Epätyypillisissä työsuhteissa olevien asemaa halutaan parantaa

14.3.2018

Euroopan komissio on tänään antanut ehdotukset itsenäisten ammatinharjoittajien ja epätyypillisissä työsuhteissa olevien aseman parantamiseksi sekä Euroopan työviranomaisen perustamiseksi. Ehdotuksilla halutaan edistää reilumpia työoloja Euroopassa.

Komissio on esittänyt tänään ehdotuksen neuvoston suositukseksi sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta.

Nykyisin lähes 40 prosenttia työssä käyvistä EU:ssa on joko epätyypillisessä työsuhteessa – eli heillä ei ole kokoaikaista vakinaista työsopimusta – tai toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tällaisten henkilöiden sosiaaliturva ei aina ole kattava, heillä ei välttämättä ole työttömyysvakuutusta eikä pääsyä eläkeoikeuksien piiriin.

Ehdotuksellaan komissio kannustaa EU-maita varmistamaan sosiaalisen suojelun ja sosiaaliturvan saatavuuden kaikenlaisissa työsuhteissa ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka eivät työsuhteensa laadun vuoksi riittävästi kuulu nykyisten sosiaaliturvajärjestelmien piiriin.

Ulkomailla työskenteleville oma viranomainen

Tänään ehdotettu Euroopan työviranomainen tiedottaisi työnhakijoille ja yrityksille työmahdollisuuksista, oppisopimuspaikoista, liikkuvuusjärjestelmistä, rekrytoinneista ja koulutuksesta ja antaisi neuvontaa toisessa EU-maassa asumiseen, työskentelemiseen tai toimimiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Toisessa EU-maassa asuvien tai työskentelevien määrä Euroopassa on viime vuosikymmenen aikana kaksinkertaistunut ja oli viime vuonna jo 17 miljoonaa.

Euroopan työviranomaista koskeva asetusehdotus toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Komission tavoitteena on, että työviranomainen olisi toimintakunnossa jo vuonna 2019. Sosiaalisen suojelun saatavuutta koskevaa suositusta tarkastelee nyt neuvosto, joka päättää, annetaanko suositus EU-maille vai ei. Komissio esittelee ehdotuksensa EU-maiden ministereille neuvoston kokouksessa Brysselissä huomenna.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Bruttokansantuote kasvoi 2,7 prosenttia viime vuonna

16.3.2018 Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,7 prosenttia vuonna 2017 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 224 miljardia euroa. Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo kasvoi reaalisesti 3,4 prosenttia.

Vienti kasvoi tuontia nopeammin

15.3.2018 Vaihtotase oli ylijäämäinen viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tavaroiden ja palveluiden vienti kasvoi tuontia nopeammin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan koko vuoden 2017 vaihtotase kääntyi 1,6 miljardia euroa ylijäämäiseksi. Vaihtotase kääntyi ylijäämäiseksi ensimmäisen kerran vuoden 2010 jälkeen. Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,4 miljardia euroa ylijäämäinen ja palvelutase tasapainossa.

Lapin ammattikorkeakoulu täydentää insinöörien osaamista

14.3.2018 Lapin ammattikorkeakoulussa on tänä vuonna enemmän insinööreille suunnattuja lisä- ja jatko-opiskelumahdollisuuksia kuin koskaan aiemmin. Insinööri- tai insinööri amk -tutkinnon jälkeen voi opiskella joko ylemmän amk-tutkinnon tai osallistua muuntokoulutukseen. Insinöörin ylempi amk (yamk) -tutkinto keskittyy johtamiseen, esimiestyöhön ja työelämän kehittämisen menetelmiin. Myös opinnäytetyö on luonteeltaan oman työnantajan tai muun organisaation toimintaa palveleva kehittämistyö.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

1/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 14.