Epätyypillisissä työsuhteissa olevien asemaa halutaan parantaa

14.3.2018

Euroopan komissio on tänään antanut ehdotukset itsenäisten ammatinharjoittajien ja epätyypillisissä työsuhteissa olevien aseman parantamiseksi sekä Euroopan työviranomaisen perustamiseksi. Ehdotuksilla halutaan edistää reilumpia työoloja Euroopassa.

Komissio on esittänyt tänään ehdotuksen neuvoston suositukseksi sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta.

Nykyisin lähes 40 prosenttia työssä käyvistä EU:ssa on joko epätyypillisessä työsuhteessa – eli heillä ei ole kokoaikaista vakinaista työsopimusta – tai toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tällaisten henkilöiden sosiaaliturva ei aina ole kattava, heillä ei välttämättä ole työttömyysvakuutusta eikä pääsyä eläkeoikeuksien piiriin.

Ehdotuksellaan komissio kannustaa EU-maita varmistamaan sosiaalisen suojelun ja sosiaaliturvan saatavuuden kaikenlaisissa työsuhteissa ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka eivät työsuhteensa laadun vuoksi riittävästi kuulu nykyisten sosiaaliturvajärjestelmien piiriin.

Ulkomailla työskenteleville oma viranomainen

Tänään ehdotettu Euroopan työviranomainen tiedottaisi työnhakijoille ja yrityksille työmahdollisuuksista, oppisopimuspaikoista, liikkuvuusjärjestelmistä, rekrytoinneista ja koulutuksesta ja antaisi neuvontaa toisessa EU-maassa asumiseen, työskentelemiseen tai toimimiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Toisessa EU-maassa asuvien tai työskentelevien määrä Euroopassa on viime vuosikymmenen aikana kaksinkertaistunut ja oli viime vuonna jo 17 miljoonaa.

Euroopan työviranomaista koskeva asetusehdotus toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Komission tavoitteena on, että työviranomainen olisi toimintakunnossa jo vuonna 2019. Sosiaalisen suojelun saatavuutta koskevaa suositusta tarkastelee nyt neuvosto, joka päättää, annetaanko suositus EU-maille vai ei. Komissio esittelee ehdotuksensa EU-maiden ministereille neuvoston kokouksessa Brysselissä huomenna.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Insinöörikoulutuksella pitää olla omanlaisensa rahoitusmalli

18.6.2018 Insinöörikoulutuksen kehittämisyhdistys INSKEn mielestä ammattikorkeakoulujen uuden rahoitusmallin on huomioitava insinöörikoulutuksen erityispiirteet. Samalla on luotava aito kannuste ammattikorkeakouluille järjestää jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on käynnissä ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistaminen osana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoa. Esitys uudeksi rahoitusmalliksi valmistunee tulevan syksyn aikana.

Aktiivimallin kakkosversio motivoi pakolla

15.6.2018 Maan hallituksen esittämä aktiivimallin kakkosversio tekee työnhakemisesta pakollista. Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa ihmettelee hallituksen käsitystä työttömistä. – Voidaanko ihmisiä todella motivoida pakolla? Jos työttömälle on tarjolla työpaikkoja ja hän ei hae niihin, niin ongelma tuskin ratkeaa hakemaan pakottamalla, Oksa päivittelee.

Teollisuuden liikevaihto harppasi 5,8 prosenttia

15.6.2018 Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa 5,8 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 1,5 prosenttia ja vientiliikevaihto 8,8 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa, 7,0 prosenttia, metalliteollisuudessa 6,8 prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 6,3 prosenttia.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

3/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.