Intohimotyössä pitää varmistaa vapaa-aika

3.1.2018

Insinööriliiton neuvottelujohtaja Petteri Oksa kannustaa insinöörejä ja heidän työnantajiaan huolehtimaan riittävästä levosta. Työtä ja yksityiselämää on tuoreen opinnäytetyön perusteella vaikea erottaa toisistaan asiantuntijaorganisaatiossa.

– Tämä on yksi sellainen asia, jota tulevaisuuden työmarkkinapolitiikassa pitää määrittää ja käydä läpi nykyistä enemmän, Oksa sanoo.

Raja työn ja yksityisen ajankäytön välillä muodostuu työntekijän ja työnantajan vuorovaikutuksesta. Siihen vaikuttavat työpäivän ajallinen kesto sekä etä- ja joustotyökäytänteet. Viestintäteknologian yleistyminen tekee työntekijän tavoittamisesta entistä helpompaa myös vapaa-ajalla.

– Yksityiselämän ja työn välinen raja on insinööriammateissa usein vähän vaikea ja häilyvä asia, koska moni tekee työtä, johon suhtautuu intohimolla, Oksa jatkaa.

Hankaluuksia rajanveto aiheuttaa etenkin silloin, kun työn loppuun saattaminen vaatii ajallista joustamista mutta yksityisen elämän vaatimukset estävät sen. Oksa kehottaa ristiriitatilanteessa työntekijää ja työnantajaa tasapuoliseen keskusteluun.

– Sekä työntekijöiden että työnantajien olisi hyvä ymmärtää, että kaikkien akut tarvitsevat välillä latausta.

Työn ja yksityisen elämän rajankäynti asiantuntijaorganisaatioissa nousi esiin eilen julkistetussa viestintätieteiden gradussa. Jonna Leppäkumpu Jyväskylän yliopistosta haastatteli tutkielmaa varten viittätoista henkilöä kahdesta organisaatiosta.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Suomi hyötyi Euroopan investointiohjelmasta

18.7.2018 Euroopan strategisten investointien rahasto Esir on tuonut Suomeen lähes kaksi miljardia euroa rahoitusta vuodesta 2015 lähtien. Suomi on hyötynyt Esir-rahoituksesta viidenneksi eniten EU:ssa bkt:hen suhteutettuna. Ohjelman ja siihen kuuluvan, komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen luotsaaman Euroopan strategisten investointien rahaston Esirin arvioidaan saavan liikkeelle 335 miljardin euron investoinnit EU:ssa. Tämä on enemmän kuin rahaston käynnistämisen yhteydessä vuonna 2015 asetettu alkuperäinen 315 miljardin euron tavoite.

Akava haluaa muuttaa työsuhteen määritelmää

17.7.2018 Akava esittää Suomi-Areenassa Porissa, että työelämän haasteisiin vastataan monimuotoisen työn strategialla. Muuttuvan työn on taattava riittävä toimeentulo, turva ja työssä jaksaminen läpi koko työuran riippumatta työn tekemisen muodosta. Palkansaajan ja yrittäjän asema määritellään Akavan ehdotuksessa uudelleen. Työsuhteen määritelmä laajennetaan niihin, jotka työskentelevät työsuhteenomaisesti toimeksiantajalle alisteisissa työnteon muodoissa.

Kansantalouden tuotanto kasvoi toukokuussa

13.7.2018 Kausitasoitettu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 0,7 prosenttia edelliskuukaudesta. Toukokuun työpäiväkorjattu tuotanto oli 3,4 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Huhtikuun työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 2,6 prosenttia edellisvuoden huhtikuusta. Teollisuuden liikevaihto kasvoi Teollisuuden liikevaihto oli helmi-huhtikuussa 4,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 1,6 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

3/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.