Insinööriliitto harkitsee järjestöllisiä toimia

24.9.2018

Insinööriliitto harkitsee järjestöllisiä toimia vastustaakseen hallituksen aikeita heikentää irtisanomissuojaa pienissä, alle 20 hengen yrityksissä. Liitto kutsui työmarkkinavaltuuskuntansa koolle käsittelemään tilannetta ja antoi puheenjohtajalle valtuudet toimia tilanteen vaatimalla tavalla.

Akavalaisen Insinööriliiton mielestä maan hallituksen hanke on huonosti harkittu, sen työllisyysvaikutukset kyseenalaiset ja yritys heikentää irtisanomissuojaa herättää turhaa levottomuutta ja epäsopua työmarkkinoilla.

– Peruskysymys on, mitä hankkeella oikein haetaan, mitkä ovat sen hyödyt suhteessa haittoihin. Pitää muistaa, että OECD:n tilastojen mukaan Suomessa henkilöperusteinen irtisanominen ei edes ole erityisen vaikeaa tai tiukkaa, vaan meillä se on helpompaa kuin Länsi-Euroopan maissa keskimäärin. Jos jotain ongelmia on, kyse on enemmänkin yritysten osaamisesta, ei lainsäädännössä olevissa puutteista, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo huomauttaa.

Salo muistuttaa, että hallitus sopi kilpailukykysopimuksen yhteydessä, että vaalikauden aika työelämää koskevat muutokset tehdään neuvottelemalla ja yhdessä sopimalla. Nyt näin ei ole tehty. Kun palkansaajaliike on vaalikauden aikana vielä suostunut poikkeuksellisen mittaviin työehtojen heikennyksiin, Salon mielestä palkansaajien asenteen kiristyminen on ymmärrettävä.

– Pitää muistaa, että esitettyyn irtisanomisen helpottamiseen liittyy useita yksilön ja työyhteisön kannalta arveluttavia piirteitä. Niitä ei ole syytä vähätellä, hän sanoo.

Salo huomauttaa hallituksen jo tehneen useita työllistämiskynnystä laskevia toimia, kuten pidentänyt koeaikaa ja lyhentänyt takaisinottoaikaa. Kun niiden vaikutuksista ei ole kunnon arviota, uusien ja palkansaajien kannalta paljon kyseenalaisempien toimien ajaminen läpi sanelemalla on vastuutonta etenkin, kun irtisanomislain vaikutukset työllisyyteen on arvioitu olevan varsin vähäiset.

– Nyt on aika palata keskustelemaan itse asiasta. Koska tavoitteena on työllisyyden parantaminen eikä irtisanomisen helpottaminen, eikö olisi viisaampaa etsiä ratkaisuja siihen eikä kylvää ehdoin tahdoin epäsopua työmarkkinoille, Salo kysyy.

Hänen mukaansa työllisyyttä voidaan parantaa muun muassa tukemalla ensimmäisen ja toisen työntekijän palkkaamista, nostamalla arvonlisäveron alarajaa ja kieltämällä kilpailukieltosopimusten käytön.

Korjattu viimeisen kappaleen kielioppivirheet 24.9. klo 17.30.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Teknologia työllistää entistä enemmän Euroopassa

4.12.2018 Ohjelmistoteknologian ja teknologiateollisuuden työpaikat kasvavat Euroopassa, selviää kasvuyritystapahtuma Slushissa julkaistusta State of European Tech -raportista. Investoinnit teknologiaekosysteemiin nousivat Euroopassa 23 miljardiin dollariin, kun vielä viisi vuotta sitten summa oli viisi miljardia dollaria. Kovin kasvu Euroopassa tapahtuu ohjelmistopuolella, jonka bruttoarvo kasvaa viisinkertaista nopeutta yleiseen talouskasvuun verrattuna.

Keskusjärjestöt huomioivat työn ilmastovaikutuksia

3.12.2018 YK:n ilmastokokous alkoi Puolan Katowicessa. Kokouksessa tavoitteena on muun muassa saada päätökseen neuvottelut Pariisin sopimuksen säännöstöstä, jolla sopimuksen mukaisia kansallisia toimia arvioidaan. Tänään ilmastokokouksen avajaispäivänä hyväksytään julkilausuma YK:n ilmastosopimuksen osapuolten näkemyksestä ilmastonmuutoksen aiheuttamasta tarpeesta uudistaa taloutta, hillitä päästöjä ja sopeutua ilmastonmuutokseen.

Nykyisen ansiosidonnaisen vaihtoehdot olisivat kalliita

30.11.2018 Akava puolustaa nykyistä ansiosidonnaisen työttömyysturvan järjestämistapaa. Se kannustaa jokaista palkansaajaa hankkimaan itselleen ansioihin perustuvan turvan työttömyyden varalle. Selvitysmies Mauri Kotamäki pohti raportissaan ”Kohti vakuuttavampaa ansioturvaa” kolmea vaihtoehtoa yleisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan toteuttamiseksi. Hän luovutti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta laatimansa raportin ministeri Pirkko Mattilalle tänään.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.