Insinööriliitto harkitsee järjestöllisiä toimia

24.9.2018

Insinööriliitto harkitsee järjestöllisiä toimia vastustaakseen hallituksen aikeita heikentää irtisanomissuojaa pienissä, alle 20 hengen yrityksissä. Liitto kutsui työmarkkinavaltuuskuntansa koolle käsittelemään tilannetta ja antoi puheenjohtajalle valtuudet toimia tilanteen vaatimalla tavalla.

Akavalaisen Insinööriliiton mielestä maan hallituksen hanke on huonosti harkittu, sen työllisyysvaikutukset kyseenalaiset ja yritys heikentää irtisanomissuojaa herättää turhaa levottomuutta ja epäsopua työmarkkinoilla.

– Peruskysymys on, mitä hankkeella oikein haetaan, mitkä ovat sen hyödyt suhteessa haittoihin. Pitää muistaa, että OECD:n tilastojen mukaan Suomessa henkilöperusteinen irtisanominen ei edes ole erityisen vaikeaa tai tiukkaa, vaan meillä se on helpompaa kuin Länsi-Euroopan maissa keskimäärin. Jos jotain ongelmia on, kyse on enemmänkin yritysten osaamisesta, ei lainsäädännössä olevissa puutteista, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo huomauttaa.

Salo muistuttaa, että hallitus sopi kilpailukykysopimuksen yhteydessä, että vaalikauden aika työelämää koskevat muutokset tehdään neuvottelemalla ja yhdessä sopimalla. Nyt näin ei ole tehty. Kun palkansaajaliike on vaalikauden aikana vielä suostunut poikkeuksellisen mittaviin työehtojen heikennyksiin, Salon mielestä palkansaajien asenteen kiristyminen on ymmärrettävä.

– Pitää muistaa, että esitettyyn irtisanomisen helpottamiseen liittyy useita yksilön ja työyhteisön kannalta arveluttavia piirteitä. Niitä ei ole syytä vähätellä, hän sanoo.

Salo huomauttaa hallituksen jo tehneen useita työllistämiskynnystä laskevia toimia, kuten pidentänyt koeaikaa ja lyhentänyt takaisinottoaikaa. Kun niiden vaikutuksista ei ole kunnon arviota, uusien ja palkansaajien kannalta paljon kyseenalaisempien toimien ajaminen läpi sanelemalla on vastuutonta etenkin, kun irtisanomislain vaikutukset työllisyyteen on arvioitu olevan varsin vähäiset.

– Nyt on aika palata keskustelemaan itse asiasta. Koska tavoitteena on työllisyyden parantaminen eikä irtisanomisen helpottaminen, eikö olisi viisaampaa etsiä ratkaisuja siihen eikä kylvää ehdoin tahdoin epäsopua työmarkkinoille, Salo kysyy.

Hänen mukaansa työllisyyttä voidaan parantaa muun muassa tukemalla ensimmäisen ja toisen työntekijän palkkaamista, nostamalla arvonlisäveron alarajaa ja kieltämällä kilpailukieltosopimusten käytön.

Korjattu viimeisen kappaleen kielioppivirheet 24.9. klo 17.30.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Palkka-avoimuus lisäisi tasa-arvoa

16.10.2018 Jos palkkoja voidaan vertailla, esimerkiksi sukupuoleen liittyvään syrjintään voidaan puuttua nykyistä helpommin, todetaan palkka-avoimuutta koskevassa selvityksessä. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara luovutti selvityksen tänään perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle. Selvityksen mukaan yksittäisen työntekijän oikeutta saada palkkatietoa pitää parantaa.

Kansantalouden tuotanto kasvoi elokuussa

16.10.2018 Elokuun työpäiväkorjattu kansantalouden tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan 2,3 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu tuotanto nousi elokuussa 0,2 prosenttia edelliskuukaudesta. Heinäkuun työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 1,7 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta. Työpäiväkorjattuna alkutuotanto kasvoi noin prosentin, jalostus seitsemän ja palvelut hieman alle yhden prosentin viime vuoden elokuusta.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 5,5 prosenttia

15.10.2018 Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa 5,5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 2,5 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa, 10,4 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 8,4 prosenttia. Liikevaihto laski edellisvuodesta ainoastaan tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 5,9 prosenttia.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.