Hallitus esittää muutosta työttömyysetuuden sovitteluun

2.11.2018

Hallitus haluaa muuttaa sitä, miten palkanmaksun ajankohta vaikuttaa työttömyysetuuden maksamiseen. Muutoksen tarkoituksena on lisätä lyhytkestoisen työn vastaanottamista.

Ehdotuksessa ratkaisevaa olisi palkanmaksun ajankohta, kun nykyään ratkaisevaa on se, milloin palkka on ansaittu. Esitys vähentäisi viivästyksiä työttömyysetuuden saannissa.

Nykyisestä ansaintaperiaatteesta seuraa viive työttömyysturvan saannissa, jos palkka maksetaan myöhemmin kuin työntekokuukauden aikana. Viive voi aiheuttaa taloudellista epävarmuutta, ja lopputuloksena voi olla, että keikkatyötä ei uskalleta ottaa vastaan tai
osa-aikatyötä ei uskalleta aloittaa.

Esityksen mukaan palkkatulo soviteltaisiin yhteen työttömyysetuuden kanssa silloin, kun palkka maksetaan. Jos esimerkiksi huhtikuussa tehdyn keikkatyön palkka maksettaisiin toukokuussa, palkka soviteltaisiin yhteen toukokuun työttömyysetuuden kanssa. Huhtikuun
työttömyysetuus voitaisiin maksaa täytenä, jos silloin ei ole muita sovittelussa huomioitavia tuloja. Muutos vähentäisi viivettä huhtikuun hakemuksen käsittelyssä.

Hallitus ei ehdota muita muutoksia soviteltuun työttömyysetuuteen. Ennallaan säilyisi vapaan palkan suojaosa, joka on 300 euroa kuukaudessa. Laskukaava, jolla soviteltu etuus määritellään ei muuttuisi. Pääsääntö on, että kokonaan työttömän työttömyysetuus vähenee joka kuukausi 50 prosenttia suojaosan ylittävästä palkasta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle eilen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun alussa.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 4,4 prosenttia

13.11.2018 Koko talouden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa 4,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Syyskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten heinä-syyskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 1,2 prosenttia. Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa kaikilla päätoimialoilla. Enimmillään palkkasumma kasvoi rakentamisessa 6,3 prosenttia ja muissa palveluissa 6,1 prosenttia. Teollisuudessa palkkasumma kasvoi 3,6 prosenttia.

Työllisyys kasvoi 25 000:lla viime vuonna

12.11.2018 Työllisyyden kasvu kiihtyi Suomessa voimakkaasti viime vuoden loppupuolelta lähtien. Vuositasolla työllisyys kasvoi 25 000 henkilöllä edellisvuoden tasoon verrattuna. Vuonna 2016 vastaava kasvu oli 11 000 henkilöä. Vuoden 2017 nettotyöllisyyden muutos sisältää huomattavan bruttorekrytointimäärän, josta suurin osa on poistuman tai vaihtuvuuden korvausrekrytointia. Vuoden aikana toimipaikkoihin haettiin 640 000 henkilöä, joista 75 prosenttia oli määräaikaisia. Ulkomailta palkattuja haetuista oli viisi prosenttia, muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä yhdeksän prosenttia.

Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa

9.11.2018 Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 0,5 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli syyskuussa 2,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu vuosimuutos on kasvanut yhtäjaksoisesti huhtikuusta 2016 eli kahden ja puolen vuoden ajan. Tammi-syyskuussa työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 3,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.