Epätyypillisissä työsuhteissa olevien asemaa halutaan parantaa

14.3.2018

Euroopan komissio on tänään antanut ehdotukset itsenäisten ammatinharjoittajien ja epätyypillisissä työsuhteissa olevien aseman parantamiseksi sekä Euroopan työviranomaisen perustamiseksi. Ehdotuksilla halutaan edistää reilumpia työoloja Euroopassa.

Komissio on esittänyt tänään ehdotuksen neuvoston suositukseksi sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta.

Nykyisin lähes 40 prosenttia työssä käyvistä EU:ssa on joko epätyypillisessä työsuhteessa – eli heillä ei ole kokoaikaista vakinaista työsopimusta – tai toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tällaisten henkilöiden sosiaaliturva ei aina ole kattava, heillä ei välttämättä ole työttömyysvakuutusta eikä pääsyä eläkeoikeuksien piiriin.

Ehdotuksellaan komissio kannustaa EU-maita varmistamaan sosiaalisen suojelun ja sosiaaliturvan saatavuuden kaikenlaisissa työsuhteissa ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka eivät työsuhteensa laadun vuoksi riittävästi kuulu nykyisten sosiaaliturvajärjestelmien piiriin.

Ulkomailla työskenteleville oma viranomainen

Tänään ehdotettu Euroopan työviranomainen tiedottaisi työnhakijoille ja yrityksille työmahdollisuuksista, oppisopimuspaikoista, liikkuvuusjärjestelmistä, rekrytoinneista ja koulutuksesta ja antaisi neuvontaa toisessa EU-maassa asumiseen, työskentelemiseen tai toimimiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Toisessa EU-maassa asuvien tai työskentelevien määrä Euroopassa on viime vuosikymmenen aikana kaksinkertaistunut ja oli viime vuonna jo 17 miljoonaa.

Euroopan työviranomaista koskeva asetusehdotus toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Komission tavoitteena on, että työviranomainen olisi toimintakunnossa jo vuonna 2019. Sosiaalisen suojelun saatavuutta koskevaa suositusta tarkastelee nyt neuvosto, joka päättää, annetaanko suositus EU-maille vai ei. Komissio esittelee ehdotuksensa EU-maiden ministereille neuvoston kokouksessa Brysselissä huomenna.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Palkkasumma kasvoi elo-lokakuussa 4,4 prosenttia

14.12.2018 Koko talouden palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan elo-lokakuussa 4,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Lokakuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 4,8 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten elo-lokakuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 2,9 prosenttia. Palkkasumma nousi elo-lokakuussa kaikilla päätoimialoilla. Enimmillään palkkasumma kohosi 6,3 prosenttia rakentamisen toimialalla. Teollisuuden palkkasumma kasvoi 3,3 prosenttia.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä

14.12.2018 Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa 7,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 5,1 prosenttia ja vientiliikevaihto 9,6 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkaimillaan 16,7 prosenttia kemianteollisuudessa, 10,5 sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa ja 7,8 metsäteollisuudessa. Hitainta kasvu oli elintarviketeollisuudessa. Liikevaihto laski ainoastaan tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa.

Uusi jäsenjärjestö IL-yhteisöön

13.12.2018 Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry:n valtuusto on päättänyt yksimielisellä päätöksellä tiistaina 12.12.2018 hakea Insinööriliitto IL ry:n jäsenyyttä 1.1.2019 alkaen. Insinööriliiton hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. RTTL ry on noin 570 henkilön jäsenmäärällään merkittävä rautatiealan ammattiyhdistys, jonka jäsenet työskentelevät pääosin VR-konsernin palveluksessa. Jäsenkunta koostuu pääosin diplomi-insinööreistä, insinööreistä, teknikoista ja muista tekniikan alan asiantuntijoista. RTTL on tällä hetkellä Pardian kautta STTK:n jäsenyhdistys.

Insinööri–näköislehti Arkisto