssa on auttanut myös jakamaan monen osallistujan pitkän kokemuksen vasta esimiehenä aloittavillekin.

Tusina ryhmässä kerrallaan

Valmennus on toteutettu 12 henkilön ryhmissä. Keskustelu pienessä ryhmässä on ollut vilkasta ja esille on uskallettu nostaa vaikeitakin asioita.

– Hankkeen tuloksena meille on onnistuttu luomaan keskusteleva kulttuuri, joka jatkuu esimiesfoorumeissa, kertoo Piia Aho Outotecin henkilöstöhallinnosta.

Outotec lähti mukaan Hyvä työ - pidempi työura -hankkeeseen jo pilottivaiheessa 2010. Esimiesvalmennukset käynnistyivät 2011 lopulla ja niiden yhteistyökumppaniksi valittiin Prego Oy.

– Hankkeen toteutuksesta on myönteisiä tuloksia: asiat sujuvat paremmin ja esimiehet ymmärtävät oman roolinsa selkeämmin, itsekin valmennuksen läpi käynyt Aho kertoo.

Motivaation tukeminen oli mysteeri

– Arjen esimiestyö on muuttunut. Esimiehenä minun pitää pystyä innostamaan ja tukemaan henkilöstön motivaatiota, ja se oli minulle mysteeri ja kasvun paikka, koska olin tottunut keskustelemaan siitä konkreettisesta työstä, jonka itsekin osasin, Valovirta sanoo.

Kiireisten esimiesten sitouttaminen aikaa vievään koulutukseen oli alkumetreillä haaste. Tilanne on kuitenkin helpottunut, kun sana on levinnyt, että valmennukseen kannattaa osallistua. Hyödyt puhuvat puolestaan.

Ulkopuolisen valmentajan roolista Outotecissa on hyviä kokemuksia. Pregon Anne Salonen on tullut ryhmille tutuksi ja saa kiitosta kiitosta siitä, että esimiestyön kehittämiseen ja työhyvinvointiin vaikuttavia aiheita avataan yhdessä tutkien ja keskustellen.

– Pienryhmien valmennuksessa parhaita hetkiä ovat olleet ne, kun esimiehet auttavat toinen toisiaan kiperissä kysymyksissä niin, että jään valmentajana vain taustavoimaksi, Salonen kertoo.

Osallistujien työhyvinvointi on parantunut

Valmennuksiin osallistujat ovat todenneet, että oma työhyvinvointi on parantunut, kun tietää, mitä tekee ja mitä pitää tehdä. Kun työt pystyy priorisoimaan, arjen kiire helpottuu. Myös rooli henkilöstöhallinnon ja esimiestyön välillä on selkiytynyt: mitä palasia työhön tulee annettuna ja mitä pitää tehdä itse.

– On hyvä miettiä, voiko sujuvoittaa toisten työtä vai vaikeuttaako sitä. Taitava esimies osaa jakaa vastuuta ryhmässään niin, että henkilöstö näkee oman työnsä osana isompaa kokonaisuutta ja toimii sen mukaisesti, Salonen muistuttaa.

Outotecilla on sovittu vielä kahdesta valmennusryhmästä. Sen jälkeen mietitään, miten työhyvinvoinnin kehittämistä ja esimiestyön tukemista jatketaan. Ainakin valmennuksessa syntyneitä coaching-ryhmiä hyödynnetään myös tulevaisuudessa. Seuraava aalto voi olla muun henkilöstön mukaan ottaminen.

Hyvä työ - pidempi työura -hankkeessa on ollut vain vähän ylempiä toimihenkilöitä ja esimiehiä koskevia kehittämishankkeita. Siksi Outotecin hankkeet tuovat projektipäällikkö Tiina Hartikaisen mukaan tervetullutta näkökulmaa myös valtakunnalliseen hankkeeseen.

– Outotecissa tartuttiin rohkeasti heti isoihin kokonaisuuksiin ja on tehty työtä pitkäjänteisesti, Hartikainen mainitsee.

 

Teksti: Marja Keränen ja Tiina Hartikainen
Kuvat: Mauri Ratilainen ja Outotec

Tuoreimmat artikkelit Näytä kaikki

Artikkelit 15.5.2018

Ikääntyneet pystyvät asumaan kotonaan entistä kauemmin, kun julkiset ja yksityiset hoitopalvelut saadaan uudelle teknologia-alustalle.

Artikkelit 4.5.2018

Rakennusten seinät ja jopa ikkunat voivat tuottaa tulevaisuudessa sähköä, kun niiden pintaan tulostetaan läpikuultavia aurinkokennoja.

Artikkelit 24.4.2018

Sairauksien hoito kehittyy entistä yksilöllisemmäksi, kun biopankkien keräämät näytteet lisäävät tietoa lääketieteessä.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

2/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 23.