Insinööri–näköislehti Arkisto

Artikkelit

Artikkelit 13.3.2009

Neuvottelujohtaja Ismo Kokko avasi ajankohtaista työmarkkinatilannetta ja neuvottelukierrosta helmikuussa järjestöjohdon neuvottelupäivillä.

Artikkelit 13.3.2009

Kaisa Pitkänen on valmistunut tekstiili- ja vaatetustekniikan insinööriksi reilu puoli vuotta sitten. Hän tuli nuorten urailtaan, koska haluaa saada vinkkejä uran käynnistymiseen ja työnhakuun.

Artikkelit 17.2.2009

Innovaatio on menestyksellä toteutettu uudiste. Uutta tuotetta tai menetelmää koskevat innovaatiot kopioidaan nopeasti. Pysyvämpää kilpailuetua yritys saa muuttaessaan liiketoimintatapaansa, mutta tämä on myös vaikeinta toteuttaa.

Artikkelit 17.2.2009

Taloudellinen taantuma on edennyt sillä vauhdilla, että toivoisin työnantajapuolen ryhtyvän tosi toimiin laman nujertamiseksi palkanalennusten esittämisen sijaan.

Valtiovallalta odotan riittävän suuria, noin 1,5 % bruttokansantuotteesta suuruisia tukipaketteja, jotta talouden elpyminen kotimarkkinoilla todenteolla alkaa. Tukipakettien ehdoksi on asetettava, että yritykset, jotka tätä kautta saavat rahoitusta eivät lomauta, eivätkä irtisano henkilöstöään tuotannollistaloudellisilla syillä esimerkiksi vuoteen tuen saamisesta.

Artikkelit 13.2.2009

Työnjohtajapulaan on odotettavissa hieman helpotusta. Pitkään vireillä ollut työnjohtokoulutuskokeilu alkoi vuoden vaihteessa.

Artikkelit 13.2.2009

Älykkäästä paperista odotetaan ratkaisua metsäteollisuuden rakenneongelmiin. FunMat-huippuyksikön tutkijoiden tavoitteena on viedä äly paperiteollisuuden massatuotteisiin kuten pakkauksiin ja aikakauslehtiin.

Artikkelit 13.2.2009

Euroopan unionin tukemalla kurssilla opitaan käytännönläheisesti, miten yritysten energiankulutusta vähennetään.

Artikkelit 12.2.2009

Rakennuskannan osuus energiankulutuksestamme on jopa 40 % ja kasvihuonekaasupäästöistäkin noin 30 %. Kansallisten ja kansainvälisten ilmastositoumustemme täyttäminen edellyttää olennaista parannusta rakennuskannassa.

Artikkelit 12.2.2009

Paha kateus myrkyttää työpaikan ihmissuhteet ja laskee työyhteisön työtehoa ja -kykyä. Kateus estää työyhteisön rakentavaa yhteistyötä, oppimista, ammatillista kasvua ja kehittymistä. Pahimmillaan kateus ilmenee tuhoavissa muodoissa, kuten rankkana työpaikkakiusaamisena. Kateuden ilmenemiseen voi kuitenkin vaikuttaa ja kateuden voi jopa kääntää työyhteisöä palvelevaksi voimavaraksi.

Artikkelit 12.2.2009

Ylipitkät työpäivät ja palkaton ylityö aiheuttavat yhä runsaammin ongelmia myös työhyvinvoinnissa. Liiton työmarkkinatutkimuksen mukaan reilu neljännes insinööreistä kärsii työuupumuksesta. Työhyvinvointia rapauttavat lisäksi epävarmuus, epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ja heikot vaikutusmahdollisuudet työssä.

Toisen tutkimuksen mukaan pitkät työpäivät voivat vaikuttaa jopa älylliseen suorituskykyymme. Sanavaraston laajuus ja päättelykykykin ovat silloin koetuksella. Pitkää työpäivää tekevät myös nukkuvat vähemmän, potevat enemmän masennusoireita ja käyttävät enemmän alkoholia kuin normaalipituista työpäivää tekevät.

Pitäisikö tästä jo huolestua ja ottaa järki käteen...

Uutta asennetta työmarkkinoille

Työmarkkinoille olisi pikaisesti saatava uutta asennetta. Vanhojen työntekijöiden korvaamatonta panosta ei nyt saisi hukata irtisanomis- ja lomautushuumassa. Myös nuorten työllistymismahdollisuuksia pitää kaikin tavoin edistää.

Työttömien aktivointiin ja koulutukseen on pantu erityistä painoa työmarkkinaosapuolten tekemässä sosiaali turvasopimuksessa, joka vastikään tuli osaksi sosiaaliturvakomitean linjauksia sosiaaliturvaa uudistettaessa.

Työttömän omavalintainen koulutus kuuluu jatkossa työttömien aktiivitoimenpiteiden joukkoon. Asia on hyvin ajankohtainen, kun korkeasti koulutettuja on työttömänä kymmenkertaisesti 1990-luvun laman alkuun verrattuna.

Kaukaa viisas työnantaja näkee tilauskirjojen tilapäisen supistumisen tarjoavan mahdollisuuden päivittää henkilöstön osaamista vastaamaan nousukauden uusia haasteita. Esimerkiksi kielitaito ja kulttuurien tuntemus ovat tulevaisuuden osaamistarpeita, myös ihmisten ja osaamisen johtamiseen on paneuduttava syvällisemmin kuin ennen.

P.S. Insinööriopiskelijat kolkuttelevat firmojen ovia näinä aikoina etsien kipeästi tarvitsemiaan kesätyöpaikkoja. Käytä verkostojasi ja laita sana kiertämään: hyviä kesä työntekijöitä tarjolla!

Sivut

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 42.