Ennusteissa 60 000 uutta työpaikkaa

20.6.2018

Työllistymisaste nousee vuonna 2020 lähes 72 prosenttiin, mikä tarkoittaa 60 000 uutta työpaikkaa, ennustaa Suomen Pankki.

– Suomen talousnäkymät ovat valoisat, kasvusuhdanne on jatkunut laaja-alaisesti jo kolme vuotta ja kasvu on nopeaa. Avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut nopeammin kuin työttömyys on pienentynyt, ennustepäällikkö Juha Kilponen Suomen Pankista arvioi.

Kilposen mukaan erityisesti yli 40-vuotiaiden työllisyys on parantunut korkeasuhdanteen vaikutuksesta. Koko finanssikriisin jälkeisen ajan nuorten aikuisten eli 25–39-vuotiaiden työllisyystilanne on kehittynyt muita ikäryhmiä heikommin.

Rakennetyöttömyys säilynee korkeana

Ennustepäällikkö suhtautuu varauksella työllisyysasteen jatkuvaan nousuun.

– Työllisyyden kasvun rajat tulevat ehkä vastaan vuoden 2020 jälkeen, Kilponen sanoo.

Ennusteen mukaan työvoimaan kuuluvien osuus työikäisistä nousee 80 prosenttiin, joka on korkein osuus sitten vuoden 1989. Samalla työttömyysprosentti jää 7,5 prosenttiin. Vuonna 2008 ennen finanssikriisiä työttömyysprosentti oli 6,4 Tilastokeskuksen mukaan.

Rakennetyöttömyys eli työttömyys, josta on laskettu suhdannevaikutukset pois, jäänee korkeaksi, kahdeksan prosentin tasolle.

– Rakennetyöttömyys voi pienentyä, jos korkeasuhdanne jatkuu pidempään, Kilponen pohtii.

Tiina Tenkanen /UP

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Suomi hyötyi Euroopan investointiohjelmasta

18.7.2018 Euroopan strategisten investointien rahasto Esir on tuonut Suomeen lähes kaksi miljardia euroa rahoitusta vuodesta 2015 lähtien. Suomi on hyötynyt Esir-rahoituksesta viidenneksi eniten EU:ssa bkt:hen suhteutettuna. Ohjelman ja siihen kuuluvan, komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen luotsaaman Euroopan strategisten investointien rahaston Esirin arvioidaan saavan liikkeelle 335 miljardin euron investoinnit EU:ssa. Tämä on enemmän kuin rahaston käynnistämisen yhteydessä vuonna 2015 asetettu alkuperäinen 315 miljardin euron tavoite.

Akava haluaa muuttaa työsuhteen määritelmää

17.7.2018 Akava esittää Suomi-Areenassa Porissa, että työelämän haasteisiin vastataan monimuotoisen työn strategialla. Muuttuvan työn on taattava riittävä toimeentulo, turva ja työssä jaksaminen läpi koko työuran riippumatta työn tekemisen muodosta. Palkansaajan ja yrittäjän asema määritellään Akavan ehdotuksessa uudelleen. Työsuhteen määritelmä laajennetaan niihin, jotka työskentelevät työsuhteenomaisesti toimeksiantajalle alisteisissa työnteon muodoissa.

Kansantalouden tuotanto kasvoi toukokuussa

13.7.2018 Kausitasoitettu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 0,7 prosenttia edelliskuukaudesta. Toukokuun työpäiväkorjattu tuotanto oli 3,4 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Huhtikuun työpäiväkorjattu tuotanto nousi tarkentuneiden tietojen mukaan 2,6 prosenttia edellisvuoden huhtikuusta. Teollisuuden liikevaihto kasvoi Teollisuuden liikevaihto oli helmi-huhtikuussa 4,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 1,6 prosenttia ja vientiliikevaihto 7,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

3/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.