Korkeakoulujen yhteistyö syvenee Tampereella

31.8.2017

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö tiivistyy Tampereella. Ristiinopiskelu helpottuu ja tki-toiminta kasvaa, mutta pari asiaa huolettaa.

Maan hallitus käsittelee syksyllä yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien uudistusta, joka yhdistää toisiinsa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston. Vuoden 2019 alussa aloittaa toimintansa Tampereen uusi yliopisto.

Tampereen ammattikorkeakoulu on mukana uudistuksessa, koska Tampereen kaupunki lahjoittaa omistamansa ammattikorkeakoulun osakkeet Tampereen uuden yliopiston taustalla toimivalle Tampereen korkeakoulusäätiölle.

Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Markku Lahtinen luonnehtii muutosta omistajan vaihtumiseksi, eikä se vähennä ammattikorkeakoulun itsenäisyyttä. Sitä vastoin Insinööriliiton koulutusjohtaja Hannu Saarikangas suhtautuu korkeakouluhankkeeseen varauksellisemmin.

– Kun omistus on alisteista, miten toiminta voi olla rinnasteista? Saarikangas ihmettelee.

Yhtä mieltä rehtori ja koulutusjohtaja ovat siitä, että Tampere3-nimen saanut yhteistyö kolmen nykyisen korkeakoulun välillä tuo hyötyjä.

– Suurimmat odotukset ovat tki-toiminnan puolella, jossa korkeakouluilla on yhteisiä hankkeita. TAMKin puolelta pyritään löytämään enemmän keinoja, miten opiskelijoita saataisiin mukaan näihin hankkeisiin, Lahtinen sanoo.

Opiskellaan ristiin

Korkeakoulujen yhteistyö on helpottanut opiskelijan elämää erityisesti ristiinopiskelussa. Viime lukuvuodesta lähtien minkä tahansa korkeakoulun opiskelija on saanut valita kursseja toisesta korkeakoulusta. Ristiinopiskelijoita oli viime lukuvuonna 700.

– Tamkissa on ollut yliopisto-opiskelijoita, ja tamkilaisia on opiskellut yliopistoissa, Lahtinen kertoo.

Ristiinopiskelu ei muuta opiskeltavaa tutkintoa. Ammattikorkeakoulun opiskelija saa amk-tutkinnon, vaikka ottaisi kursseja ylipistolta. Lahtinen korostaa, että yhteistä opetusta järjestetään vain niillä kursseilla, joilla korkeakouluilla on yhteisiä intressejä.

– Eriyttävät opinnot opiskellaan yhä erikseen.

Eduskunnan käsittelyyn tuleva yliopistolain uudistus antaa toteutuessaan korkeakouluille mahdollisuuden ostaa kursseja toisesta korkeakoulusta, mikä voi entisestään lisätä ristiinopiskelua.

Saarikangas pitää korkeakouluyhteisön tiivistymisen vaarana sitä, että ammattikorkeakoulun opetus hiotaan pelkäksi siirtymäväyläksi diplomi-insinöörin opintoihin. Silloin insinöörin tutkinnon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon idea unohdetaan.

– Jos insinöörin tutkinto alkaa muistuttaa tekniikan kandin tutkintoa, puurot ja vellit ovat menneet sekaisin, Saarikangas sanoo.

Seurataan yhteistyötä

Tampereen Insinööriopiskelijat Tiron puheenjohtaja Joel Lindholm suhtautuu myönteisesti korkeakoulujen yhteistyöhön.

– En panisi pahakseni, jos ammattikorkeakoulu panostaisi enemmän tieteeseen ja tutkimukseen ja yliopistot enemmän käytännönläheisyyteen.

Lindholm kiittää mahdollisuutta opiskella kursseja muista korkeakouluista. Hän ei pelkää, että ristiinopiskelu vähentäisi kurssitarjontaa ammattikorkeakoulun puolella.

– Näkisin koulutusten kohtalon määräytyvän työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Tampereen ammattikorkeakoulussa käydään tällä hetkellä yt-neuvotteluja. Lindholm pitää syynä usean vuoden säästöpaineita eikä Tampere3-hanketta. Sekä Tiro että Insinööriliitto seuraavat korkeakouluyhteisön muodostumista hankkeen etenemisen myötä.

Teksti: Janne Luotola, Insinööriliitto
Ilmakuva: Anssi Pelkonen
Kuva: Rebekka Ojala

Tuoreimmat artikkelit Näytä kaikki

Artikkelit 14.12.2017

Suomessa kehitetty lohkoketjusovellus seuraa tavaraliikennettä Muugan satamassa Virossa. Sovellus tuo ajantasaista tietoa konttien liikkeestä ja tehostaa kuljetuksia.

Artikkelit 8.12.2017

Monipuolisessa seminaarissa pohdittiin ylempien toimihenkilöiden työelämää eri näkökulmista. Alustajina oli muun muassa tutkijoita, virkamiehiä ja yritysten edustajia.

Artikkelit 5.12.2017

Pelialalle syntyi uusi edunvalvoja, kun patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi tänään Peliala ry:n yhdistysrekisteriin.

Insinööri–näköislehti Arkisto