Insinööri – tulevaisuuden puolesta

15.8.2018

”Insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi. Insinööri on kaikessa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisen elämää. Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi. Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista.”

Näin kuuluu Arkhimedeen vala, jolla insinöörejä on toivotettu tervetulleeksi ammattikuntaan niin Suomessa kuin muuallakin. Vala on ylevä julistus, joka voi tuntua länsimaisessa kehittyneessä yhteiskunnassa hieman itsestäänselvyydeltä. Mieleen tulee ajatus, että ei meillä, ehkä Venäjällä tai kehittyvissä talouksissa.

Koska länsimaisissa yhteiskunnissa asiat ovat enimmäkseen hyvin, insinöörikunnan rooli on hävinnyt savupiipuista tuprunneen noen ja happosateiden tavoin näkymättömiin. Ammattikunta tekee nykyään paljon näkymätöntä työtä ohjelmistojen ja laitteiden parissa.

Työn tuloskaan ei ole enää niin suuri ihme kuin joskus aiemmin. Teknologisista harppauksista on tullut arkipäivää, tai ainakin ne ovat ihmisten silmissä arkipäiväistyneet. Silti ilman insinöörisaavutuksia viimeisen kymmenen vuoden ajalta maailma olisi kovin toisenlainen.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainakin joissain länsimaissa poliittinen ilmasto on johtamassa siihen, että insinöörikunnan on tehtävä paluu ratkaisemaan tulevaisuuden kysymyksiä. Paljon on puhuttu Yhdysvaltain presidentin suhtautumisesta fossiilisiin polttoaineisiin ja maan vetäytymiseen ilmastosopimuksista. Uusimpana kyseenalaisena ajatuksena on asbestin palauttaminen rakennustarvikkeisiin.

Vaikuttaa siltä, että lyhytaikainen taloudellinen suorituskyky tai kenties harkitsemattomat mielipiteet ajavat päätöksenteossa kestävien ja teknisesti järkevien ratkaisujen edelle.

Silloin, kun poliittisten päättäjien tahtotila perustuu johonkin muuhun kuin tavoitteeseen suojella luontoa ja ihmiskuntaa ja välttää vahinkoa, on insinöörien vuoro. Yksi Insinööriliiton keskeisistä tehtävistä on muistuttaa yhteiskuntaamme siitä, että insinöörikunnalla on edellytykset kehittää objektiivisesti arvioiden parempia ratkaisuja.

Yksiselitteinen tavoite on pitää ainutkertainen maapallomme elinkelpoisena myös jatkossa. Insinöörit tekevät siis työtä kestävän tulevaisuuden puolesta.

Tommi Grönholm
Insinööriliiton järjestöjohtaja

Tuoreimmat artikkelit Näytä kaikki

Artikkelit 15.11.2018

Noin 80 yritysyhdistystoimijaa ja luottamusmiestä kokoontui YTN:n yritysyhdistyspäivään. Päivän aikana opittiin muun muassa yhteiskehittämisen periaatteet.

Artikkelit 5.11.2018

Insinööriliiton 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumilla ja tempauksilla halutaan rikkoa perinteisiä käsityksiä insinööreistä.

Artikkelit 5.11.2018

Puolustusvoimien uusiin sota-aluksiin tarvitaan ominaisuuksia, joiden rakentamiseen ei ole tietotaitoa muualla maailmassa.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.