Microsoft pidensi isien palkallista vapaata

10.1.2018

Ohjelmistoyhtiö Microsoft laajentaa perhevapaitaan. Insinööriliiton asiamies Minna Anttonen pitää muutosta hyvänä.

Microsoft tarjoaa työntekijöilleen laajennetun perhevapaan sekä uuden edun, läheisen hoitovapaan. Työntekijöille maksetaan isyysvapaalla täyttää palkkaa nykyisen kuuden päivän sijaan kuudelta viikolta. Etuus koskee myös adoptiolasten vanhempia, sekä isiä että äitejä.

Neljän viikon läheisen hoitovapaa mahdollistaa neljän viikon palkallisen vapaan, kun sairas läheinen vaatii hoitoa. Hoitovapaa koskee laajasti perheen eri jäseniä, kuten työntekijän omia vanhempia, lapsia, lapsenlapsia, avio- tai avopuolisoa ja tämän lapsia sekä appi- ja kasvattivanhempia silloin, kun heidän sairautensa esimerkiksi vaatii sairaalahoitoa tai aiheuttaa tilapäistä kyvyttömyyttä normaaliin toimintaan.

Anttonen pitää etuja poikkeuksellisina. Hän muistaa kuulleensa parhaimmillaan kahden tai kolmen viikon palkallisista isyysvapaista. Tietoalan työehtosopimus vaatii vähintään kuuden päivän palkallista isyysvapaata.

– Tämä on hieno asia ja edistää varmasti perhevapaiden tasapuolisempaa jakamista perheessä, Anttonen uskoo.

It-alalla työskentelevät isät pitävät Anttosen mukaan enemmän hoitovapaata ja jäävät kotiin hoitamaan sairasta lasta useammin kuin muilla aloilla.

– Tähän ehkä vaikuttaa se, että it-töitä voi usein tehdä etänä.

Uudistunut isyysvapaa ja uusi läheisen hoitovapaa tulevat voimaan Suomessa välittömästi ja muissa Microsoftin toimintamaissa viimeistään tammikuun aikana.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Palkka-avoimuus lisäisi tasa-arvoa

16.10.2018 Jos palkkoja voidaan vertailla, esimerkiksi sukupuoleen liittyvään syrjintään voidaan puuttua nykyistä helpommin, todetaan palkka-avoimuutta koskevassa selvityksessä. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara luovutti selvityksen tänään perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle. Selvityksen mukaan yksittäisen työntekijän oikeutta saada palkkatietoa pitää parantaa.

Kansantalouden tuotanto kasvoi elokuussa

16.10.2018 Elokuun työpäiväkorjattu kansantalouden tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan 2,3 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu tuotanto nousi elokuussa 0,2 prosenttia edelliskuukaudesta. Heinäkuun työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 1,7 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta. Työpäiväkorjattuna alkutuotanto kasvoi noin prosentin, jalostus seitsemän ja palvelut hieman alle yhden prosentin viime vuoden elokuusta.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 5,5 prosenttia

15.10.2018 Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa 5,5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 2,5 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa, 10,4 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 8,4 prosenttia. Liikevaihto laski edellisvuodesta ainoastaan tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 5,9 prosenttia.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.