Jatkuvalta oppimiselta puuttuu rahoitus

31.8.2018

Insinööriliitto odottaa lisää rahoitusta jatkuvalle oppimiselle, jota hallitus aikoo edistää. Liitto esitti lausuntonsa tänään hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.

Muutos antaa korkeakouluille tehtäväksi työväestön osaamisen jatkuvan päivittämisen esimerkiksi muuntokoulutuksella. Ongelmana liiton mukaan on se, ettei nykyinen rahoitus riitä tehtävään.

– On hölmöä, että rahoitusta käsitellään erikseen. Eihän kukaan järjestä koulutusta, jos siitä ei makseta, arvostelee Insinööriliiton erityisasiantuntija Mikko Valtonen.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli kaipaa liiton mielestä uudistamista. Ammattikorkeakouluja tulee kannustaa rahoituksella tarjoamaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Viime vuosina ammattikorkeakoulujen rahoitusta on jo leikattu kovalla kädellä.

Lakimuutos uudistaa samalla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeutumisen ehtoja. Liitto kiittää muutosta, jolla opistoinsinöörit saavat vastedes mahdollisuuden hakeutua suorittamaan yamk-tutkintoa. Kritiikkiä muutos saa kuitenkin siitä, että vaatimus kolmen vuoden kokemuksesta työelämästä madalletaan kahteen.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Ammattikorkeakouluille 5 miljoonaa tki-toimintaan

21.9.2018 Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt ammattikorkeakouluille viiden miljoonan euron valtionavustukset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Avustus on kuitenkin pieni verrattuna leikkauksiin. Avustusta myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Hallitus päätti budjettiriihessä varata myös vuodelle 2019 vastaavaan rahoituksen.

Koulutusmäärien kansallinen sääntely halutaan säilyttää

21.9.2018 Viisi akavalaista liittoa pitää ehdottoman tärkeänä, että korkeakoulujen koulutusmäärien kansallinen sääntely säilyy eikä sitä hajauteta ympäri Suomea yksittäisten korkeakoulujen päätettäväksi. Insinööriliitto, Suomen Ekonomit, Suomen Lakimiesliitto, Tekniikan akateemiset ja Tradenomiliitto painottavat, että sääntelyn tulee perustua pitkäjänteiseen osaamis- ja työllisyystarpeiden ennakointityöhön.

Osaajia tarvitaan lisää yhä useammassa ammatissa

20.9.2018 Työvoimapula-ammateiksi määriteltiin työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometrissa 48 ammattia. Vuodentakaisessa arvioinnissa työvoimapula-ammatteja oli 32. Kaksi vuotta sitten työvoimapula-ammateiksi määriteltiin tarkastelussa olleesta reilusta 200 ammatista vain 15 ammattia. Ammattibarometri perustuu te-toimistojen arvioihin elo-syyskuulta 2018. Rakennusalalla kärsitään erityisesti työnjohtajien ja rakennusinsinöörien pulasta.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.