Insinööreillä on vientiä

23.11.2017

Tanskassa on pulaa insinööreistä, kun taas Suomessa on insinöörejä, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisestä työkokemuksesta.  Lisäksi Suomessa on edelleen paljon insinöörejä työttömänä. Näistä lähtökohdista rakennettiin Insinööriliiton ja sen tanskalaisen sisarliiton IDAn (Ingeniørforeningen i Danmark) Töihin Tanskaan -projekti.

Tanskan mahdollisuudet selvästi kiinnostavat insinöörejä, sillä liittojen yhteistyössä järjestämissä infotilaisuuksissa Helsingissä ja Tampereella oli marraskuun räntäsateista huolimatta runsaasti osallistujia. Helsingin infotilaisuutta pääsi seuraamaan myös verkossa webinaarina.

Tilaisuudet tarjosivat tiiviin paketin tietoa ja pohdittavaa lähtöä harkitsevalle. IDAn lakimies Bo Falkencrone kertoi Tanskan työmarkkinoista ja antoi vinkkejä työnhakuun. Suomalaista näkökulmaa Tanskassa työskentelyyn toi Matti Koivisto, joka on töissä tutkijana Tanskan teknillisessä yliopistossa. Insinööriliitosta mukana olivat työsuhdeneuvoja Matti Andström ja uravalmentaja Anu Kaasalainen.

Insinööriliittojen toimiva yhteistyö näkyy myös Pohjoismaiden vierasjäsenyydessä, jonka turvin Insinööriliiton jäsenellä on Tanskassa työskennellessä käytössään IDAN palvelut ja edut. Vierasjäsenyyttä voi hyödyntää kolme vuotta.

Pienet, mutta merkittävät erot

Tanskasta töitä hakevan on syytä hioa neuvottelutaitojaan. Vaikka pohjoismaissa työmarkkinajärjestelmät ovat pitkälti samankaltaisia, myös eroja on. Tanskassa julkisella sektorilla on käytössä kattavat työehtosopimukset, mutta yksityisen sektorin yrityksissä ne ovat insinöörien osalta harvinaisia. Omassa työsopimuksessa on siis enemmän neuvoteltavaa.

– Ennen työpaikkahaastattelua kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä IDAn palkkaneuvontaan. Meiltä saa tietoa oikeasta palkkatasosta ja muista palkkaukseen liittyvistä seikoista, Bo Falkencrone painotti.

Yksi palkkaan liittyvistä kysymyksistä on työeläke. Työeläkevakuutus ei ole Tanskassa pakollinen, mutta eläkejärjestelmät ovat yrityksissä tavallisia. Palkasta neuvoteltaessa on tärkeä huomioida sisältääkö tarjottu palkka työeläkkeen.

– Myös työsopimus voi olla hyvä tarkistuttaa IDAN asiantuntijoilla ennen allekirjoittamista, Falkencrone totesi.

Neuvottelemisen katsotaan kuuluvan tanskalaiseen kulttuuriin ja tanskalaisia myös pidetään hyvinä neuvottelijoina. Niinpä työhaastattelussa ei kannata arkailla; hyvillä neuvottelutaidoilla voi tehdä vaikutuksen potentiaaliseen työnantajaan.

Vaikka työantajat arvostavat tanskankielen osaamista ja halua opetella tanskaa, kielestä ei kannata tehdä itselleen kynnyskysymystä.

– Useissa isoissa firmoissa työkielenä käytetään englantia ja muutenkin englannilla pärjää hyvin. Myös ruotsista on apua, Falkencrone vakuutti.

Työskentely on tehokasta

Matti Koivistolla on kokemusta Tanskassa työskentelystä reilun vuoden verran. Koivisto on sopeutunut sikäläiseen työkulttuuriin hyvin. Työtavoissa ei ole tullut vastaan suuria eroja, tosin Tanskassa tiimityöskentely painottuu vielä Suomeakin enemmän.

– Palavereja on paljon, mutta onneksi niissä työskennellään tehokkaasti. Tanskalaiset osaavat myös priorisoinnin, Koivisto kiittelee.

Toisaalta työntekijältä odotetaan oma-aloitteisuutta heti alkumetreistä alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pitää olla valmis aktiivisesti kyselemään ja ottamaan asioista selvää.

Tankalaiset ovat ahkeria verkostoitumaan ja kansainvälisiä kontakteja arvostetaan. Työssä menestymisen lisäksi verkostot ovat tärkeitä myös arkisissa asioissa, kuten asunnon löytämisessä ja tanskalaisiin tutustumisessa.

Ammatillisten verkostojen tärkeys näkyy vahvasti myös IDAn toiminnassa. Alueellisten verkostojen lisäksi IDAn jäsenille on tarjolla yli 40 aktiivista, eri tekniikan alojen ympärille muodostettua verkostoa.

Insinööriliiton verkkosivulle www.ilry.fi/tanska on koottu tietoa ja hyödyllisiä linkkejä Tanskaan ja ulkomaille töihin muuttamiseen liittyen. Sivulle tulee myös linkki infotilaisuuden webinaaritallenteeseen (julkaistaan viikon 47 aikana).

Teksti ja kuvat: Minna Virolainen, Insinööriliitto

Tuoreimmat artikkelit Näytä kaikki

Artikkelit 10.12.2018

Suomalaisen koulutusjärjestelmän uudistamiseksi kannattaa perustaa pitkäaikainen komitea, esittävät professori Tommi Hoikkala ja dosentti Tomi Kiilakoski.

Artikkelit 5.12.2018

Ohjelmistoinsinööri tekee töitä palkansaajana, kehittää vapaa-ajalla yrityksensä palvelua ja yrittää omistaa aikaa myös perheelleen.

Artikkelit 3.12.2018

Tietotyö muuttuu yhä verkostomaisemmaksi ja ylittää organisaatiorajoja. Ulkopuolisen asiantuntijan aikaa saa ostettua nappia painamalla.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.