Ihminen palaa tekoälyaikaan

27.6.2018

Harvoin olen ilahtunut ministeriön julkaisusta yhtä paljon kuin työ- elinkeinoministeriön juhannuksen alla julkaisemasta Tekoälyajan työ -raportista. Sen eteen on tehty pitkäjänteisesti työtä ja punnittu huolella eri näkemyksiä.

Tiivis raportti kattaa olennaisen tutkimuksen digitalisaatiosta ja tekoälystä viime vuosilta. Jokaisen työelämän muutoksesta kiinnostuneen kannattaa lisätä raportti lukulistoilleen.

Erityisen virkistävää on, että raportissa ei tyydytä listaamaan teknologisia ilmiöitä blockchainista big dataan, vaan aidosti pohditaan, mitä muutos tarkoittaa yhteiskunnalle, työmarkkinoille ja ihmisille. Lähtökohtana on, ettei teknologia itsessään tee mitään, vaan ihmiset tekevät. Suurimman osan aloitteista voi allekirjoittaa sellaisinaan.

Raportissa nostetaan vahvasti esiin ihmistyötä tukevat ja täydentävät sosiaaliset innovaatiot. ”Tuottavuus kasvaa laajassa mitassa vasta sitten, kun tekoälyn rinnalla otetaan käyttöön sitä tukevia muutoksia työtavoissa ja organisaatioissa.”

Myös oppiminen ja koulutus on ymmärretty raportissa laajasti. ”Koulutussisällöissä on huomioitava tarve teknologia- ja vuorovaikutustaitojen yhdistämiselle, koska tekoäly tulee muokkaamaan useimpien ammattien tehtäväsisältöjä.”

Osaamista on helpompi päivittää, kun perusta on kunnossa: ”Jotta työllisyysriski olisi riittävän korkea ja syrjäytymisriski pieni, on perusteltua varmistaa riittävät oppimisvalmiudet kaikille ja pitää huolta, että pelkän peruskoulun varaan jääviä olisi mahdollisimman vähän.”

Työmarkkinajäykkyyksien purkamiseksi ei ehdoteta ikiaikaiseen tapaan työntekijöiden turvan heikentämistä, vaan uudistamista koulutuksen ja joustavamman sosiaaliturvan avulla. Ja vieläpä ”kilpailukieltoja tulee rajoittaa”, jotta työvoiman liikkuvuus edistyy.

Ehkä ensimmäistä kertaa teknologia- ja businessvetoisessa tekoälyhankkeessa tuodaan esiin ihminen ja sanotaan suoraan, että eriarvoistumisen riski on suuri. Uusi teknologia mahdollistaa tuottavuuden merkittävän kasvun, mutta se ei saa johtaa yhteiskunnan kurjistumiseen.

Innovaatiopolitikan osalta raportti peräänkuuluttaa paluuta perusasioihin: automatisaation kiihdyttämisen sijasta uudenlaista tuotantoa synnyttäviin innovaatioihin. ”Tukea tarvitaan esimerkiksi organisatorisille ja sosiaalisille innovaatioille, joita tarvitaan uuden teknologian onnistuneessa hyödyntämisessä.”

Insinööriliitossa valmistaudutaan parhaillaan jo ensi kevääseen ja tulevan hallituksen ohjelmaan vaikuttamiseen. Työllisyyden tukeminen, mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen läpi työuran ja elinkeinoelämän uudistuminen ovat tavoitteidemme keskiössä.

Oli ilo huomata, että raporttia laadittaessa myös meidän äänemme on kuultu.

Jenni Karjalainen
Insinööriliiton johtava asiantuntija

Tuoreimmat artikkelit Näytä kaikki

Artikkelit 15.11.2018

Noin 80 yritysyhdistystoimijaa ja luottamusmiestä kokoontui YTN:n yritysyhdistyspäivään. Päivän aikana opittiin muun muassa yhteiskehittämisen periaatteet.

Artikkelit 5.11.2018

Insinööriliiton 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumilla ja tempauksilla halutaan rikkoa perinteisiä käsityksiä insinööreistä.

Artikkelit 5.11.2018

Puolustusvoimien uusiin sota-aluksiin tarvitaan ominaisuuksia, joiden rakentamiseen ei ole tietotaitoa muualla maailmassa.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.