Hyvästä tiimistä huippujengiksi

22.11.2017

Tiimipalaverissa pohdimme, millainen on hyvä tiimi. Yksi tiimimme jäsen vertasi meitä urheilujoukkueeseen: tiiminvetäjä on kapteeni, assistentti on pakki, yksi on pelinrakentaja, pari muuta taas ovat hyökkääjiä. Välillä joku istuu vaihtopenkillä. Jokaisella pelaajalla on oma tärkeä tehtävänsä. Hyvä yhteispeli syntyy kun noudatamme pelisääntöjä, autamme ja kannustamme toisiamme.

Minulle joukkuelajit ja urheilutermit ovat hieman vieraita, mutta sen verran ymmärrän, että pelattiinpa sitten jalkapalloa tai jääkiekkoa, joukkueen on pelattava samaa peliä.

Monesti tiimi on tilapäinen eri alan asiantuntijoista koottu joukko, joka ratkoo yksittäistä ongelmaa tai työskentelee samassa projektissa. Tiimin päämäärä on selvä ja yhdessä tekemiseen ja yhteisiin tavoitteisiin on helppo sitoutua.

Enenevässä määrin tiimityöskentely on myös jatkuvan työnteon muoto. Silloin päämäärä ei välttämättä ole yhtä kirkas. Onkin hyvä aina välillä pysähtyä koko tiimin kesken miettimään, minkä eteen ponnistelemme. Kun tarkoitus tiedetään, syntyy enemmän motivaatiota.

Samoin kuin urheilujoukkueessa, työtiimin eri jäsenillä on erilaiset roolit. Hyvässä tiimissä työt jaetaan niin, että jokainen tekee sellaista työtä, johon hänen osaamisensa, lahjakkuutensa ja kiinnostuksen kohteensa viittaa.

Tiimin vahvuus on sen erilaisissa jäsenissä. Yksi on huolellinen täydellisyyden tavoittelija, joka varmistaa laadukkaan lopputuloksen. Toinen on vastuuntuntoinen ja ahkera käytännön ihminen, kolmas ulospäinsuuntautunut verkostoituja ja niin edelleen.

Asiantuntijatyötä tekevä tiimi on usein itseohjautuva. Joskus tiimissä voi olla henkilöitä, jotka siirtävät omia tehtäviään muille. Hyvässä tiimissä ei kuitenkaan ole vapaamatkustajia, vaan jokainen tekee oman osansa ja toiset voivat luottaa siihen. Tiimi kokee olevansa yhteisvastuussa suorituksistaan.

Konflikteilta vältytään parhaiten, kun huolehditaan riittävästä keskinäisestä vuorovaikutuksesta tiimin sisällä. Kysy muiden näkemyksiä. Kysy, jos et ymmärrä jotain asiaa. Jaa tietoja muille. Älä tyrmää toisten ideoita lyttyyn. Yhdessä tekeminen ja asioista keskusteleminen on tärkeää.

Joskus varmalta näyttänyt voitto saattaa kääntyä pelin viime sekunneilla tappioksi. Niin voi käydä myös työelämässä. Pieleen menneet hankkeet ja vastoinkäymiset kannattaa jättää taakse ja suunnata eteenpäin. On elettävä hetkessä, mutta menneestä kannattaa oppia.

Positiivisella ajattelulla luomme itsellemme positiivisen toimintaympäristön. Positiivisesta ajattelusta tulee vähitellen tapa, joka johtaa tekoihin.

Onnistunut työskentely tiimissä edellyttää, että tiimin jäsenillä on hyvä itsetuntemus ja he ymmärtävät erilaisuuden tuomat mahdollisuudet. Kun tunnet itsesi ja ymmärrät ja hyväksyt erilaiset toimintatavat, yhteispeli sujuu paremmin.

Erityisen hyvää ymmärrystä tarvitaan tiiminvetäjältä, esimieheltä. Hän on paitsi joukkueensa kapteeni, myös valmentaja, joka osaa tukea erilaisia ihmisiä mahdollisimman hyvin. Hyvä tiiminvetäjä hyödyntää tiiminjäsenten erilaiset koulutus- ja kokemustaustat ongelmien ratkaisussa. Hyvän valmentajan johdolla rakennettu tiimi voi kehittyä huippujengiksi.

Minna Anttonen
Insinööriliiton asiamies

Tuoreimmat artikkelit Näytä kaikki

Artikkelit 5.12.2018

Ohjelmistoinsinööri tekee töitä palkansaajana, kehittää vapaa-ajalla yrityksensä palvelua ja yrittää omistaa aikaa myös perheelleen.

Artikkelit 3.12.2018

Tietotyö muuttuu yhä verkostomaisemmaksi ja ylittää organisaatiorajoja. Ulkopuolisen asiantuntijan aikaa saa ostettua nappia painamalla.

Artikkelit 26.11.2018

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuus bruttokansantuotteesta kääntyi viime vuonna kasvuun viiden vuoden laskun jälkeen. Kärkimaista Suomi on kuitenkin kaukana.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.