Akava haluaa muuttaa työsuhteen määritelmää

17.7.2018

Akava esittää Suomi-Areenassa Porissa, että työelämän
haasteisiin vastataan monimuotoisen työn strategialla. Muuttuvan työn on taattava
riittävä toimeentulo, turva ja työssä jaksaminen läpi koko työuran riippumatta
työn tekemisen muodosta.

Palkansaajan ja yrittäjän asema määritellään Akavan ehdotuksessa
uudelleen. Työsuhteen määritelmä laajennetaan niihin, jotka työskentelevät
työsuhteenomaisesti toimeksiantajalle alisteisissa työnteon muodoissa.

Työsuhteen tunnusmerkistö sekä siihen liittyvien osapuolten
velvoitteet ja oikeudet selvennetään kansallisella ja EU-tasolla. Epäselvyyksiä
on nykyään etenkin alustataloudessa.

Työn muotoon katsomatta työntekijälle taataan työterveyshuolto
ja työsuojelu. Yrittäjän perheenjäsenet, jotka eivät ole yrityksen omistajia,
irrotetaan työttömyysturvassa yrittäjämääritelmästä. Eläketurvaa arvioidaan eri
työn muotojen kautta, ja yrittäjän eläketurvaa laajennetaan itsensä työllistäjiin.

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke tuotti tulosta

11.12.2018 Työhyvinvointi on parantunut monilla mittareilla mitattuna niissä yrityksissä, jotka ovat osallistuneet teknologiateollisuuden Työkaari kantaa -hankkeeseen. Parhaimmillaan sairauspoissaolot puolittuivat ja erilaisia työaikajoustoja otettiin laajasti käyttöön. Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolien yhteishanke, joka on jatkunut reilut kaksi vuotta. Koulutuksiin on osallistunut yli tuhat johdon ja henkilöstön edustajaa eri puolilla maata. Tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen, työurien pidentäminen ja samalla hyvä kehitys tuottavuudessa.

Työttömänä opiskelu helpottuu

10.12.2018 Akava on tyytyväinen eduskunnan hyväksymään lainmuutokseen, jolla helpotetaan työttömänä opiskelua. Työttömyysturvalain muutoksen jälkeen työtön voi opiskella lyhytkestoisia opintoja nykyistä vapaammin. Enintään kuuden kuukauden mittaisten opintojen on oltava ammatillisia valmiuksia tai yrittäjyyden edellytyksiä parantavia. Opiskelu ei kuitenkaan siirrä työnhakijaa syrjään työmarkkinoilta, vaan hänen on opintojen ohessa haettava töitä ja otettava vastaan työtä normaaliin tapaan. Hänellä on kuitenkin enemmän valinnanvapautta opintojen suhteen.

Teknologia työllistää entistä enemmän Euroopassa

4.12.2018 Ohjelmistoteknologian ja teknologiateollisuuden työpaikat kasvavat Euroopassa, selviää kasvuyritystapahtuma Slushissa julkaistusta State of European Tech -raportista. Investoinnit teknologiaekosysteemiin nousivat Euroopassa 23 miljardiin dollariin, kun vielä viisi vuotta sitten summa oli viisi miljardia dollaria. Kovin kasvu Euroopassa tapahtuu ohjelmistopuolella, jonka bruttoarvo kasvaa viisinkertaista nopeutta yleiseen talouskasvuun verrattuna.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

5/2018
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.