Kasvu näkyi teollisuudessa ja viennissä

14.9.2018

Heinäkuun työpäiväkorjattu kansantalouden tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan 1,5 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu tuotanto puolestaan laski heinäkuussa 0,5 prosenttia edelliskuukaudesta.

Kesäkuun työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 2,8 prosenttia eikä 3,0 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta.

Työpäiväkorjattuna alkutuotanto kasvoi noin kahdeksan, jalostus kolme ja palvelut hieman alle yhden prosentin viime vuoden heinäkuusta.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi

Teollisuuden liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 5,6 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 2,9 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkaimmillaan kemianteollisuudessa 7,5 prosenttia, metsäteollisuudessa 7,3 prosenttia ja metalliteollisuudessa 5,1 prosenttia.

Kaikkien teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta. Voimakkaimillaan liikevaihto kasvoi kaivostoiminnassa ja louhinnassa 15,2 prosenttia. Toimialalla vesi- ja jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia ja sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto -toimialalla, 5,8 prosenttia edellisvuodesta.

Palveluiden ulkomaankauppa kasvoi

Palveluviennin kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä seitsemän prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Myös palvelutuonti kasvoi seitsemän prosenttia.

Palveluviennin kasvuun vaikuttivat erityisesti rakentamisen ja projektitoimitusten, kuljetuspalveluiden ja muiden liike-elämän palveluiden viennin kasvu. Ruotsi oli merkittävin tavaroiden ja palveluiden vientimaa Suomelle tämän vuoden alkupuoliskolla.

Tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu vienti kasvoi kuusi prosenttia ja tuonti viisi prosenttia vuoden  toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Maksutaseen mukainen tavaravienti kasvoi kuusi prosenttia ja tavaratuonti kolme prosenttia.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Ammattikorkeakouluille 5 miljoonaa tki-toimintaan

21.9.2018 Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt ammattikorkeakouluille viiden miljoonan euron valtionavustukset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Avustus on kuitenkin pieni verrattuna leikkauksiin. Avustusta myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Hallitus päätti budjettiriihessä varata myös vuodelle 2019 vastaavaan rahoituksen.

Koulutusmäärien kansallinen sääntely halutaan säilyttää

21.9.2018 Viisi akavalaista liittoa pitää ehdottoman tärkeänä, että korkeakoulujen koulutusmäärien kansallinen sääntely säilyy eikä sitä hajauteta ympäri Suomea yksittäisten korkeakoulujen päätettäväksi. Insinööriliitto, Suomen Ekonomit, Suomen Lakimiesliitto, Tekniikan akateemiset ja Tradenomiliitto painottavat, että sääntelyn tulee perustua pitkäjänteiseen osaamis- ja työllisyystarpeiden ennakointityöhön.

Osaajia tarvitaan lisää yhä useammassa ammatissa

20.9.2018 Työvoimapula-ammateiksi määriteltiin työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometrissa 48 ammattia. Vuodentakaisessa arvioinnissa työvoimapula-ammatteja oli 32. Kaksi vuotta sitten työvoimapula-ammateiksi määriteltiin tarkastelussa olleesta reilusta 200 ammatista vain 15 ammattia. Ammattibarometri perustuu te-toimistojen arvioihin elo-syyskuulta 2018. Rakennusalalla kärsitään erityisesti työnjohtajien ja rakennusinsinöörien pulasta.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.