Ennusteissa 60 000 uutta työpaikkaa

20.6.2018

Työllistymisaste nousee vuonna 2020 lähes 72 prosenttiin, mikä tarkoittaa 60 000 uutta työpaikkaa, ennustaa Suomen Pankki.

– Suomen talousnäkymät ovat valoisat, kasvusuhdanne on jatkunut laaja-alaisesti jo kolme vuotta ja kasvu on nopeaa. Avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut nopeammin kuin työttömyys on pienentynyt, ennustepäällikkö Juha Kilponen Suomen Pankista arvioi.

Kilposen mukaan erityisesti yli 40-vuotiaiden työllisyys on parantunut korkeasuhdanteen vaikutuksesta. Koko finanssikriisin jälkeisen ajan nuorten aikuisten eli 25–39-vuotiaiden työllisyystilanne on kehittynyt muita ikäryhmiä heikommin.

Rakennetyöttömyys säilynee korkeana

Ennustepäällikkö suhtautuu varauksella työllisyysasteen jatkuvaan nousuun.

– Työllisyyden kasvun rajat tulevat ehkä vastaan vuoden 2020 jälkeen, Kilponen sanoo.

Ennusteen mukaan työvoimaan kuuluvien osuus työikäisistä nousee 80 prosenttiin, joka on korkein osuus sitten vuoden 1989. Samalla työttömyysprosentti jää 7,5 prosenttiin. Vuonna 2008 ennen finanssikriisiä työttömyysprosentti oli 6,4 Tilastokeskuksen mukaan.

Rakennetyöttömyys eli työttömyys, josta on laskettu suhdannevaikutukset pois, jäänee korkeaksi, kahdeksan prosentin tasolle.

– Rakennetyöttömyys voi pienentyä, jos korkeasuhdanne jatkuu pidempään, Kilponen pohtii.

Tiina Tenkanen /UP

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Työttömänä opiskelu helpottuu

10.12.2018 Akava on tyytyväinen eduskunnan hyväksymään lainmuutokseen, jolla helpotetaan työttömänä opiskelua. Työttömyysturvalain muutoksen jälkeen työtön voi opiskella lyhytkestoisia opintoja nykyistä vapaammin. Enintään kuuden kuukauden mittaisten opintojen on oltava ammatillisia valmiuksia tai yrittäjyyden edellytyksiä parantavia. Opiskelu ei kuitenkaan siirrä työnhakijaa syrjään työmarkkinoilta, vaan hänen on opintojen ohessa haettava töitä ja otettava vastaan työtä normaaliin tapaan. Hänellä on kuitenkin enemmän valinnanvapautta opintojen suhteen.

Teknologia työllistää entistä enemmän Euroopassa

4.12.2018 Ohjelmistoteknologian ja teknologiateollisuuden työpaikat kasvavat Euroopassa, selviää kasvuyritystapahtuma Slushissa julkaistusta State of European Tech -raportista. Investoinnit teknologiaekosysteemiin nousivat Euroopassa 23 miljardiin dollariin, kun vielä viisi vuotta sitten summa oli viisi miljardia dollaria. Kovin kasvu Euroopassa tapahtuu ohjelmistopuolella, jonka bruttoarvo kasvaa viisinkertaista nopeutta yleiseen talouskasvuun verrattuna.

Keskusjärjestöt huomioivat työn ilmastovaikutuksia

3.12.2018 YK:n ilmastokokous alkoi Puolan Katowicessa. Kokouksessa tavoitteena on muun muassa saada päätökseen neuvottelut Pariisin sopimuksen säännöstöstä, jolla sopimuksen mukaisia kansallisia toimia arvioidaan. Tänään ilmastokokouksen avajaispäivänä hyväksytään julkilausuma YK:n ilmastosopimuksen osapuolten näkemyksestä ilmastonmuutoksen aiheuttamasta tarpeesta uudistaa taloutta, hillitä päästöjä ja sopeutua ilmastonmuutokseen.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.