Oman oppimisensa asiantuntija

13.9.2016

Kyky oppia on ihmisen tärkeimpiä ominaisuuksia. Tiedättehän, ”kyllä palanut lapsi tulta pelkää”. Oppimisesta siinä on kyse. Jos emme oppisi, emme kehittyisi. Teemme työtä, harrastamme, toimimme, toisin sanoen elämme. Eläessämme saamme kokemuksia, näemme että jotkin asiat onnistuvat, huomaamme osaavamme ja tajuamme myös, missä asioissa meidän pitää oppia lisää.

Jokainen meistä on oman oppimisensa asiantuntija. Meillä on käsitys siitä, mitä tietoja ja taitoja tarvitsemme. Voisi luulla, että mahdollisuus opiskella olisi silloin kiinni tästä asiantuntijasta. Aina näin ei valitettavasti kuitenkaan ole.

Ihmisen jäädessä työttömäksi monelle tulee mieleen oman osaamisen päivittäminen. Että työllistyisi paremmin. Se on järkevä ajatus useassa tilanteessa. Asiassa saattaa vain tulla ongelma vastaan, sillä opiskelu työttömyyskorvauksella onnistuu vain, jos se on myös te-toimiston näkemyksen mukaan tarpeellista tai järkevää. Parasta asiantuntijaa ei siis kuunnella.

Ehkä menettelyn outous hahmottuu paremmin, kun mietitään, mitä se voisi toisessa tilanteessa tarkoittaa. Ajatellaan peruskoulunsa päättänyttä nuorta. Tämä on pitkän pohdinnan tuloksena päättänyt, mikä ala ammatillisessa koulutuksessa kiinnostaa tai suuntaa lukioon. Siinä saattaisi hyvämaineiseen lukioon hakenut nuori hämmästyä, kun kotiin saapuva kirje onnittelisi valinnasta peruskoulupohjaiselle sikalanhoitajalinjalle – tai toisinpäin.

Tämän tilanteen edessä työtön voi olla. Itse tietää, miten ammattitaitoa kehittää opiskelemalla. Te-toimisto ei tähän välttämättä myönnä lupaa. Omaehtoinen opiskelu pitääkin muuttaa oman ilmoituksen varaiseksi – työttömyyskorvauksella saisi opiskella ilmoittamalla asiasta te-toimistoon. Tämä mahdollistaisi osaamisen kehittämisen ja uuden työllistymisen.

Käynnissä on kahden aktiivisen luottamusmiehen aloittama kansalaisaloitekampanja, joka tähtää juuri tähän. Asia on saanut ymmärrystä monelta taholta, mutta poliittinen prosessi etenee tahmaisesti. Vaikuta asiaan, anna oman osaamisen asiantuntijoiden päättää – käy allekirjoittamassa kansalaisaloite.

Petteri Oksa
Insinööriliiton neuvottelujohtaja

Tuoreimmat artikkelit Näytä kaikki

Artikkelit 15.11.2018

Noin 80 yritysyhdistystoimijaa ja luottamusmiestä kokoontui YTN:n yritysyhdistyspäivään. Päivän aikana opittiin muun muassa yhteiskehittämisen periaatteet.

Artikkelit 5.11.2018

Insinööriliiton 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumilla ja tempauksilla halutaan rikkoa perinteisiä käsityksiä insinööreistä.

Artikkelit 5.11.2018

Puolustusvoimien uusiin sota-aluksiin tarvitaan ominaisuuksia, joiden rakentamiseen ei ole tietotaitoa muualla maailmassa.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.