Esitys työaikalaista lisää joustoja

28.9.2018

Hallitus julkisti eilen esityksensä uudeksi työaikalaiksi. Esitys keskittyy ennen kaikkea sopimusmahdollisuuksien laajentamiseen työpaikoilla.

Lain soveltamisalasta on tulossa laaja, mikä oli palkansaajajärjestöjen tavoite. Työaikalain ulkopuolelle jätetään vain sellaiset palkansaajat, jotka voivat täysin itsenäisesti päättää työajastaan ja joiden hallitus katsoo voivan itse huolehtia työaikasuojelustaan.

– Hyvä että soveltamisala on edelleen laaja. Myös asiantuntijat ansaitsevat olla työaikalain piirissä, sanoo Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa.

Uutena käsitteenä lakiin tulee joustotyöaika, joka tekee työaikojen sopimisesta entistä vapaampaa työnantajan ja työntekijän välillä. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella voidaan sopia säännöllisen työajan järjestelyistä 52 viikon tasoittumisjaksolla.

– Joustotyö on varmasti joillekin aloille mahdollisuus, mutta siihen sisältyy myös selviä riskejä. Eduskunnassa on hyvä pohtia, pitäisikö jopa sanktioida se, että joustotyöstä sovittaisiin työsopimuksella eikä erillisellä sopimuksella.

Työaikaan lasketaan esityksessä työ riippumatta ajasta ja paikasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vastedes myös etätyö huomioidaan laissa.

– On hienoa, että etätyöt tulevat lain myötä työaikalain piiriin ja että tässä kohtaa myönnetään se, että kehittyneillä työajanseurantajärjestelmillä aikaa voidaan seurata myös liikkuvassa työssä.

Yhdessä asiassa esitys osoittaa kuitenkin, ettei palkansaajia ole kuunneltu kaikissa asioissa.

– Valitettavasti vapaa-ajalla matkustaminen jäi edelleen työajan ulkopuolelle, vaikka minusta matkat selvästi ovat myös työtä, Oksa harmittelee.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Palkka-avoimuus lisäisi tasa-arvoa

16.10.2018 Jos palkkoja voidaan vertailla, esimerkiksi sukupuoleen liittyvään syrjintään voidaan puuttua nykyistä helpommin, todetaan palkka-avoimuutta koskevassa selvityksessä. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara luovutti selvityksen tänään perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle. Selvityksen mukaan yksittäisen työntekijän oikeutta saada palkkatietoa pitää parantaa.

Kansantalouden tuotanto kasvoi elokuussa

16.10.2018 Elokuun työpäiväkorjattu kansantalouden tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan 2,3 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu tuotanto nousi elokuussa 0,2 prosenttia edelliskuukaudesta. Heinäkuun työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 1,7 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta. Työpäiväkorjattuna alkutuotanto kasvoi noin prosentin, jalostus seitsemän ja palvelut hieman alle yhden prosentin viime vuoden elokuusta.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 5,5 prosenttia

15.10.2018 Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa 5,5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 2,5 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa, 10,4 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 8,4 prosenttia. Liikevaihto laski edellisvuodesta ainoastaan tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 5,9 prosenttia.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.