Alustatyö antoi osan elannosta 0,3 prosentille

17.4.2018

Noin 0,3 prosenttia suomalaisista 15–74-vuotiaista eli 14 000 henkeä sai vähintään neljäsosan ansioistaan digitaalisten alustojen kautta viime vuonna, kertoo Tilastokeskus.

Digitaalisten alustojen kautta henkilö voi myydä työpanostaan tai hankkia muutoin ansioita. Tietoa alustojen kautta työskentelevistä kerättiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä ensimmäistä kertaa vuonna 2017.

Vähintään yhden neljäsosan ansioistaan alustojen kautta ansainneista noin 60 prosenttia oli miehiä ja noin puolet heistä oli alle 35-vuotiaita. Yksinyrittäjistä 1,4 prosenttia oli saanut vähintään neljänneksen tuloistaan verkkoalustoilta, kun palkansaajista vastaava osuus jäi 0,2 prosenttiin.

Digialustojen vaihtoehtoina Tilastokeskuksen kyselyssä olivat Airbnb, Über, Tori.fi tai Huuto.net ja Solved. Vastaajat puolestaan täydensivät vaihtoehtoja erilaisilla nettikirpputoreilla, Facebookilla, auto- ja asuntomyyntisivustoilla sekä laskutuspalveluilla.

Jos kaikki vastaajien mainitsemat alustat kelpuutetaan mukaan, seitsemän prosenttia suomalaisista eli 290 000 on saanut jonkin verran tuloja alustojen kautta.

Niiden joukosta, joka oli saanut ansioistaan vähintään neljäsosan alustojen kautta, puolella tulonlähde oli Tori.fi tai Huuto.net tai muu käytetyn tavaran tai ajoneuvojen myyntialusta. Ryhmässä oli kuitenkin varsin yleistä, että tuloja oli hankittu työnvälitykseen tai jakamistalouteen erikoistuneen alustan, kuten Upworkin kautta. Esille nousivat lisäksi erilaiset sijoitus- ja veikkaussivustot. Moni kertoi myös tulolähteekseen omat nettisivut.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Yamk-tutkintoon johtava koulutus kasvoi

19.4.2018 Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin viime vuonna 23 500 ja ylempiä amk-tutkintoja 2 800. Tutkintojen määrä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan noin kymmenen prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan lähes 11 prosenttia. Amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli viime vuonna noin 129 000 opiskelijaa ja ylempään amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa hieman reilut 12 000 opiskelijaa.

TP: Markkinointiosaamisen puute heikentää kilpailukykyä

17.4.2018 Teollisuuden palkansaajat TP:n hallitus muistuttaa, että työntekijät ovat toistaiseksi kantaneet raskaimman taakan Suomen talouden kääntämisessä. Kilpailukykysopimus ja liittokierroksen maltillinen palkankorotuslinja ovat varmistaneet sen, että työn hinta suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin on laskenut selvästi.

Nuoret aikuiset haluavat parantaa tasa-arvoa

16.4.2018 Suurin osa nuorista 18–35-vuotiaista korkeakoulutetuista haluaa, että eriarvoisuus vähenee ja sukupuolten välinen tasa-arvo paranee, ilmenee Akavan selvityksestä. Kyselytutkimuksessa nuoret aikuiset pitivät tasa-arvoa tärkeämpinä vain hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämistä ja ympäristön tilan paranemista. Vähäisemmälle painoarvolle jäävät muun muassa elintason nousu ja vapaa-ajan lisääntyminen.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

2/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 23.