Microsoft pidensi isien palkallista vapaata

10.1.2018

Ohjelmistoyhtiö Microsoft laajentaa perhevapaitaan. Insinööriliiton asiamies Minna Anttonen pitää muutosta hyvänä.

Microsoft tarjoaa työntekijöilleen laajennetun perhevapaan sekä uuden edun, läheisen hoitovapaan. Työntekijöille maksetaan isyysvapaalla täyttää palkkaa nykyisen kuuden päivän sijaan kuudelta viikolta. Etuus koskee myös adoptiolasten vanhempia, sekä isiä että äitejä.

Neljän viikon läheisen hoitovapaa mahdollistaa neljän viikon palkallisen vapaan, kun sairas läheinen vaatii hoitoa. Hoitovapaa koskee laajasti perheen eri jäseniä, kuten työntekijän omia vanhempia, lapsia, lapsenlapsia, avio- tai avopuolisoa ja tämän lapsia sekä appi- ja kasvattivanhempia silloin, kun heidän sairautensa esimerkiksi vaatii sairaalahoitoa tai aiheuttaa tilapäistä kyvyttömyyttä normaaliin toimintaan.

Anttonen pitää etuja poikkeuksellisina. Hän muistaa kuulleensa parhaimmillaan kahden tai kolmen viikon palkallisista isyysvapaista. Tietoalan työehtosopimus vaatii vähintään kuuden päivän palkallista isyysvapaata.

– Tämä on hieno asia ja edistää varmasti perhevapaiden tasapuolisempaa jakamista perheessä, Anttonen uskoo.

It-alalla työskentelevät isät pitävät Anttosen mukaan enemmän hoitovapaata ja jäävät kotiin hoitamaan sairasta lasta useammin kuin muilla aloilla.

– Tähän ehkä vaikuttaa se, että it-töitä voi usein tehdä etänä.

Uudistunut isyysvapaa ja uusi läheisen hoitovapaa tulevat voimaan Suomessa välittömästi ja muissa Microsoftin toimintamaissa viimeistään tammikuun aikana.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Yamk-tutkintoon johtava koulutus kasvoi

19.4.2018 Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin viime vuonna 23 500 ja ylempiä amk-tutkintoja 2 800. Tutkintojen määrä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan noin kymmenen prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan lähes 11 prosenttia. Amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli viime vuonna noin 129 000 opiskelijaa ja ylempään amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa hieman reilut 12 000 opiskelijaa.

TP: Markkinointiosaamisen puute heikentää kilpailukykyä

17.4.2018 Teollisuuden palkansaajat TP:n hallitus muistuttaa, että työntekijät ovat toistaiseksi kantaneet raskaimman taakan Suomen talouden kääntämisessä. Kilpailukykysopimus ja liittokierroksen maltillinen palkankorotuslinja ovat varmistaneet sen, että työn hinta suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin on laskenut selvästi.

Alustatyö antoi osan elannosta 0,3 prosentille

17.4.2018 Noin 0,3 prosenttia suomalaisista 15–74-vuotiaista eli 14 000 henkeä sai vähintään neljäsosan ansioistaan digitaalisten alustojen kautta viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Digitaalisten alustojen kautta henkilö voi myydä työpanostaan tai hankkia muutoin ansioita. Tietoa alustojen kautta työskentelevistä kerättiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä ensimmäistä kertaa vuonna 2017.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

2/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 23.