Insinööriliitto tukee luottamushenkilöitään jaksamisessa

1.10.2018

Insinööriliitto ryhtyy tarjoamaan ennaltaehkäisevää psykologista tukea luottamushenkilöilleen. Henkisen jaksamisen tukeminen on ammattiliitolta täysin uudenlaista palvelua. Se toteutetaan yhteistyössä Terveystalon kanssa.

Edunvalvontajohtaja Petteri Oksan mukaan Insinööriliitto haluaa tuoda uusia keinoja luottamushenkilöilleen ja olla etulinjassa vastaamassa työssäjaksamisen kysymyksiin.

– Luotot ovat yritysten menestykselle, työhyvinvoinnille ja työpaikkojen toiminnalle elintärkeitä. Siksi heistä tulee huolehtia kaikin tavoin. Palvelulla vastaamme toiveisiin, joita yksittäiset liiton luottamushenkilöt meille aika ajoin esittävät.

– Insinööriliiton velvollisuus on tukea ihmisiä, jotka lähtevät luottamushenkilön vaativaan ja tärkeään tehtävään, Oksa sanoo.

Hänen mukaansa luotot joutuvat koville erilaisissa työpaikan ristiriitatilanteissa. Työehtosopimukset takaavat tietyn kunnioituksen ja resurssit tehtävän hoitamiseen, mutta aina se riitä.

– Uskomme, että uusi palvelu tarjoaa luottamushenkilöille tukea ja apua vaikeisiin hetkiin, Oksa toteaa.

Terveystalon johtava psykologi Tuija Turunen sanoo mielen hyvinvoinnista huolehtimisen jäävän usein muiden kiireiden jalkoihin.

– Insinööriliiton luottamushenkilöiden käyttöön tulevat Terveystalon Mielen Chat ja Mielen Sparri ovat matalan kynnyksen palveluita. Ne tarjoavat mahdollisuuden pysähtyä huoltamaan itseä ja harjoitella esimerkiksi stressin purkukeinoja ja erilaisten tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn liittyviä taitoja, Tuija Turunen kuvailee.

Terveystalon Insinööriliitolle tarjoamat palvelut ovat ennen kaikkea ennaltaehkäiseviä ja yksilön omia voimavaroja tukevia. Luotoilla on käytössään muun muassa psykologin palveluja. Mahdollisesti esiin nousevissa varsinaisissa mielen ongelmissa yksilö ohjataan oman työterveyshuollon palveluihin. Nyt käynnistyvä palvelu on alkuvaiheessa määräaikainen.

Turusen mukaan luottamushenkilöt ovat työssään alttiina monenlaisille tunteille ja he saattavat kuormittua toisten ihmisten elämäntilanteista.

– Jaksamisen kannalta on tärkeää erottaa omat tunteet toisten tunteista, jotta työstä syntyvä psyykkinen kuormitus ei ainakaan kokonaan siirry omaan elämään ja seuraa mukana kotiin. Toisten tunteilta suojautumista on mahdollista opetella ilman, että menettää herkkyytensä kohdata toinen ihminen, johtava psykologi Tuija Turunen sanoo.

Edunvalvontajohtaja Oksa painottaa, että työelämä on jo itsessään nykyisin kuormittavaa. Luottamushenkilönä toimiminen voi lisätä tehtävien raskautta entisestään.

– Tämä on yksi peruste palvelun aloittamiselle, hän sanoo.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Teknologia työllistää entistä enemmän Euroopassa

4.12.2018 Ohjelmistoteknologian ja teknologiateollisuuden työpaikat kasvavat Euroopassa, selviää kasvuyritystapahtuma Slushissa julkaistusta State of European Tech -raportista. Investoinnit teknologiaekosysteemiin nousivat Euroopassa 23 miljardiin dollariin, kun vielä viisi vuotta sitten summa oli viisi miljardia dollaria. Kovin kasvu Euroopassa tapahtuu ohjelmistopuolella, jonka bruttoarvo kasvaa viisinkertaista nopeutta yleiseen talouskasvuun verrattuna.

Keskusjärjestöt huomioivat työn ilmastovaikutuksia

3.12.2018 YK:n ilmastokokous alkoi Puolan Katowicessa. Kokouksessa tavoitteena on muun muassa saada päätökseen neuvottelut Pariisin sopimuksen säännöstöstä, jolla sopimuksen mukaisia kansallisia toimia arvioidaan. Tänään ilmastokokouksen avajaispäivänä hyväksytään julkilausuma YK:n ilmastosopimuksen osapuolten näkemyksestä ilmastonmuutoksen aiheuttamasta tarpeesta uudistaa taloutta, hillitä päästöjä ja sopeutua ilmastonmuutokseen.

Nykyisen ansiosidonnaisen vaihtoehdot olisivat kalliita

30.11.2018 Akava puolustaa nykyistä ansiosidonnaisen työttömyysturvan järjestämistapaa. Se kannustaa jokaista palkansaajaa hankkimaan itselleen ansioihin perustuvan turvan työttömyyden varalle. Selvitysmies Mauri Kotamäki pohti raportissaan ”Kohti vakuuttavampaa ansioturvaa” kolmea vaihtoehtoa yleisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan toteuttamiseksi. Hän luovutti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta laatimansa raportin ministeri Pirkko Mattilalle tänään.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.