Insinööriliitto tukee luottamushenkilöitään jaksamisessa

1.10.2018

Insinööriliitto ryhtyy tarjoamaan ennaltaehkäisevää psykologista tukea luottamushenkilöilleen. Henkisen jaksamisen tukeminen on ammattiliitolta täysin uudenlaista palvelua. Se toteutetaan yhteistyössä Terveystalon kanssa.

Edunvalvontajohtaja Petteri Oksan mukaan Insinööriliitto haluaa tuoda uusia keinoja luottamushenkilöilleen ja olla etulinjassa vastaamassa työssäjaksamisen kysymyksiin.

– Luotot ovat yritysten menestykselle, työhyvinvoinnille ja työpaikkojen toiminnalle elintärkeitä. Siksi heistä tulee huolehtia kaikin tavoin. Palvelulla vastaamme toiveisiin, joita yksittäiset liiton luottamushenkilöt meille aika ajoin esittävät.

– Insinööriliiton velvollisuus on tukea ihmisiä, jotka lähtevät luottamushenkilön vaativaan ja tärkeään tehtävään, Oksa sanoo.

Hänen mukaansa luotot joutuvat koville erilaisissa työpaikan ristiriitatilanteissa. Työehtosopimukset takaavat tietyn kunnioituksen ja resurssit tehtävän hoitamiseen, mutta aina se riitä.

– Uskomme, että uusi palvelu tarjoaa luottamushenkilöille tukea ja apua vaikeisiin hetkiin, Oksa toteaa.

Terveystalon johtava psykologi Tuija Turunen sanoo mielen hyvinvoinnista huolehtimisen jäävän usein muiden kiireiden jalkoihin.

– Insinööriliiton luottamushenkilöiden käyttöön tulevat Terveystalon Mielen Chat ja Mielen Sparri ovat matalan kynnyksen palveluita. Ne tarjoavat mahdollisuuden pysähtyä huoltamaan itseä ja harjoitella esimerkiksi stressin purkukeinoja ja erilaisten tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn liittyviä taitoja, Tuija Turunen kuvailee.

Terveystalon Insinööriliitolle tarjoamat palvelut ovat ennen kaikkea ennaltaehkäiseviä ja yksilön omia voimavaroja tukevia. Luotoilla on käytössään muun muassa psykologin palveluja. Mahdollisesti esiin nousevissa varsinaisissa mielen ongelmissa yksilö ohjataan oman työterveyshuollon palveluihin. Nyt käynnistyvä palvelu on alkuvaiheessa määräaikainen.

Turusen mukaan luottamushenkilöt ovat työssään alttiina monenlaisille tunteille ja he saattavat kuormittua toisten ihmisten elämäntilanteista.

– Jaksamisen kannalta on tärkeää erottaa omat tunteet toisten tunteista, jotta työstä syntyvä psyykkinen kuormitus ei ainakaan kokonaan siirry omaan elämään ja seuraa mukana kotiin. Toisten tunteilta suojautumista on mahdollista opetella ilman, että menettää herkkyytensä kohdata toinen ihminen, johtava psykologi Tuija Turunen sanoo.

Edunvalvontajohtaja Oksa painottaa, että työelämä on jo itsessään nykyisin kuormittavaa. Luottamushenkilönä toimiminen voi lisätä tehtävien raskautta entisestään.

– Tämä on yksi peruste palvelun aloittamiselle, hän sanoo.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Palkka-avoimuus lisäisi tasa-arvoa

16.10.2018 Jos palkkoja voidaan vertailla, esimerkiksi sukupuoleen liittyvään syrjintään voidaan puuttua nykyistä helpommin, todetaan palkka-avoimuutta koskevassa selvityksessä. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara luovutti selvityksen tänään perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle. Selvityksen mukaan yksittäisen työntekijän oikeutta saada palkkatietoa pitää parantaa.

Kansantalouden tuotanto kasvoi elokuussa

16.10.2018 Elokuun työpäiväkorjattu kansantalouden tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan 2,3 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu tuotanto nousi elokuussa 0,2 prosenttia edelliskuukaudesta. Heinäkuun työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 1,7 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta. Työpäiväkorjattuna alkutuotanto kasvoi noin prosentin, jalostus seitsemän ja palvelut hieman alle yhden prosentin viime vuoden elokuusta.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 5,5 prosenttia

15.10.2018 Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa 5,5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 2,5 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa, 10,4 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 8,4 prosenttia. Liikevaihto laski edellisvuodesta ainoastaan tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 5,9 prosenttia.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.