Liikkuva työ edellyttää varhaista välittämistä

25.5.2015

Yhä useampi asiantuntijatehtävissä työskentelevä suomalainen tekee sähköisten viestintä- ja yhteistyövälineiden (ICT) tukemaa liikkuvaa eli mobiili työtä. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramon mukaan yli kymmenen tuntia viikossa päätyöpaikaltaan poissa oleva henkilö luokitellaan kuuluvaksi liikkuvien työntekijöiden ryhmään.

Rauramon kertoo, että mobiiliin työhön kuuluu olennaisena osana työntekijän mahdollisuus toteuttaa työtehtäviä joustavasti langatonta teknologiaa hyödyntäen. Työtä voidaan tehdä esimerkiksi liikennevälineissä, lentokentällä, hotelleissa ja asiakkaiden luona.

Liikkuva työ sekoitetaan toisinaan etätyöhön, joka on kotona tai muussa etätyöpisteessä tehtävää työtä.  Mobiilit työntekijät toki tekevät usein töitä myös kotona, mutta se on heille vain yksi monista työn tekemisen paikoista.

Liikkuvaa työtä pitää suunnitella yhtä lailla kuin työnantajan tiloissa tapahtuvaa työtä. Liikkuvassa työssä työskentelypisteen on oltava työhön sopiva, työtä pitää pystyä tekemään suunnitelmallisesti. Sujuva ja säännöllinen yhteydenpito työkavereihin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin on myös tärkeää.

Matkustaminen rasittaa

Rauramon mukaan työssään paljon matkustavien on tärkeä pitää huolta jaksamisestaan ja terveydestään. Työmatkojen suuntautuessa ulkomaille, riskitekijät kasvavat pitkien lentojen, aikaerojen ja palautumismahdollisuuksien takia. Matkapäivien määrä vaikuttaa huomattavasti työssä jaksamiseen. Vuosittain yli viisikymmentä matkapäivää tekevän työntekijän on tärkeä keskustella matkustamiseen liittyvistä rasitteista esimiehensä kanssa.

Monet matkatyötä tekevät ovat Rautamon mukan kuitenkin pääsääntöisesti tyytyväisiä työhönsä.  Ruuhkavuosia elävät työntekijät tosin kokevat matkatyön haasteelliseksi. Palautuminen työmatkan rasituksista on yksilöllistä, mutta pääsääntöisesti nuoremmat palautuvat nopeammin kuin vanhemmat työntekijät. 

Ajoissa puututtava

Rauramon mielestä paljon työssään matkustavan pitäisi saada käydä säännöllisesti työterveystarkastuksessa, jossa selvitetään työntekijän fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tila. Työterveyshuollon ja hyvän esimiestyön avulla voidaan ennalta ehkäistä työssä uupuminen. Varhainen välittäminen on tärkeää, sillä työssään paljon matkustava ei nimittäin aina itse huomaa uupumisen merkkejä. Ikävimmillään työntekijä uupuu kesken työmatkan ja toipuminen saattaa kestää hyvinkin pitkään.

Teksti: Päivi-Maria Isokääntä, Insinööriliitto

Tuoreimmat artikkelit Näytä kaikki

Artikkelit 14.8.2017

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre käynnistää uuden biotuotetehtaan toiminnan Äänekoskella. Insinöörille käynnistäminen on ainutlaatuinen tilaisuus.

Artikkelit 10.8.2017

Insinöörien osaamista tarvitaan fantasian ja scifin luomisessa, jotta kirjailijat eivät raapustele puuta heinää.

Artikkelit 3.8.2017

Epävarma työsuhde näyttää heikentävän nuorten mielenterveyttä ja yleistä terveydentilaa ainakin Britanniassa. Tutkija uskoo, että tulokset voivat päteä myös Suomessa.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2017
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.