Epätyypillisissä työsuhteissa olevien asemaa halutaan parantaa

14.3.2018

Euroopan komissio on tänään antanut ehdotukset itsenäisten ammatinharjoittajien ja epätyypillisissä työsuhteissa olevien aseman parantamiseksi sekä Euroopan työviranomaisen perustamiseksi. Ehdotuksilla halutaan edistää reilumpia työoloja Euroopassa.

Komissio on esittänyt tänään ehdotuksen neuvoston suositukseksi sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta.

Nykyisin lähes 40 prosenttia työssä käyvistä EU:ssa on joko epätyypillisessä työsuhteessa – eli heillä ei ole kokoaikaista vakinaista työsopimusta – tai toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tällaisten henkilöiden sosiaaliturva ei aina ole kattava, heillä ei välttämättä ole työttömyysvakuutusta eikä pääsyä eläkeoikeuksien piiriin.

Ehdotuksellaan komissio kannustaa EU-maita varmistamaan sosiaalisen suojelun ja sosiaaliturvan saatavuuden kaikenlaisissa työsuhteissa ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka eivät työsuhteensa laadun vuoksi riittävästi kuulu nykyisten sosiaaliturvajärjestelmien piiriin.

Ulkomailla työskenteleville oma viranomainen

Tänään ehdotettu Euroopan työviranomainen tiedottaisi työnhakijoille ja yrityksille työmahdollisuuksista, oppisopimuspaikoista, liikkuvuusjärjestelmistä, rekrytoinneista ja koulutuksesta ja antaisi neuvontaa toisessa EU-maassa asumiseen, työskentelemiseen tai toimimiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Toisessa EU-maassa asuvien tai työskentelevien määrä Euroopassa on viime vuosikymmenen aikana kaksinkertaistunut ja oli viime vuonna jo 17 miljoonaa.

Euroopan työviranomaista koskeva asetusehdotus toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Komission tavoitteena on, että työviranomainen olisi toimintakunnossa jo vuonna 2019. Sosiaalisen suojelun saatavuutta koskevaa suositusta tarkastelee nyt neuvosto, joka päättää, annetaanko suositus EU-maille vai ei. Komissio esittelee ehdotuksensa EU-maiden ministereille neuvoston kokouksessa Brysselissä huomenna.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Ammattikorkeakouluille 5 miljoonaa tki-toimintaan

21.9.2018 Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt ammattikorkeakouluille viiden miljoonan euron valtionavustukset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Avustus on kuitenkin pieni verrattuna leikkauksiin. Avustusta myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Hallitus päätti budjettiriihessä varata myös vuodelle 2019 vastaavaan rahoituksen.

Koulutusmäärien kansallinen sääntely halutaan säilyttää

21.9.2018 Viisi akavalaista liittoa pitää ehdottoman tärkeänä, että korkeakoulujen koulutusmäärien kansallinen sääntely säilyy eikä sitä hajauteta ympäri Suomea yksittäisten korkeakoulujen päätettäväksi. Insinööriliitto, Suomen Ekonomit, Suomen Lakimiesliitto, Tekniikan akateemiset ja Tradenomiliitto painottavat, että sääntelyn tulee perustua pitkäjänteiseen osaamis- ja työllisyystarpeiden ennakointityöhön.

Osaajia tarvitaan lisää yhä useammassa ammatissa

20.9.2018 Työvoimapula-ammateiksi määriteltiin työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometrissa 48 ammattia. Vuodentakaisessa arvioinnissa työvoimapula-ammatteja oli 32. Kaksi vuotta sitten työvoimapula-ammateiksi määriteltiin tarkastelussa olleesta reilusta 200 ammatista vain 15 ammattia. Ammattibarometri perustuu te-toimistojen arvioihin elo-syyskuulta 2018. Rakennusalalla kärsitään erityisesti työnjohtajien ja rakennusinsinöörien pulasta.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.