Esitys työaikalaista lisää joustoja

28.9.2018

Hallitus julkisti eilen esityksensä uudeksi työaikalaiksi. Esitys keskittyy ennen kaikkea sopimusmahdollisuuksien laajentamiseen työpaikoilla.

Lain soveltamisalasta on tulossa laaja, mikä oli palkansaajajärjestöjen tavoite. Työaikalain ulkopuolelle jätetään vain sellaiset palkansaajat, jotka voivat täysin itsenäisesti päättää työajastaan ja joiden hallitus katsoo voivan itse huolehtia työaikasuojelustaan.

– Hyvä että soveltamisala on edelleen laaja. Myös asiantuntijat ansaitsevat olla työaikalain piirissä, sanoo Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa.

Uutena käsitteenä lakiin tulee joustotyöaika, joka tekee työaikojen sopimisesta entistä vapaampaa työnantajan ja työntekijän välillä. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella voidaan sopia säännöllisen työajan järjestelyistä 52 viikon tasoittumisjaksolla.

– Joustotyö on varmasti joillekin aloille mahdollisuus, mutta siihen sisältyy myös selviä riskejä. Eduskunnassa on hyvä pohtia, pitäisikö jopa sanktioida se, että joustotyöstä sovittaisiin työsopimuksella eikä erillisellä sopimuksella.

Työaikaan lasketaan esityksessä työ riippumatta ajasta ja paikasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vastedes myös etätyö huomioidaan laissa.

– On hienoa, että etätyöt tulevat lain myötä työaikalain piiriin ja että tässä kohtaa myönnetään se, että kehittyneillä työajanseurantajärjestelmillä aikaa voidaan seurata myös liikkuvassa työssä.

Yhdessä asiassa esitys osoittaa kuitenkin, ettei palkansaajia ole kuunneltu kaikissa asioissa.

– Valitettavasti vapaa-ajalla matkustaminen jäi edelleen työajan ulkopuolelle, vaikka minusta matkat selvästi ovat myös työtä, Oksa harmittelee.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Teknologia työllistää entistä enemmän Euroopassa

4.12.2018 Ohjelmistoteknologian ja teknologiateollisuuden työpaikat kasvavat Euroopassa, selviää kasvuyritystapahtuma Slushissa julkaistusta State of European Tech -raportista. Investoinnit teknologiaekosysteemiin nousivat Euroopassa 23 miljardiin dollariin, kun vielä viisi vuotta sitten summa oli viisi miljardia dollaria. Kovin kasvu Euroopassa tapahtuu ohjelmistopuolella, jonka bruttoarvo kasvaa viisinkertaista nopeutta yleiseen talouskasvuun verrattuna.

Keskusjärjestöt huomioivat työn ilmastovaikutuksia

3.12.2018 YK:n ilmastokokous alkoi Puolan Katowicessa. Kokouksessa tavoitteena on muun muassa saada päätökseen neuvottelut Pariisin sopimuksen säännöstöstä, jolla sopimuksen mukaisia kansallisia toimia arvioidaan. Tänään ilmastokokouksen avajaispäivänä hyväksytään julkilausuma YK:n ilmastosopimuksen osapuolten näkemyksestä ilmastonmuutoksen aiheuttamasta tarpeesta uudistaa taloutta, hillitä päästöjä ja sopeutua ilmastonmuutokseen.

Nykyisen ansiosidonnaisen vaihtoehdot olisivat kalliita

30.11.2018 Akava puolustaa nykyistä ansiosidonnaisen työttömyysturvan järjestämistapaa. Se kannustaa jokaista palkansaajaa hankkimaan itselleen ansioihin perustuvan turvan työttömyyden varalle. Selvitysmies Mauri Kotamäki pohti raportissaan ”Kohti vakuuttavampaa ansioturvaa” kolmea vaihtoehtoa yleisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan toteuttamiseksi. Hän luovutti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta laatimansa raportin ministeri Pirkko Mattilalle tänään.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.